Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Мониторингийн 2018 оны 4,5,6,7 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2018 оны 4,5,6,7 дугаар сарын тайлан
2018-10-08
Мониторингийн 2018 оны 4,5,6,7 дугаар сарын тайлан Мониторингийн 2018 оны 4,5,6,7 дугаар сарын тайлан
.expandedNode div{ display: block; margin-left:20px; } a:visited { color: } .collapsedNode div{ display:none; } СУВАГ ЭВЕРГРИЙНЛАЙФ ХХК-ИЙН 7 СУВАГ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 1:18:40 0:52:55 0:50:04 0:15:07 A2 Монгол бүтээлийн хувь 63.24% Шаардлага хангасан 63.10% Шаардлага хангасан 56.43% Шаардлага хангасан 47.56% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил 21 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 26.97% Хангалтгүй 25.39% Хангалтгүй 28.60% Хангалтгүй 28.65% Хангалтгүй ЭЙШН БОКС ХХК-ИЙН ASIABOX СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 0:11:57 0:05:31 1:11:46 0:10:12 A2 Монгол бүтээлийн хувь 20.01% Шаардлага хангаагүй 29.94% Шаардлага хангаагүй 28.07% Шаардлага хангаагүй 22.74% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 75.64% Хангалтгүй 72.90% Хангалтгүй 70.17% Хангалтгүй 71.07% Хангалтгүй ЭХ ГОЁОТ МЕДИА ХХК-ИЙН CHANNEL 11 СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 72.38% Шаардлага хангасан 79.62% Шаардлага хангасан 83.58% Шаардлага хангасан 85.30% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 78.65% Хангалтгүй 75.46% Хангалтгүй 76.64% Хангалтгүй 77.01% Хангалтгүй МОНГОЛ МАСС МЕДИА ХХК-ИЙН DOCUMENTARY BOX СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 1.82% Шаардлага хангаагүй 0.96% Шаардлага хангаагүй 0.60% Шаардлага хангаагүй 0.85% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 92.94% Хангалттай 93.12% Хангалттай 92.09% Хангалттай 92.88% Хангалттай МЮЗИК БОКС ХХК-ИЙН EBOX СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 99.82% Хангалттай 99.85% Хангалттай 99.85% Хангалттай 99.83% Хангалттай ХАППИ ВЕРИТАС ХХК-ИЙН GTV СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Үйл ажиллагаа явуулаагүй, хөтөлбөр дамжуулаагүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 99.19% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан 99.71% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 50.24% Хангалтгүй 57.16% Хангалтгүй 46.98% Хангалтгүй ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН HOME SHOPPING СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 99.99% Хангалттай 99.95% Хангалттай 99.93% Хангалттай 99.91% Хангалттай A7 Зар сурталчилгаа дамжуулсан эсэх Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A8 Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь 3.67% Шаардлага хангасан 2.77% Шаардлага хангасан 0% Шаардлага хангасан 0% Шаардлага хангасан A9 Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал 9.70% 10.86% Шаардлага хангасан 9.6% 8.66% ТЭРГЭЛ МЕДИА ХХК-ИЙН HTV СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 72.60% Шаардлага хангасан 76.35% Шаардлага хангасан 74.95% Шаардлага хангасан 80.45% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 1 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй 5 удаа зөрчсөн A5 Баннер гаргасан зөрчил 6 удаа зөрчсөн 3 удаа зөрчсөн 4 удаа зөрчсөн 5 удаа зөрчсөн A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 24.05% Хангалтгүй 30.11% Хангалтгүй 34.68% Хангалтгүй 28.78% Хангалтгүй МАСС ТИ ВИ ХХК-ИЙН MASSTV СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 11:31:54 23:18:55 20:06:03 22:01:12 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:00:00 0:05:50 A2 Монгол бүтээлийн хувь 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 66.07% Хангалтгүй 66.80% Хангалтгүй 62.28% Хангалтгүй 60.48% Хангалтгүй МҮОНРТ-ИЙН MNB СПОРТ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй 0:02:53 A2 Монгол бүтээлийн хувь 99.65% Шаардлага хангасан 99.29% Шаардлага хангасан 99.29% Шаардлага хангасан 99.69% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 88.64% Хангалттай 86.30% Хангалттай 87.23% Хангалттай 85.96% Хангалттай ВИПМЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН MNBA SPORTS СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 0:00:43 0:08:47 0:16:49 0:18:05 A2 Монгол бүтээлийн хувь 86.74% Шаардлага хангасан 96.25% Шаардлага хангасан 93.83% Шаардлага хангасан 99.73% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 98.98% Хангалттай 99.23% Хангалттай 99.74% Хангалттай 98.97% Хангалттай МОНГОЛИАН НЬЮС ЧАННЕЛ ХХК-ИЙН MNC СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 3:39:06 Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 87.16% Шаардлага хангасан 79.05% Шаардлага хангасан 80.60% Шаардлага хангасан 93.13% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй 7 удаа зөрчсөн A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 54.44% Хангалтгүй 60.66% Хангалтгүй 63.79% Хангалтгүй 42.60% Хангалтгүй МӨҮВИБОКС ХХК-ИЙН MOVIEBOX СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 0:01:13 0:28:16 0:05:00 A2 Монгол бүтээлийн хувь 28.13% Шаардлага хангаагүй 24.31% Шаардлага хангаагүй 24.73% Шаардлага хангаагүй 19.57% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил 7 удаа зөрчсөн 1 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй 2 удаа зөрчсөн A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 94.47% Хангалттай 94.45% Хангалттай 95.97% Хангалттай 96.15% Хангалттай ЭН ТИ ЭН ЭЙЧ ДИ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН NATIONAL TIMES NEWS СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 0:21:55 0:03:36 0:38:49 Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 87.66% Шаардлага хангасан 76.30% Шаардлага хангасан 78.24% Шаардлага хангасан 77.22% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 29.86% Хангалтгүй 30.11% Хангалтгүй 33.42% Хангалтгүй 39.45% Хангалтгүй МАСТ ТЕХНОЛОГИ ХХК-ИЙН NEWS CHANNEL СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 73.06% Шаардлага хангасан 71.99% Шаардлага хангасан 71.39% Шаардлага хангасан 66.53% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 50.79% Хангалтгүй 47.31% Хангалтгүй 45.93% Хангалтгүй 42.41% Хангалтгүй МОНЗАХ ХХК-ИЙН ONTV СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 61.91% Шаардлага хангасан 57.38% Шаардлага хангасан 56.20% Шаардлага хангасан 56.16% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 33.15% Хангалтгүй 33.40% Хангалтгүй 25.52% Хангалтгүй 23.81% Хангалтгүй ОРГИЛ МЕДИА КОНСАЛТИНГ ХХК-ИЙН OTV СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 82.21% Шаардлага хангасан 93.47% Шаардлага хангасан 93.38% Шаардлага хангасан 87.77% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 49.97% Хангалтгүй 39.03% Хангалтгүй 37.56% Хангалтгүй 53.49% Хангалтгүй ЭС СИ ЭЙЧ ХХК-ИЙН SCH СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 3:43:18 Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан 99.50% Шаардлага хангасан 80.97% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 72.98% Хангалтгүй 78.23% Хангалтгүй 88.57% Хангалттай 65.75% Хангалтгүй ЭГОН ХХК-ИЙН SHOP MONGOLIA СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 97.71% Хангалттай 98.13% Хангалттай 98.96% Хангалттай 99.18% Хангалттай A7 Зар сурталчилгаа дамжуулсан эсэх Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй 2:16:19 Зөрчилтэй A8 Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь 17% Зөрчилтэй 10.30% Шаардлага хангасан 5.84% Шаардлага хангасан 9.51% Шаардлага хангасан A9 Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал 12.02% Шаардлага хангасан 11.03% Шаардлага хангасан 16% Шаардлага хангасан 15.6% Шаардлага хангасан ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS ТУЛААН СПОРТ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 45.35% Шаардлага хангаагүй 32.28% Шаардлага хангаагүй 35.77% Шаардлага хангаагүй 32.81% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 удаа зөрчсөн 9 удаа зөрчсөн 8 удаа зөрчсөн A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 94.24% Хангалттай 89.72% Хангалттай 89.33% Хангалттай 86.22% Хангалттай ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS САГСАН БӨМБӨГ СПОРТ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 5:14:50 2:47:30 0:01:11 A2 Монгол бүтээлийн хувь 42.31% Шаардлага хангаагүй 68.24% Шаардлага хангасан 32.78% Шаардлага хангаагүй 30.98% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 99.07% Хангалттай 98.78% Хангалттай 98.79% Хангалттай 98.95% Хангалттай ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS ИХ СПОРТ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 0:35:46 0:05:34 Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 55.86% Шаардлага хангасан 47.35% Шаардлага хангаагүй 29.22% Шаардлага хангаагүй 33.69% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил 24 удаа зөрчсөн 48 удаа зөрчсөн 33 удаа зөрчсөн 24 удаа зөрчсөн A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 91.13% Хангалттай 86.52% Хангалттай 73.73% Хангалтгүй 71.53% Хангалтгүй ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS ХӨЛБӨМБӨГ СПОРТ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 40.84% Шаардлага хангаагүй 45.49% Шаардлага хангаагүй 51.31% Шаардлага хангасан 42.70% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил 5 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 99.29% Хангалттай 98.57% Хангалттай 98.93% Хангалттай 93.32% Хангалттай ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS ҮНДЭСНИЙ СПОРТ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2:56:52 1:41:03 Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 45.16% Шаардлага хангаагүй 59.23% Шаардлага хангасан 44.02% Шаардлага хангаагүй 55.84% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил 1 удаа зөрчсөн 2 удаа зөрчсөн 4 удаа зөрчсөн 1 удаа зөрчсөн A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 95.48% Хангалттай 96.65% Хангалттай 98.31% Хангалттай 96.55% Хангалттай ТРЕЙД ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН TРЭЙД СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 98.74% Хангалттай 98.90% Хангалттай 99.10% Хангалттай 97.88% Хангалттай A7 Зар сурталчилгаа дамжуулсан эсэх Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A8 Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь 4.96% Шаардлага хангасан 4.37% Шаардлага хангасан 4.09% Шаардлага хангасан 3.66% Шаардлага хангасан A9 Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал 4.53% Хангалтгүй 5.30% Хангалтгүй 4.58% Хангалтгүй 3% Хангалтгүй ДИ ВИ ПРОДАКШН ХХК-ИЙН TV3 СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 65.91% Шаардлага хангасан 75.22% Шаардлага хангасан 88.70% Шаардлага хангасан 77.66% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 32.71% Хангалтгүй 38.43% Хангалтгүй 39.56% Хангалтгүй 39.21% Хангалтгүй ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН TV5X3 СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 0:02:28 Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 72.29% Шаардлага хангасан 65.11% Шаардлага хангасан 61.48% Шаардлага хангасан 70.92% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 34.92% Хангалтгүй 33.90% Хангалтгүй 44.08% Хангалтгүй 45.95% Хангалтгүй МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН TV9X2 СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 68.85% Шаардлага хангасан 64.41% Шаардлага хангасан 61.59% Шаардлага хангасан 68.58% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 23.70% Хангалтгүй 24.57% Хангалтгүй 33.71% Хангалтгүй 32.12% Хангалтгүй ТИ ВИ АРАВ ХХК-ИЙН TV10 СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Үйл ажиллагаа явуулаагүй, хөтөлбөр дамжуулаагүй 0:02:39 0:18:15 Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 87.19% Шаардлага хангасан 92.94% Шаардлага хангасан 93.42% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 46.06% Хангалтгүй 47.94% Хангалтгүй 38.93% Хангалтгүй МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН VOLUME PLUS СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 71.46% Шаардлага хангасан 73.28% Шаардлага хангасан 72.33% Шаардлага хангасан 71.44% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил 1 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй 1 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 85.94% Хангалттай 86.39% Хангалттай 84.88% Хангалттай 83.48% Хангалттай ДЭЛХИЙН ЧИМЭЭ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН WORLD TV СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 43.06% Шаардлага хангаагүй 55.15% Шаардлага хангасан 50.61% Шаардлага хангасан 41.85% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 25.30% Хангалтгүй 12.38% Хангалтгүй 24.59% Хангалтгүй 24.03% Хангалтгүй ЭЙЧ ДИ ВИ ХХК-ИЙН БАРИЛГА ТВ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 1:14:06 1:19:22 Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 60.77% Шаардлага хангасан 72.34% Шаардлага хангасан 67.75% Шаардлага хангасан 65.16% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 40.35% Хангалтгүй 40.06% Хангалтгүй 46.53% Хангалтгүй 43.95% Хангалтгүй НЭЙШНЛ НЬЮС КОРПОРЭЙШН ХХК-ИЙН БЛҮҮМБЕРГ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 68.35% Шаардлага хангасан 64.57% Шаардлага хангасан 69.02% Шаардлага хангасан 53.55% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 99.55% Хангалттай 99.39% Хангалттай 99.72% Хангалттай 97.89% Хангалттай ФОРЧУН ГЛОБАЛ ХХК-ИЙН ГЛОБАЛ ТВ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 75.62% Хангалтгүй 77.73% Хангалтгүй 90.57% Хангалттай 78.61% Хангалтгүй A7 Зар сурталчилгаа дамжуулсан эсэх Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A8 Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь 5.62% Шаардлага хангасан 7.9% Шаардлага хангасан 4.89% Шаардлага хангасан 6% Шаардлага хангасан A9 Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал 10% Шаардлага хангасан 11% Шаардлага хангасан 18% Шаардлага хангасан 13% Шаардлага хангасан МӨРӨӨДЛИЙН СУВАГ ТББ-ИЙН ДРЕАМ БОКС СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 0:14:31 1:19:34 0:01:37 0:22:31 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:00:45 0:22:31 A2 Монгол бүтээлийн хувь 42.05% Шаардлага хангаагүй 32.36% Шаардлага хангаагүй 25.91% Шаардлага хангаагүй 24.23% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 88.08% Хангалттай 89.65% Хангалттай 92.34% Хангалттай 91.35% Хангалттай РЕАЛ МАСТЕР ЛИНКС ХХК-ИЙН ЛАЙК СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 96.68% Шаардлага хангасан 94.76% Шаардлага хангасан 90.10% Шаардлага хангасан 96.67% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 52.19% Хангалтгүй 51.70% Хангалтгүй 43% Хангалтгүй 40.34% Хангалтгүй ХҮННҮ ХХК-ИЙН МАЛЧИН ТВ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 4:05:03 1:27:37 0:41:30 0:22:44 A2 Монгол бүтээлийн хувь 96.04% Шаардлага хангасан 97.54% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 50.84% Хангалтгүй 56.22% Хангалтгүй 58.07% Хангалтгүй 45.93% Хангалтгүй МАЛЧИН ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН МОЛОР ТВ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 41:20:11 40:06:28 44:17:31 31:04:49 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     18:37:35 12:24:34 A2 Монгол бүтээлийн хувь 96.43% Шаардлага хангасан 94.12% Шаардлага хангасан 91.59% Шаардлага хангасан 94.42% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 49.40% Хангалтгүй 54.47% Хангалтгүй 48.32% Хангалтгүй 43.46% Хангалтгүй БИ ЭНД БИ ПИКЧЕРС ХХК-ИЙН ОЛЛОО ТВ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 0:06:06 0:12:22 Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 45.68% Шаардлага хангаагүй 38.56% Шаардлага хангаагүй 44.31% Шаардлага хангаагүй 62.49% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 49.75% Хангалтгүй 51.35% Хангалтгүй 44.72% Хангалтгүй 34.97% Хангалтгүй ӨЛЗИЙ МЕДИА ХХК-ИЙН ӨЛЗИЙ ТВ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 0:19:41 0:30:34 Зөрчилгүй 0:02:47 A2 Монгол бүтээлийн хувь 79.63% Шаардлага хангасан 79.44% Шаардлага хангасан 89.23% Шаардлага хангасан 94.08% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 39.55% Хангалтгүй 38.33% Хангалтгүй 48.09% Хангалтгүй 44.18% Хангалтгүй ПАРЛАМЕНТЫН СУВАГ ХХК-ИЙН ПАРЛАМЕНТЫН СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 88.55% Шаардлага хангасан 89.44% Шаардлага хангасан 91.94% Шаардлага хангасан 94.64% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 65.24% Хангалтгүй 81.46% Хангалттай 96.03% Хангалттай 98.85% Хангалттай ЭН БИ ЖИ КИНГ МОНГОЛИА ХХК-ИЙН РОЯЛЬ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 0:06:21 0:10:16 0:02:01 Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 87.05% Шаардлага хангасан 83.74% Шаардлага хангасан 83.11% Шаардлага хангасан 81.39% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 42.79% Хангалтгүй 46.04% Хангалтгүй 48.14% Хангалтгүй 42.05% Хангалтгүй ЭЙЗУРЕ ХХК-ИЙН СИТИ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 99.97% Хангалттай 99.99% Хангалттай 99.92% Хангалттай 2018.06.14-өөс 7.31-н хүртэл үйл ажиллагаа явуулаагүй A7 Зар сурталчилгаа дамжуулсан эсэх Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A8 Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь 16% Зөрчилтэй 11% Шаардлага хангасан 6% Шаардлага хангасан A9 Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал 6.16% Хангалтгүй 4% Хангалтгүй 1% Хангалтгүй ХАНЛИГ ӨЛЗИЙ ХХК-ИЙН СКАЙ ТВ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй 0:31:26 0:01:58 A2 Монгол бүтээлийн хувь 29.29% Шаардлага хангаагүй 18.64% Шаардлага хангаагүй 14.90% Шаардлага хангаагүй 8.22% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 90.91% Хангалттай 92.54% Хангалттай 93.34% Хангалттай 93.66% Хангалттай ДӨРӨВ КЭЙ ХХК-ИЙН СМАРТ HD СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 47.39% Шаардлага хангаагүй 50.59% Шаардлага хангасан 50.50% Шаардлага хангасан 59.70% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 32.86% Хангалтгүй 30.51% Хангалтгүй 30.98% Хангалтгүй 29.96% Хангалтгүй МОДЕРН КАСТЛ МОДИФАЕР ХХК-ИЙН СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭГЧ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 0:00:17 0:02:26 0:01:35 A2 Монгол бүтээлийн хувь 59.39% Шаардлага хангасан 60.75% Шаардлага хангасан 55.20% Шаардлага хангасан 55.43% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 54.89% Хангалтгүй 55.34% Хангалтгүй 47.55% Хангалтгүй 53.85% Хангалтгүй СҮЛД МЕДИА ХХК-ИЙН СҮЛД СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 3:46:26 2:13:15 Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 83.21% Шаардлага хангасан 88.18% Шаардлага хангасан 85.61% Шаардлага хангасан 87.25% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 29.76% Хангалтгүй 44.11% Хангалтгүй 41.54% Хангалтгүй 43.25% Хангалтгүй ДӨРӨВ КЭЙ МҮҮВ ХХК-ИЙН ТАЛЫН МОНГОЛ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 46.91% Шаардлага хангаагүй 45.64% Шаардлага хангаагүй 50.06% Шаардлага хангасан 47.10% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 29.82% Хангалтгүй 36.23% Хангалтгүй 36.11% Хангалтгүй 40.47% Хангалтгүй ЭМ ДИ ЭНТЕРТЭЙНМЕНТ ХХК-ИЙН ТВ2 СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 80.27% Шаардлага хангасан 80.74% Шаардлага хангасан 79.86% Шаардлага хангасан 67.32% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 42.15% Хангалтгүй 35.28% Хангалтгүй 30.80% Хангалтгүй 38.92% Хангалтгүй САРНЫ ЧУЛУУ АНАР ХХК-ИЙН ТВ6 СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 0:16:59 0:35:43 0:13:49 Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 65.79% Шаардлага хангасан 65.62% Шаардлага хангасан 64.47% Шаардлага хангасан 66.32% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 18.92% Хангалтгүй 18.52% Хангалтгүй 20.73% Хангалтгүй 17.06% Хангалтгүй ШУУД ТИ ВИ ХХК-ИЙН ШУУД ТВ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 79.82% Хангалтгүй 81.52% Хангалттай 82.02% Хангалттай 81.79% Хангалттай A7 Зар сурталчилгаа дамжуулсан эсэх Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A8 Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь 3.65% Шаардлага хангасан 1.81% Шаардлага хангасан 0% Шаардлага хангасан 0% Шаардлага хангасан A9 Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал 8% Хангалтгүй 11% Шаардлага хангасан 10% Шаардлага хангасан 11% Шаардлага хангасан ХАТРЕК ХХК-ИЙН ЭКО СУВАГ   # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 0:18:42 0:29:25 0:24:46 0:59:48 A2 Монгол бүтээлийн хувь 83.48% Шаардлага хангасан 74.24% Шаардлага хангасан 59.12% Шаардлага хангасан 66.65% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 41.48% Хангалтгүй 40.55% Хангалтгүй 31.79% Хангалтгүй 19.11% Хангалтгүй ТЕЛЕВИЗ  ДАТУКОМ ХХК-ИЙН BBS ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 7:59:39 6:35:06 2:21:32 5:38:01 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:32:06 1:43:31 A2 Монгол бүтээлийн хувь 73.28% Шаардлага хангасан 76.39% Шаардлага хангасан 72.79% Шаардлага хангасан 76.84% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 13.64% Хангалтгүй 17.85% Хангалтгүй 25.48% Хангалттай 13.44% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН C1 ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 0:01:24 0:10:06 0:21:23 0:01:14 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:21:23 0:01:14 A2 Монгол бүтээлийн хувь 70.17% Шаардлага хангасан 70.28% Шаардлага хангасан 67.93% Шаардлага хангасан 62.49% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь 5.19% Хангалтгүй 1.79% Хангалтгүй 7.05% Хангалтгүй 13.49% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй 2 удаа зөрчсөн A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН ETV ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 14:49:52 16:56:28 18:45:44 14:32:51 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:27:36 0:18:52 A2 Монгол бүтээлийн хувь 89.39% Шаардлага хангасан 86.96% Шаардлага хангасан 88.73% Шаардлага хангасан 84.05% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 7.34% Хангалтгүй 8.10% Хангалтгүй 12.37% Хангалтгүй 11.59% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 1 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй 1 удаа зөрчсөн 9 удаа зөрчсөн МҮОНРТ-ИЙН MN2 ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй 0:01:25 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:00:00 0:01:25 A2 Монгол бүтээлийн хувь 94.07% Шаардлага хангасан 98.23% Шаардлага хангасан 98.66% Шаардлага хангасан 90.25% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 21.45% Хангалттай 17.47% Хангалтгүй 16.03% Хангалтгүй 27.97% Хангалттай A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН MN25 ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 6:00:07 2:42:28 1:39:27 2:22:22 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:51:58 1:28:02 A2 Монгол бүтээлийн хувь 65.94% Шаардлага хангасан 68.38% Шаардлага хангасан 65.11% Шаардлага хангасан 66.19% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 19.32% Хангалтгүй 14.49% Хангалтгүй 13.47% Хангалтгүй 10.47% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил 8 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй 13 удаа зөрчсөн 54 удаа зөрчсөн МҮОНРТ-ИЙН MNB ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 0:02:39 Зөрчилгүй 0:10:31 0:51:24 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:10:31 0:41:10 A2 Монгол бүтээлийн хувь 77.09% Шаардлага хангасан 80.97% Шаардлага хангасан 96.01% Шаардлага хангасан 89.69% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 24.37% Хангалттай 23.16% Хангалттай 15.86% Хангалтгүй 21.29% Хангалттай A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН NTV ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 5:07:37 4:15:43 9:12:44 4:53:40 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     5:35:37 2:07:55 A2 Монгол бүтээлийн хувь 56.48% Шаардлага хангасан 53.37% Шаардлага хангасан 72.05% Шаардлага хангасан 69.98% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 18.23% Хангалтгүй 6.47% Хангалтгүй 4.75% Хангалтгүй 12.88% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй МОРЬТЫН ШИРЭЭ ХХК-ИЙН SB ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 1:43:38 2:53:27 1:03:26 4:00:30 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:23:31 0:58:26 A2 Монгол бүтээлийн хувь 60.50% Шаардлага хангасан 65.38% Шаардлага хангасан 62.36% Шаардлага хангасан 71.69% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 8.68% Хангалтгүй 3.13% Хангалтгүй 4.65% Хангалтгүй 5.49% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН SBN ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 0:01:08 0:00:22 Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:00:22 0:00:00 A2 Монгол бүтээлийн хувь 72.55% Шаардлага хангасан 63.54% Шаардлага хангасан 67.44% Шаардлага хангасан 72.15% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 13% Хангалтгүй 14.36% Хангалтгүй 14.98% Хангалтгүй 16.97% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил 5 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил 4 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН TM ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 0:02:23 1:03:07 1:55:49 1:59:46 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:07:19 0:11:11 A2 Монгол бүтээлийн хувь 79.02% Шаардлага хангасан 81.13% Шаардлага хангасан 82.65% Шаардлага хангасан 85.13% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 10.29% Хангалтгүй 8.48% Хангалтгүй 8.56% Хангалтгүй 14.54% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН TV5 ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 1:08:22 1:10:48 1:04:20 1:12:09 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:27:54 0:36:45 A2 Монгол бүтээлийн хувь 63.86% Шаардлага хангасан 61.18% Шаардлага хангасан 63.74% Шаардлага хангасан 63.64% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 5.65% Хангалтгүй 4.42% Хангалтгүй 3.12% Хангалтгүй 5.34% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй 1 удаа зөрчсөн 18 удаа зөрчсөн СЭРҮҮЛЭГ КОНСТРАКШН ХХК-ИЙН TV8 ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 99.61% Шаардлага хангасан 99.67% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан 99.16% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 22.99% Хангалттай 24.85% Хангалттай 24.59% Хангалттай 27.16% Хангалттай A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН TV9 ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 0:21:54 0:10:36 1:12:04 2:28:47 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     1:12:04 2:00:12 A2 Монгол бүтээлийн хувь 78.35% Шаардлага хангасан 77.46% Шаардлага хангасан 71.28% Шаардлага хангасан 76.15% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 14.17% Хангалтгүй 12.04% Хангалтгүй 11.61% Хангалтгүй 11.16% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил 1 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН UBS ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 4:27:01 2:33:25 2:31:39 0:17:58 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     1:25:35 0:10:11 A2 Монгол бүтээлийн хувь 65.22% Шаардлага хангасан 78.90% Шаардлага хангасан 80.68% Шаардлага хангасан 80.41% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 11.30% Хангалтгүй 13.76% Хангалтгүй 11.26% Хангалтгүй 17.14% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил 7 удаа зөрчсөн 21 удаа зөрчсөн 1 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй ПРОМЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН V ТВ ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 0:01:14 0:00:35 0:00:10 0:00:29 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:00:10 0:00:29 A2 Монгол бүтээлийн хувь 99.36% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 11.38% Хангалтгүй 8.21% Хангалтгүй 14.83% Хангалтгүй 20.13% Хангалттай A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил 5 удаа зөрчсөн 2 удаа зөрчсөн 13 удаа зөрчсөн 15 удаа зөрчсөн МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 2:57:46 3:17:12 2:47:18 1:47:15 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     2:47:09 1:45:09 A2 Монгол бүтээлийн хувь 50.83% Шаардлага хангасан 53.91% Шаардлага хангасан 56.69% Шаардлага хангасан 56.18% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 28.30% Хангалттай 31.17% Хангалттай 29.11% Хангалттай 27.65% Хангалттай A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил 1 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН ИЙГЛ ТВ ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 0:00:17 Зөрчилгүй 0:08:57 0:03:39 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:08:32 0:03:39 A2 Монгол бүтээлийн хувь 92.11% Шаардлага хангасан 97.95% Шаардлага хангасан 97.96% Шаардлага хангасан 78.53% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 6.40% Хангалтгүй 1.42% Хангалтгүй 1.33% Хангалтгүй 21.29% Хангалттай A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН МОНГОЛ HD ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 0:00:51 0:00:21 Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:00:21 Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 63.18% Шаардлага хангасан 65.90% Шаардлага хангасан 56.30% Шаардлага хангасан 53.05% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 37.78% Хангалттай 36.87% Хангалттай 24.71% Хангалттай 18.10% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй 4 удаа зөрчсөн A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй ШИНЭ ЗУРАГ ХХК-ИЙН НУТАГ 21 ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй 0:18:09 Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:00:00 Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 85.02% Шаардлага хангасан 86.30% Шаардлага хангасан 89.13% Шаардлага хангасан 85.22% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 9.50% Хангалтгүй 15.69% Хангалтгүй 21.33% Хангалттай 20.98% Хангалттай A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН СТАР ТВ ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй Зөрчилгүй 0:01:16 Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:00:00 Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 48.61% Хангалтгүй 47.19% Хангалтгүй 47.22% Хангалтгүй 37.34% Хангалтгүй A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 11.24% Хангалтгүй 11.13% Хангалтгүй 14.52% Хангалтгүй 14.88% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй 1 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй ЛХА ХХК-ИЙН ТВ4 ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 15:02:23 16:45:33 11:13:46 3:32:18 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     0:00:00 0:07:00 A2 Монгол бүтээлийн хувь 89.29% Шаардлага хангасан 85.94% Шаардлага хангасан 90.15% Шаардлага хангасан 83.38% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 11.58% Хангалтгүй 10.32% Хангалтгүй 8.72% Хангалтгүй 2.31% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН ЭХ ОРОН ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 04-р сар 2018 05-р сар 2018 06-р сар 2018 07-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 0:00:14 Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт /18:00-00:00/     Зөрчилгүй Зөрчилгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь 73.88% Шаардлага хангасан 78.14% Шаардлага хангасан 81.50% Шаардлага хангасан 80.20% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 43.61% Хангалттай 38.99% Хангалттай 33.06% Хангалттай 27.94% Хангалттай A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй Зөрчилгүй