Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мониторингийн дүн 2022.04 сар
Мониторингийн дүн 2022.04 сар
2022-09-05

АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН
25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

58.64%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

36.42%
Шаардлага хангасан

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

42:00:24

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

11 / 4:23:37

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

4 / 2:12:17

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

7 / 2:11:20

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

90
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

4
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:04:37
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

102 / 0:24:27

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

217107 / 12.38%ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН
C1 ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

63.89%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

29.85%
Шаардлага хангаагүй

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

3:21:10

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:52:06

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

1 / 0:52:06

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

42 / 40:29:31

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:22:29

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

2
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:14:14
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

53 / 1:04:29

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

333185 / 18.87%ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН
CENTRAL ТВ ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

51.39%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

42.13%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

32:00:32

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

38:43:14

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

336 / 52:07:50

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:03:24
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

20 / 0:05:57

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН
NTV ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

52.41%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

26.11%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

2:23:17

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

4:33:36

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 1:58:14

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

1 / 0:46:33

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

1 / 1:11:41

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 17:17:23

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:22:37

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

4
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:39:28
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

214 / 3:31:48

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

17447 / 0.73%СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
SBN ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

87.97%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

31.99%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

8:18:36

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

5:28:26

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

55 / 23:08:39

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

55 / 23:08:39

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

31 / 34:49:32

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:00:10

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

342537 / 20.16%АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН
TM ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

85.37%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

34.75%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

4:18:02

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

15:41:53

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

73 / 24:44:33

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

37 / 19:00:31

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

36 / 5:44:02

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

24 / 15:57:03

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

11 / 0:02:27

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

328836 / 18.72%УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
UBS ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

73.62%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

32.70%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

0:52:34

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

12:10:05

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 1:31:28

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

5 / 1:31:28

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

8 / 12:37:40

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:10:01

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:09:26
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

234 / 3:49:03

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

295643 / 15.37%ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН
VTV ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

95.34%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

27.24%
Шаардлага хангаагүй

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

104:04:45

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 23:31:39

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:00:17

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН
БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

47.89%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

29.52%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

38:35:15

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

31:51:19

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

124 / 23:49:05

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

67 / 16:15:48

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

57 / 7:33:17

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

23 / 11:11:42

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:05:14

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

4
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:07:17
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

37 / 0:20:46

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

2048 / 0.11%ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН
ЕТВ ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

61.58%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

18.98%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

8:30:15

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

13:26:41

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

31 / 14:22:39

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

15 / 6:27:48

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

16 / 7:54:51

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

67 / 44:46:14

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

2
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

3
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

61 / 0:22:26

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

257683 / 12.10%ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН
ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

88.84%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

79.62%
Шаардлага хангасан

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

60:42:49

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 8:39:57

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

17
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:02:29
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

13 / 0:12:35

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%МАЛЧИН УДМЫН ХИЙМОРЬ ХХК-ИЙН
МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

89.24%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

48.66%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

10:40:15

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

0:38:05

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

47 / 11:04:22

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

47 / 11:04:22

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

63 / 20:05:10

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:00:15
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

42 / 0:28:13

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

254425 / 11.79%МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МОНГОЛ HD ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

67.75%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

54.45%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

22:10:49

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

0:04:30

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

18 / 7:39:18

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

17 / 6:46:03

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

1 / 0:53:15

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

44 / 44:36:05

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

5 / 0:00:22

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

2510 / 0.12%ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН
СТАР ТВ ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

48.30%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

10.09%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

21:43:45

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

18:56:23

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

37 / 13:41:01

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

37 / 13:41:01

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:21:43

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

54 / 9:14:11

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

32 / 0:06:18

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

253550 / 14.39%УЛС СҮЛД ХХК-ИЙН
СҮЛД ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

86.54%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

54.55%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

23:48:45

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

14:49:32

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

24 / 8:50:03

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

24 / 8:50:03

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

63 / 31:19:37

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

3 / 0:01:39

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

187033 / 10.64%ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
ТВ5 ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

88.28%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

34.64%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

5:58:29

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

5:58:20

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

19 / 3:55:54

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

14 / 2:47:42

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

5 / 1:08:12

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:19:58

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:19:58

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

2
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:52:07
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

121 / 1:44:35

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

808758 / 33.38%СУВАГ ТИ ВИ НАЙМ ХХК-ИЙН
ТВ8 ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

68.34%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

25.23%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

9:38:12

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

18:32:42

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 1:34:29

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

1 / 1:34:29

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

71 / 62:06:46

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

13 / 0:13:56

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

226900 / 10.67%МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
ТВ9 ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 04-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

74.71%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

39.88%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

2:48:55

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

15:08:36

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

25 / 31:51:45

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

9
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:02:38
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

63 / 0:47:38

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

124976 / 4.83%