Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Мониторингийн дүн 2021.12 сар-вэб
Мониторингийн дүн 2021.12 сар-вэб
2022-01-26
Мониторингийн дүн 2021.12 сар-вэб Мониторингийн дүн 2021.12 сар-вэб

АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН
25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:10:35
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

0:06:24
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

167 / 1:44:38

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

227985 / 12.37%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

60.26%
Шаардлага хангасан

A3.1

Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг

0:55:27

A3.2

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

43:15:27

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

58 удаа
Зөрчилтэй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

5 удаа
Зөрчилтэй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

10 / 3:42:16

A10.1

-   Балчир нас

4 / 2:02:49

A10.2

-   Бага нас

1 / 0:13:34

A10.3

-   Өсвөр үе

5 / 1:25:53

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:04:46

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

39.54%
Шаардлага хангасан


 

ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН
C1 ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:00:21
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

0:00:21
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

17 / 0:11:23

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

212624 / 11.29%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

52.69%
Шаардлага хангаагүй

A3.2

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

27:02:06

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 1:10:17

A10.1

-   Балчир нас

0 / 0:00:00

A10.2

-   Бага нас

3 / 1:10:17

A10.3

-   Өсвөр үе

0 / 0:00:00

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

48 / 35:12:39

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 1:12:38

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

24.87%
Шаардлага хангаагүй


 

ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН
CENTRAL ТВ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

24 / 0:24:33

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

47.64%
Шаардлага хангаагүй

A3.1

Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг

39:55:37

A3.2

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

69:57:55

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A10.1

-   Балчир нас

0 / 0:00:00

A10.2

-   Бага нас

0 / 0:00:00

A10.3

-   Өсвөр үе

0 / 0:00:00

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

22 / 6:20:23

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

41.27%
Шаардлага хангасан


 

ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН
NTV ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

9:32:03
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

9:04:53
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

273 / 22:11:39

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

13152 / 0.54%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

58.70%
Шаардлага хангаагүй

A3.1

Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг

6:43:53

A3.2

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

8:42:44

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 3:01:32

A10.1

-   Балчир нас

1 / 0:46:37

A10.2

-   Бага нас

6 / 2:14:55

A10.3

-   Өсвөр үе

0 / 0:00:00

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

54 / 18:19:55

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

24.32%
Шаардлага хангаагүй

СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
SBN ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:00:06
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

0:00:06
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

8 / 0:07:34

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

366281 / 19.91%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

94.07%
Шаардлага хангасан

A3.2

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

5:59:12

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

39 / 15:42:12

A10.1

-   Балчир нас

0 / 0:00:00

A10.2

-   Бага нас

39 / 15:42:12

A10.3

-   Өсвөр үе

0 / 0:00:00

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

20 / 8:21:24

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:21:11

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

36.02%
Шаардлага хангасан


 

АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН
TM ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:04:18
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

0:04:18
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

2 / 0:02:20

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

312071 / 17.11%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

87.84%
Шаардлага хангасан

A3.1

Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг

4:08:44

A3.2

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

14:47:14

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

68 / 28:39:52

A10.1

-   Балчир нас

34 / 16:38:22

A10.2

-   Бага нас

34 / 12:01:30

A10.3

-   Өсвөр үе

0 / 0:00:00

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

16 / 9:11:48

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

40.35%
Шаардлага хангасан


 

УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
UBS ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:32:46
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

0:30:52
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

109 / 2:11:55

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

311723 / 15.36%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

77.55%
Шаардлага хангасан

A3.1

Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг

7:06:51

A3.2

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

5:37:26

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

2 удаа
Зөрчилтэй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 0:39:27

A10.1

-   Балчир нас

0 / 0:00:00

A10.2

-   Бага нас

5 / 0:39:27

A10.3

-   Өсвөр үе

0 / 0:00:00

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

34 / 10:39:28

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 1:05:41

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

32.55%
Шаардлага хангасан


 

ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН
VTV ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:00:42

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

49993 / 2.83%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

100%
Шаардлага хангасан

A3.2

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

21:24:40

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

32 / 8:42:10

A10.1

-   Балчир нас

32 / 8:42:10

A10.2

-   Бага нас

0 / 0:00:00

A10.3

-   Өсвөр үе

0 / 0:00:00

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

6 / 2:10:23

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

22.41%
Шаардлага хангаагүй


 

МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН
БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

2:48:54
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

2:47:07
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

174 / 3:39:00

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

1066 / 0.06%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

43.46%
Шаардлага хангаагүй

A3.1

Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг

9:26:06

A3.2

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

35:41:51

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

2 удаа
Зөрчилтэй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

21 / 1:15:11

A10.1

-   Балчир нас

0 / 0:00:00

A10.2

-   Бага нас

1 / 0:02:29

A10.3

-   Өсвөр үе

20 / 1:12:42

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

33 / 15:44:12

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

24.77%
Шаардлага хангаагүй


 

ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН
ЕTV ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

2:14:19
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

0:03:34
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

200 / 16:41:08

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

223525 / 10.89%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

58.92%
Шаардлага хангаагүй

A3.1

Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг

1:05:03

A3.2

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

8:56:50

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

17 / 8:47:53

A10.1

-   Балчир нас

7 / 2:59:33

A10.2

-   Бага нас

10 / 5:48:20

A10.3

-   Өсвөр үе

0 / 0:00:00

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

19 / 8:50:53

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 1:00:18

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

22.96%
Шаардлага хангаагүй


 

ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН
ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:21:04
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

0:21:04
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

75 / 1:27:03

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

17172 / 0.92%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

90.54%
Шаардлага хангасан

A3.2

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

46:48:47

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

3 удаа
Зөрчилтэй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A10.1

-   Балчир нас

0 / 0:00:00

A10.2

-   Бага нас

0 / 0:00:00

A10.3

-   Өсвөр үе

0 / 0:00:00

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

8 / 14:41:50

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

74.99%
Шаардлага хангасан


 

МАЛЧИН УДМЫН ХИЙМОРЬ ХХК-ИЙН
МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:08:34
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

0:04:40
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

301 / 9:50:24

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

378310 / 18.13%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

90.27%
Шаардлага хангасан

A3.1

Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг

5:05:07

A3.2

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

6:35:41

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

30 / 7:13:03

A10.1

-   Балчир нас

0 / 0:00:00

A10.2

-   Бага нас

30 / 7:13:03

A10.3

-   Өсвөр үе

0 / 0:00:00

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

48 / 23:37:57

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 2:00:35

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

38.62%
Шаардлага хангасан


 

МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МОНГОЛ HD ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

18 / 0:08:23

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

5281 / 0.25%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

67.91%
Шаардлага хангасан

A3.1

Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг

25:09:42

A3.2

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

3:19:10

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

4 удаа
Зөрчилтэй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

10 / 1:47:21

A10.1

-   Балчир нас

0 / 0:00:00

A10.2

-   Бага нас

0 / 0:00:00

A10.3

-   Өсвөр үе

10 / 1:47:21

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

33 / 28:03:16

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

55.17%
Шаардлага хангасан


 

ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН
СТАР ТВ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

13 / 0:02:48

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

507539 / 27.84%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

62.90%
Шаардлага хангасан

A3.1

Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг

1:21:15

A3.2

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

1:05:39

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

23 / 8:37:21

A10.1

-   Балчир нас

0 / 0:00:00

A10.2

-   Бага нас

23 / 8:37:21

A10.3

-   Өсвөр үе

0 / 0:00:00

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

33 / 8:41:00

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

20.62%
Шаардлага хангаагүй


 

УЛС СҮЛД ХХК-ИЙН
СҮЛД ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

471570 / 24.60%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

84.29%
Шаардлага хангасан

A3.1

Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг

8:37:18

A3.2

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

21:17:44

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 1:56:16

A10.1

-   Балчир нас

0 / 0:00:00

A10.2

-   Бага нас

5 / 1:56:16

A10.3

-   Өсвөр үе

0 / 0:00:00

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:13:08

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

46.76%
Шаардлага хангасан


 

ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
ТВ5 ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

1:37:02
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

1:07:27
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

193 / 2:30:51

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

684084 / 31.42%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

89.85%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A10.1

-   Балчир нас

0 / 0:00:00

A10.2

-   Бага нас

0 / 0:00:00

A10.3

-   Өсвөр үе

0 / 0:00:00

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

20 / 20:51:28

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

31.13%
Шаардлага хангасан


 

СУВАГ ТИ ВИ НАЙМ ХХК-ИЙН
ТВ8 ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

10 / 0:08:38

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

506073 / 24.45%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

66.77%
Шаардлага хангасан

A3.1

Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг

13:12:58

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

7 удаа
Зөрчилтэй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 1:25:42

A10.1

-   Балчир нас

0 / 0:00:00

A10.2

-   Бага нас

4 / 1:25:42

A10.3

-   Өсвөр үе

0 / 0:00:00

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

57 / 40:24:43

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 1:00:17

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

19.91%
Шаардлага хангаагүй


 

МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
ТВ9 ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

1:12:03
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

0:59:02
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

197 / 6:40:42

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

190655 / 7.13%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

81.77%
Шаардлага хангасан

A3.1

Хэл, соёл, заншил, түүх, уламжлалын нэвтрүүлэг

6:27:55

A3.2

Шинжлэх ухаан, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

11:52:53

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

24 удаа
Зөрчилтэй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

11 / 3:43:15

A10.1

-   Балчир нас

7 / 1:06:51

A10.2

-   Бага нас

4 / 2:36:24

A10.3

-   Өсвөр үе

0 / 0:00:00

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

64 / 79:20:13

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 1:00:30

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

39.64%
Шаардлага хангасан


МОНГОЛ МАСС МЕДИА ХХК-ИЙН
DOCUMENTARY BOX ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

0.09%
Шаардлага хангаагүй

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

95.46%
 

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

0.09%
Шаардлага хангаагүй


 

ЖИ СУВАГ ХХК-ИЙН
GTV ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

3 / 0:03:11

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

23344 / 10.80%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

9 / 3:39:14

A10.1

-   Балчир нас

0 / 0:00:00

A10.2

-   Бага нас

9 / 3:39:14

A10.3

-   Өсвөр үе

0 / 0:00:00

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:18:18

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

66.31%
Шаардлага хангасан


 

ЭН ТИ ЭН ЭЙЧ ДИ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
NATIONAL TIMES NEWS ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

7 / 0:11:36

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

26867 / 1.41%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

51.22%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

1 удаа
Зөрчилтэй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 1:08:59

A10.1

-   Балчир нас

0 / 0:00:00

A10.2

-   Бага нас

7 / 1:08:59

A10.3

-   Өсвөр үе

0 / 0:00:00

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 4:33:18

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

13 / 1:37:09

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

13.30%
Шаардлага хангаагүй


 

НАЙС ТИ ВИ ХХК-ИЙН
АВТО ТВ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

36159 / 1.70%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

83.03%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:04:42

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 3:00:36

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 3:00:36

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

32.97%
Шаардлага хангасан


 

ЭНТЕРТАЙНМЕНТ ИНТЕРПРАЙС-ИЙН
БИДНИЙ ЦӨӨХӨН МОНГОЛЧУУД ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

8872 / 0.51%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

4 удаа
Зөрчилтэй

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

87.55%
Шаардлага хангасан


 

РЕАЛ МАСТЕР ЛИНКС ХХК-ИЙН
ЛАЙК ТВ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

312568 / 16.90%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

88.99%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

6 / 2:00:35

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:20:41

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

13.83%
Шаардлага хангаагүй


 

МАЛЧИН УДМЫН ХИЙМОРЬ ХХК-ИЙН
МАЛЧИН БИРЖ ТВ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:24:16
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

0:03:40
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

199 / 5:39:02

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

131536 / 6.28%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

94.97%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

14 / 4:53:37

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

13.26%
Шаардлага хангаагүй


 

БИ ЭНД БИ ПИКЧЕРС ХХК-ИЙН
ОЛЛОО ТВ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

2 / 0:03:21

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

65428 / 4.56%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

54.88%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

35.44%
Шаардлага хангасан


 

МОДЕРН КАСТЛ МОДИФАЕР ХХК-ИЙН
СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭГЧ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

7077 / 0.50%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

54.20%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 2:05:55

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 2:28:05

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

23 / 22:32:06

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

39.41%
Шаардлага хангасан


 

ЭС СИ ЭЙЧ ХХК-ИЙН
СУВАГ 1 ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

4 / 0:02:24

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

485039 / 27.14%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

91.13%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:15:24

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

34.90%
Шаардлага хангасан


 

ДИ ВИ ПРОДАКШН ХХК-ИЙН
ТВ3 ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

5 / 0:01:45

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

78.05%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

16.87%
Шаардлага хангаагүй


 

САРНЫ ЧУЛУУ АНАР ХХК-ИЙН
ТВ6 ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

7 / 0:09:00

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

71212 / 3.84%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

63.56%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

2 удаа
Зөрчилтэй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

8 / 6:30:05

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

18.01%
Шаардлага хангаагүй

 

ДӨРӨВ КЭЙ МҮҮВ ХХК-ИЙН
ТАЛЫН МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

3 / 0:00:30

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

132928 / 6.97%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

87.78%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

47.31%
Шаардлага хангасан


 

ХАТРЕК ХХК-ИЙН
ЭКО ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:09:40
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

0:09:08
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

270 / 6:00:08

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

406169 / 21.03%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

75.64%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

26.08%
Шаардлага хангаагүй


 

ЭЙШН БОКС ХХК-ИЙН
ASIABOX ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

1:03:06
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

1:03:06
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

164 / 2:43:30

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

17.71%
Шаардлага хангаагүй

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

78.74%

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

9.28%
Шаардлага хангаагүй


 

НЭЙШНЛ НЬЮС КОРПОРЭЙШН ХХК-ИЙН
BLOOMBERG MN ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

83265 / 4.47%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

58.67%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

2 удаа
Зөрчилтэй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

94.48%

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:08:45

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

53.80%
Шаардлага хангасан


 

СИ ЧАННЕЛЬ ХХК-ИЙН
C CHANNEL ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

50.88%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 1:10:02

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

103 / 45:09:42

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

20.08%
Шаардлага хангаагүй


 

ЭХ ГОЁОТ МЕДИА ХХК-ИЙН
CHANNEL 11 ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

31 / 0:44:47

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

71238 / 3.77%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

75.07%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

6 удаа
Зөрчилтэй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

2 удаа
Зөрчилтэй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

51 / 45:50:52

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 1:13:20

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 1:00:16

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

36.65%
Шаардлага хангасан


 

МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
CINEMA ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

42 / 0:53:21

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

29.99%
Шаардлага хангаагүй

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

76.80%

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

2.04%
Шаардлага хангаагүй


 

МӨРӨӨДЛИЙН СУВАГ ТББ-ИЙН
DREAM TV ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:49:03
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

0:31:56
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

53 / 1:45:52

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

23.30%
Шаардлага хангаагүй

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

83.02%

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

834 / 148:13:28

A10.1

-   Балчир нас

7 / 2:33:54

A10.2

-   Бага нас

784 / 144:50:01

A10.3

-   Өсвөр үе

43 / 0:49:33

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

16.12%
Шаардлага хангаагүй 

ВИПМЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
MNBA SPORTS ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

97.79%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.92%

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

96.73%
Шаардлага хангасан


 

МОНГОЛИАН НЬЮС ЧАННЕЛ ХХК-ИЙН
MNC ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

277416 / 15.70%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

83.49%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

2 удаа
Зөрчилтэй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 1:15:30

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:13:07

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

33.80%
Шаардлага хангасан


 

ЭМ ВИ ЭС ХХК-ИЙН
MON PLUS ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

2016 / 0.11%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.88%

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

2.24%
Шаардлага хангаагүй


 

МӨҮВИБОКС ХХК-ИЙН
MOVIE BOX ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

2:28:40
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

2:24:24
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

413 / 7:24:17

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

4.10%
Шаардлага хангаагүй

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

98.67%

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

1.22%
Шаардлага хангаагүй


 

ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
MOVIE MAX ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

58909 / 3.40%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

36.28%
Шаардлага хангаагүй

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

91.51%

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

5.16%
Шаардлага хангаагүй


 

МАСТ ТЕХНОЛОГИ ХХК-ИЙН
NEWS CHANNEL ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

19 / 0:26:20

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

79.18%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

94.74%

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

70 / 32:56:52

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

64.76%
Шаардлага хангасан


 

ЭН БИ ЖИ КИНГ МОНГОЛИА ХХК-ИЙН
ROYAL ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

12 / 0:17:16

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

143607 / 8.05%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

1 удаа
Зөрчилтэй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

20 удаа
Зөрчилтэй

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

8 / 12:52:02

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 2:43:10

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

25.50%
Шаардлага хангаагүй


 

ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН
SPS CLASSIC ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:02:56

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

87.71%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.78%

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

4.75%
Шаардлага хангаагүй


 

ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН
SPS FIGHT ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

81.43%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.84%

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

29.46%
Шаардлага хангаагүй


 

ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН
SPS NATIONAL ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:01:14
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

7 / 0:08:57

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

83.15%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.48%

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

30.23%
Шаардлага хангасан


 

ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН
SPS PRIME ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:01:25
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

41 / 0:19:24

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

65.29%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.50%

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

13.93%
Шаардлага хангаагүй


 

ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН
SPS WORLD ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

4 / 0:10:08

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

2.68%
Шаардлага хангаагүй

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

100%

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

0.86%
Шаардлага хангаагүй


 

ВОЛЮМ ПЛАСМА ХХК-ИЙН
VOLUME PLUS ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

85.60%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

90.52%

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

83.20%
Шаардлага хангасан


 

ДЭЛХИЙН ЧИМЭЭ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
ЛАЙВ ТВ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

1087 / 0.06%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

72.51%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

32 / 27:19:56

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 4:01:12

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

33.69%
Шаардлага хангасан


 

МАСС ТИ ВИ ХХК-ИЙН
МАСС ТВ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:16:19
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

176 / 26:23:54

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

344504 / 17.58%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

85.70%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

10 / 1:25:10

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:08:26

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

52.89%
Шаардлага хангасан


 

МАЛЧИН ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МЯНГАТ МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

73 / 1:00:33

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

284019 / 10.72%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

92.88%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

26 / 8:20:18

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

14.53%
Шаардлага хангаагүй


 

МОНЗАХ ХХК-ИЙН
ОНТВ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

3 / 0:05:54

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

33.46%
Шаардлага хангаагүй

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

74 / 67:13:13

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

0.71%
Шаардлага хангаагүй


 

ОРГИЛ МЕДИА КОНСАЛТИНГ ХХК-ИЙН
ОТВ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:05:56
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

0:05:29
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

220 / 6:40:09

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

91595 / 4.48%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

87.97%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

17 / 8:40:16

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

5.51%
Шаардлага хангаагүй


 

ПАРЛАМЕНТЫН СУВАГ ХХК-ИЙН
ПАРЛАМЕНТ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

87.56%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

95.04%

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

35 / 8:51:07

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

226 / 48:37:08

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

53.34%
Шаардлага хангасан


 

ХАНЛИГ ӨЛЗИЙ ХХК-ИЙН
СКАЙ ТВ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

27 / 0:50:45

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

35.40%
Шаардлага хангаагүй

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

1 удаа
Зөрчилтэй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

91.04%

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

9.87%
Шаардлага хангаагүй


 

ЭВЕРГРИЙНЛАЙФ ХХК-ИЙН
СУВАГ 7 ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

48 / 0:29:49

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

62819 / 3.71%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

97.09%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

12 / 12:33:37

A10.1

-   Балчир нас

0 / 0:00:00

A10.2

-   Бага нас

10 / 11:45:25

A10.3

-   Өсвөр үе

2 / 0:48:12

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

25.08%
Шаардлага хангаагүй


 

ЭМ ДИ ЭНТЕРТЭЙНМЕНТ ХХК-ИЙН
ТВ2 ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

6 / 0:08:59

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

66.04%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

1 удаа
Зөрчилтэй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 1:21:23

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

18.48%
Шаардлага хангаагүй


 

МЮЗИК БОКС ХХК-ИЙН
ХӨГЖИМ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

Зөрчилгүй

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.99%

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

0%
Шаардлага хангаагүй


 

ӨЛЗИЙ МЕДИА ХХК-ИЙН
ӨЛЗИЙ ТВ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:14:01
Зөрчилтэй

A1.1

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/

0:11:40
Зөрчилтэй

A1.2

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

33 / 0:41:45

A1.3

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

542384 / 26.96%

A2

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A4

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A5

Баннер гаргасан зөрчил

1 удаа
Зөрчилтэй

A10

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 1:06:19

A10.4

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

44 / 11:18:27

A10.5

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:06:33

A11

Өөрийн бүтээл /30%/

29.07%
Шаардлага хангаагүй


 

ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
HOME SHOPPING ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.41%
Хангалттай

A7

Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил

Зөрчилгүй

A8

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлэг дамжуулсан зөрчил

5.53%

Зөрчилтэй

A9

Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал

31.02%


 

ТРЕЙД ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
TRADE ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.40%
Хангалттай

A7

Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил

Зөрчилгүй

A8

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлэг дамжуулсан зөрчил

2.04%

Зөрчилтэй

A9

Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал

0%


 

ШУУД ТИ ВИ ХХК-ИЙН
ШУУД ТВ ТЕЛЕВИЗ

 

#

Холбогдох заалтууд

2021 12-р сар

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

97.50%
Хангалттай

A7

Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил

Зөрчилгүй

A8

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлэг дамжуулсан зөрчил

4.43%

Зөрчилтэй

A9

Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал

8.31%