Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мониторингийн дүн 2022.06 сар
Мониторингийн дүн 2022.06 сар
2022-09-05

АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН
25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

59.07%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

38.90%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

0:44:22

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

32:35:28

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

10 / 4:34:01

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

6 / 3:12:54

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

4 / 1:21:07

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

73
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

6
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:13:52
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

88 / 0:29:31

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

235760 / 13.32%

 

ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН
C1 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

61.63%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

36.19%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

0:45:30

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

10:00:36

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

20 / 17:40:19

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

20 / 17:40:19

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

31 / 27:01:47

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:43:32

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

7
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:00:53
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

23 / 0:10:46

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

116725 / 6.73%

 

ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН
CENTRAL ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

32.51%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

21.68%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

23:06:46

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

48:16:00

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

374 / 60:04:20

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:05:22
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

40 / 0:27:37

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%

 

ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН
NTV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

61.98%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

31.58%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

2:50:02

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

6:12:49

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

45 / 27:35:45

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

45 / 27:35:45

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:33:51
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

174 / 2:00:57

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

13965 / 0.59%

 

СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
SBN ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

77.48%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

35.15%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

13:21:38

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

4:44:56

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

69 / 35:33:22

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

69 / 35:33:22

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

42 / 40:08:16

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

3
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:00:49
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

2 / 0:07:16

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

281416 / 16.37%

Зөрчилтэй

 

АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН
TM ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

84.22%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

38.01%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

7:13:27

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

13:06:59

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

60 / 21:32:30

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

38 / 17:07:32

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

22 / 4:24:58

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

6 / 3:57:28

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:02:22

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

315782 / 17.38%

Зөрчилтэй

 

УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
UBS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

80.78%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

35.07%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

7:53:00

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

13:34:59

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

23 / 10:16:02

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

23 / 10:16:02

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

15 / 1:47:08

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

18
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:34:50
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

112 / 1:44:33

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

312321 / 16.56%

Зөрчилтэй

 

ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН
VTV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

71.53%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

35.30%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

3:56:30

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

166:45:35

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

40 / 8:53:32

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%

 

МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН
БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

50.68%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

34.14%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

39:38:48

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

24:05:35

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

160 / 30:35:09

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

53 / 12:16:24

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

107 / 18:18:45

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

22 / 8:22:39

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

2
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

2
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:20:19
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

45 / 0:09:44

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

3976 / 0.22%

 

ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН
ЕТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

66.23%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

20.73%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

14:19:08

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

20:29:08

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

26 / 14:40:15

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

6 / 2:52:18

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

20 / 11:47:57

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 3:22:12

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

55 / 0:24:12

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

210189 / 10.32%

 

ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН
ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

88.92%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

79.55%
Шаардлага хангасан

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

62:04:02

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

4 / 0:02:22

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

3166 / 0.18%

 

МАЛЧИН УДМЫН ХИЙМОРЬ ХХК-ИЙН
МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

87.56%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

45.84%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

6:35:07

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

25 / 6:13:14

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

25 / 6:13:14

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

49 / 14:32:04

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:05:51
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

88 / 2:59:23

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

182544 / 8.47%

 

МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МОНГОЛ HD ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

65.98%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

51.40%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

32:37:28

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

2:25:59

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

25 / 11:29:13

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

21 / 8:04:28

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

4 / 3:24:45

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

30 / 23:27:17

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

7 / 0:01:07

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

1725 / 0.08%

 

ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН
СТАР ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

37.71%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

9.08%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

11:03:05

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

18:27:48

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 2:20:47

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

7 / 2:20:47

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:47:01

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

79 / 10:40:38

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

267695 / 14.58%

 

УЛС СҮЛД ХХК-ИЙН
СҮЛД ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

86.06%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

45.37%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

24:33:28

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

12:28:55

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

34 / 12:18:59

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

34 / 12:18:59

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

53 / 26:11:20

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

16 / 0:24:37

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

367693 / 20.61%

Зөрчилтэй

 

ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
ТВ5 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

75.90%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

33.75%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

5:04:38

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

14:48:09

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

29 / 9:35:09

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

29 / 9:35:09

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

16 / 15:01:03

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

5
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:05:51
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

90 / 1:05:21

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

484697 / 23.41%

Зөрчилтэй


СУВАГ ТИ ВИ НАЙМ ХХК-ИЙН
ТВ8 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

70.09%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

26.14%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

18:40:37

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

24:37:30

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

49 / 25:29:48

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

49 / 25:29:48

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

64 / 46:32:37

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

2
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:00:25

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

209821 / 9.84%

 

МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
ТВ9 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 06-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

77.80%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

42.27%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

2:55:13

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

16:10:30

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 2:29:28

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

4 / 2:29:28

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

19 / 22:01:46

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:17:22
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

69 / 1:07:52

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

192888 / 7.44%