Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Тусгай зөвшөөрөл / Цахим системд нэвтрэх, ашиглах заавар
Цахим системд нэвтрэх, ашиглах заавар
2022-03-31

Зөвшөөрөл шинээр авах болон сунгалт хийх хүсэлтийг тус хорооны customer.crc.gov.mn цахим хуудсанд цахим гарын үсгээр хүлээн авч байна.