Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Арилжааны телевизийн мониторингийн дүн 2022.10 сар
Арилжааны телевизийн мониторингийн дүн 2022.10 сар
2023-01-11

НЭЙШНЛ НЬЮС КОРПОРЭЙШН ХХК-ИЙН
BLOOMBERG MN ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

54.67%
Шаардлага хангаагүй

Өөрийн бүтээл /30%/

54.30%
Шаардлага хангасан

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:19:40

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

155 / 0.01%


МӨРӨӨДЛИЙН СУВАГ ТББ-ИЙН
DREAM TV ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

29.77%
Шаардлага хангаагүй

Өөрийн бүтээл /30%/

13.19%

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

77.38%

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

823 / 142:30:44

-   Балчир нас 3+

57 / 13:20:09

-   Бага нас 6+

766 / 129:10:35

-   Өсвөр үе 12+

0 / 0:00:00

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 1:25:34

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

174
Зөрчилтэй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:32:35
Зөрчилтэй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

54 / 1:07:55

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


СИ ЧАННЕЛЬ ХХК-ИЙН
C CHANNEL ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

47.46%
Шаардлага хангаагүй

Өөрийн бүтээл /30%/

13.97%
Шаардлага хангаагүй

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

78 / 30:11:19

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

91 / 32:27:17

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

4772 / 0.27%


ЭХ ГОЁОТ МЕДИА ХХК-ИЙН
CHANNEL 11 ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

58.02%
Шаардлага хангаагүй

Өөрийн бүтээл /30%/

20.12%
Шаардлага хангаагүй

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

58 / 70:46:55

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 1:19:22

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

11
Зөрчилтэй

Баннер гаргасан зөрчил

5
Зөрчилтэй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

7 / 0:07:23

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

21694 / 1.10%

 

ЖИ СУВАГ ХХК-ИЙН
GANDAN ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

99.67%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

36.68%
Шаардлага хангасан

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

9 / 4:03:36

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

6 / 4:47:01

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:01:03

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

45380 / 2.63%МОНГОЛИАН НЬЮС ЧАННЕЛ ХХК-ИЙН
MNC ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

93.35%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

35.87%
Шаардлага хангасан

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

13 / 16:53:35

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

53 / 24:53:50

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

4
Зөрчилтэй

Баннер гаргасан зөрчил

1
Зөрчилтэй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

7 / 0:08:58

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

357433 / 21%

 

ЭН ТИ ЭН ЭЙЧ ДИ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
NATIONAL TIMES NEWS ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

47.49%
Шаардлага хангаагүй

Өөрийн бүтээл /30%/

22.08%
Шаардлага хангаагүй

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

27 / 14:50:39

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

1
Зөрчилтэй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%МАСТ ТЕХНОЛОГИ ХХК-ИЙН
NEWS CHANNEL ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

77.63%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

66.29%
Шаардлага хангасан

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

52 / 20:23:25

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:01:28

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ЭН БИ ЖИ КИНГ МОНГОЛИА ХХК-ИЙН
НИЙСЛЭЛ ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

93.94%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

11.18%
Шаардлага хангаагүй

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

44
Зөрчилтэй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

3 / 0:00:56

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

103469 / 6.16%ТРЕЙД ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
TRADE ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

69.87%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

11.54%
Шаардлага хангаагүй

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

34 / 22:04:49

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

4
Зөрчилтэй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

233847 / 12.99%МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
VOLUME PLUS ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

86.82%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

77.68%
Шаардлага хангасан

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%НАЙС ТИ ВИ ХХК-ИЙН
АВТО ТВ ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

69.36%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

23.59%
Шаардлага хангаагүй

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

25 / 5:11:35

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

58075 / 2.60%ЭНТЕРТАЙНМЕНТ ИНТЕРПРАЙС ХХК-ИЙН
БИДНИЙ ЦӨӨХӨН МОНГОЛЧУУД ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

87.14%
Шаардлага хангасан

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

9815 / 0.56%ФОРЧУН ГЛОБАЛ ХХК-ИЙН
ГЛОБАЛЬ ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

0.03%

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:17:18
Зөрчилтэй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

220 / 5:04:45

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ДЭЛХИЙН ЧИМЭЭ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
LIVE ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

79.12%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

43.82%
Шаардлага хангасан

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 3:30:59

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

16 / 5:22:09

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

32 / 0:12:28

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

266604 / 15.46%РЕАЛ МАСТЕР ЛИНКС ХХК-ИЙН
LIKE ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

87.75%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

18.34%
Шаардлага хангаагүй

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

104 / 27:24:07

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

214062 / 11.19%МАЛЧИН УДМЫН ХИЙМОРЬ ХХК-ИЙН
ИХ ЗАСАГ ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

59.75%
Шаардлага хангасан

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

41 / 0:41:17

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

56601 / 3.26%МАСС ТИ ВИ ХХК-ИЙН
МАСС ТВ ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

88.63%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

37.40%
Шаардлага хангасан

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

12 / 2:44:58

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

14 / 1:49:20

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

1
Зөрчилтэй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

1:36:06
Зөрчилтэй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

269 / 42:23:45

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

437969 / 21.85%МАЛЧИН ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МЯНГАТ МАЛЧИН ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

99.89%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

17.92%
Шаардлага хангаагүй

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

69 / 17:40:21

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

18 / 9:06:44

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

72 / 16:53:44

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

3
Зөрчилтэй

Баннер гаргасан зөрчил

6
Зөрчилтэй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

4 / 0:05:55

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

417627 / 15.86%МОНЗАХ ХХК-ИЙН
ONTV ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

33.46%
Шаардлага хангаагүй

Өөрийн бүтээл /30%/

2.34%
Шаардлага хангаагүй

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

2 / 0:00:29

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ОРГИЛ МЕДИА КОНСАЛТИНГ ХХК-ИЙН
О
TV ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

81.68%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

5.96%
Шаардлага хангаагүй

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

8 / 3:36:42

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

19 / 0:25:19

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

29502 / 1.42%ПАРЛАМЕНТЫН СУВАГ ХХК-ИЙН
ПАРЛАМЕНТ ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

90.22%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

79.27%
Шаардлага хангасан

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

6 / 2:44:38

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%МОДЕРН КАСТЛ МОДИФАЕР ХХК-ИЙН
СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭГЧ ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

66.86%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

49.40%
Шаардлага хангасан

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 1:27:44

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

35847 / 2.47%ЭС СИ ЭЙЧ ХХК-ИЙН
СУВАГ 1 ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

82.16%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

42.07%
Шаардлага хангасан

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 0:47:19

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 0:21:41

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

31 / 0:04:09

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

392138 / 21.75%ЭВЕРГРИЙНЛАЙФ ХХК-ИЙН
СУВАГ 7 ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

15.67%
Шаардлага хангаагүй

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 5:46:36

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

23 / 28:01:10

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

10 / 0:23:17

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

96377 / 5.95%ЭМ ДИ ЭНТЕРТЭЙНМЕНТ ХХК-ИЙН
ТВ2 ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

63.18%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

5.04%
Шаардлага хангаагүй

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

6 / 1:41:29

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

24 / 10:26:25

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:22:56

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

2
Зөрчилтэй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ДИ ВИ ПРОДАКШН ХХК-ИЙН
ТВ3 ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

75.82%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

12.83%
Шаардлага хангаагүй

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

2 / 0:00:45

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%САРНЫ ЧУЛУУ АНАР ХХК-ИЙН
ТВ6 ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

69.72%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

15.10%
Шаардлага хангаагүй

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

1
Зөрчилтэй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

3 / 0:02:31

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

61723 / 3.46%ДӨРӨВ КЭЙ МҮҮВ ХХК-ИЙН
ТАЛЫН МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

92.61%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

16.45%
Шаардлага хангаагүй

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

12 / 0:07:46

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

318185 / 14.12%ХАТРЕК ХХК-ИЙН
ЭКО ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

90.49%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

51.34%
Шаардлага хангасан

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

24 / 23:28:24

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

106 / 0:25:14

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

278876 / 14.86%ӨЛЗИЙ МЕДИА ХХК-ИЙН
ӨЛЗИЙ ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

83.78%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээл /30%/

36.86%
Шаардлага хангасан

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

6 / 2:03:41

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:23:13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:08:08
Зөрчилтэй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

145 / 3:53:15

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

267484 / 13.87%ЭЙШН БОКС ХХК-ИЙН
ASIANBOX ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

28.95%
Шаардлага хангаагүй

Өөрийн бүтээлийн хувь

5.36%

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

86.90%
Хангалттай

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:47:52
Зөрчилтэй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

56 / 0:19:32

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
CINEMA ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

45.48%
Шаардлага хангаагүй

Өөрийн бүтээлийн хувь

6.40%

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

87.76%
Хангалттай

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

4
Зөрчилтэй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

8 / 0:13:15

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ВИПМЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
MNBA SPORTS ТЕЛЕВИЗ

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

97.52%
Шаардлага хангасан

Өөрийн бүтээлийн хувь

65.53%
Шаардлага хангасан

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

66.92%
Хангалтгүй

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ЭМ ВИ ЭС ХХК-ИЙН
MON PLUS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

0.92%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

96.53%
Хангалттай

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

9 / 4:48:16

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

51077 / 3.06%ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
MOVIE MAX ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

19.37%

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

3
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

3
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:00:01

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

 

МӨҮВИБОКС ХХК-ИЙН
MOVIEBOX ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

29.55%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

0.36%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

97.20%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:26:22
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

191 / 0:59:34

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ПРЕМЬЕР СПОРТС НЭТВОРК ХХК-ИЙН
SPS CLASSIC ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

90.57%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

55.47%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.20%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ПРЕМЬЕР СПОРТС НЭТВОРК ХХК-ИЙН
SPS FIGHT ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

81.22%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

65.79%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.47%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ПРЕМЬЕР СПОРТС НЭТВОРК ХХК-ИЙН
SPS NBA ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

65.35%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

20.14%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.47%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ПРЕМЬЕР СПОРТС НЭТВОРК ХХК-ИЙН
SPS NATIONAL ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

97.28%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

78.73%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.22%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ПРЕМЬЕР СПОРТС НЭТВОРК ХХК-ИЙН
SPS PRIME ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

92.50%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

36.49%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.05%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%МЮЗИК БОКС ХХК-ИЙН
ХӨГЖИМ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

0%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

100%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%


ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
HOME SHOPPING ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.84%

A19

Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил

Зөрчилгүй

A20

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлэг давжуулсан зөрчил

2.69%
Зөрчилгүй

A21

Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал

24.38%ШУУД ТИ ВИ ХХК-ИЙН
АСАР ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

100%

A19

Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил

Зөрчилгүй

A20

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлэг давжуулсан зөрчил

0%
Зөрчилгүй

A21

Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал

6.11%