Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мониторингийн дүн 2022.09 сар
Мониторингийн дүн 2022.09 сар
2022-10-31

АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН
25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

57.61%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

36.36%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

4:43:39

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

45:36:56

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 2:45:02

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

5 / 2:07:44

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

2 / 0:37:18

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 1:39:57

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

46
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

5
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:20:39
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

317 / 2:47:34

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

230592 / 13.19%

 

ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН
C1 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

58.55%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

31.75%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

2:16:27

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

16:25:33

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:06:55

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

2 / 0:06:55

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

44 / 37:23:26

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:04:21

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

7 / 0:05:10

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

215410 / 12.26%


ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН
CENTRAL ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

35.70%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

27.12%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

18:59:40

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

35:50:24

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

266 / 46:48:16

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

2
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:00:01

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%


ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН
NTV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

50.31%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

23.77%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

4:14:32

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

6:14:09

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 1:18:22

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

2:17:16
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

161 / 1:55:35

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

6781 / 0.29%


СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
SBN ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

75.99%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

28.70%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

16:11:33

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

4:58:34

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

38 / 15:48:27

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

38 / 15:48:27

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

32 / 31:46:29

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

4
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

2 / 0:01:49

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

372414 / 21.86%


АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН
TM ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

84.35%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

32.11%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

9:52:31

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

13:16:20

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

48 / 15:35:21

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

29 / 13:46:52

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

19 / 1:48:29

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

10 / 5:12:58

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

4 / 0:04:48

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

276540 / 15.46%


УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
UBS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

88.72%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

45.11%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

12:54:43

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

5:28:35

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:19:59
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

148 / 2:55:08

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

452205 / 23.48%


ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН
VTV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

79.97%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

62.80%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

23:34:32

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

112:56:27

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 4:26:33

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

30 / 13:15:52

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%


МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН
БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

50.76%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

32.94%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

19:09:57

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

31:28:29

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

167 / 41:05:38

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

53 / 12:10:47

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

114 / 28:54:51

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

20 / 12:15:38

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:49:46
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

121 / 1:13:19

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

6116 / 0.33%


ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН
ЕТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

66.89%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

20.52%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

4:35:07

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

12:36:14

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

12 / 5:47:51

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

12 / 5:47:51

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

21 / 10:13:55

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

32 / 0:19:00

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

294954 / 14.59%


ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН
ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

89.11%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

80.48%
Шаардлага хангасан

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

63:25:06

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 4:05:09

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

24 / 0:36:48

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

3014 / 0.17%


МАЛЧИН УДМЫН ХИЙМОРЬ ХХК-ИЙН
МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

97.26%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

42.29%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

7:08:44

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

7:23:01

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

29 / 12:38:47

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

29 / 12:38:47

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 1:19:26

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 1:07:53

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:18:23
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

106 / 5:09:48

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

263482 / 12.26%


МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МОНГОЛ HD ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

63.14%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

48.65%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

18:39:30

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

38 / 10:44:01

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

20 / 7:50:40

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

18 / 2:53:21

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

28 / 22:17:11

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

23
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%


ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН
СТАР ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

42.10%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

3.50%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

6:10:14

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

32 / 6:10:14

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

398625 / 21.80%


УЛС СҮЛД ХХК-ИЙН
СҮЛД ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

77.15%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

38.95%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

14:35:46

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

10:41:56

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

20 / 6:57:52

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

20 / 6:57:52

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

84 / 44:12:27

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

4
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

5 / 0:01:47

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

356062 / 20.03%


ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
ТВ5 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

78.03%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

29.35%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

6:45:49

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

13:50:27

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

9 / 6:13:35

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:23:37
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

56 / 0:46:13

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

635014 / 29.17%


СУВАГ ТИ ВИ НАЙМ ХХК-ИЙН
ТВ8 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

71.26%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

26.54%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

28:45:07

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

23:37:24

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

45 / 18:05:53

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

45 / 18:05:53

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

77 / 64:52:46

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

3
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

11
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

258628 / 12.05%


МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
ТВ9 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 09-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

81.26%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

37.47%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

27:48:09

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

31:27:58

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:41:22

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

2 / 0:41:22

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

13 / 14:42:46

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

8
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:14:42
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

56 / 1:17:25

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

265245 / 10.25%