Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН БАЙНГЫН ХЯНАЛТ, МОНИТОРИНГИЙН ДҮН,...
ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН ХӨТӨЛБӨРТ ХИЙСЭН БАЙНГЫН ХЯНАЛТ, МОНИТОРИНГИЙН ДҮН, МЭДЭЭ
2022-05-04

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2021 оны 01 тоот тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Телевизийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага”, 2020 оны 89 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам”-ын хэрэгжилтийн байдалд хийсэн хяналт, мониторингийн дүн

УЛААНБААТАР ХОТЫН ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН 2023 ОНЫ МОНИТОРИНГИЙН  ДҮН 

Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз тус бүрээр

2023 Сарын тайлан

2023 Улирлын нэгдсэн тайлан

2024 Сарын тайлан

2022 ОНЫ МОНИТОРИНГИЙН ДҮНГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН

Арилжааны телевиз тус бүрээр,

2023 Сарын тайлан

2023 Улирлын нэгдсэн тайлан

2024 Сарын тайлан

2022 ОНЫ МОНИТОРИНГИЙН ДҮНГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН

1.    

УЛААНБААТАР ХОТЫН ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН (ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН БОЛОН АРИЛЖААНЫ )2018-2022 ОНЫ МОНИТОРИНГИЙН  ДҮН МЭДЭЭ

Он

Сар

2022 (Арилжааны телевиз)

1

2

 3

4 

5 

 6

7 

 8

 10

11 

12 

2022 (Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз)

1

2

 3

4 

5 

 6

7 

10 

11 

 12

2021

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2019

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12