Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Мониторингийн 2022 оны 1 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2022 оны 1 дугаар сарын тайлан
2022-03-21
Мониторингийн 2022 оны 1 дугаар сарын тайлан Мониторингийн 2022 оны 1 дугаар сарын тайлан

АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН
25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

62.96%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

37.23%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

1:08:28

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

33:04:09

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 3:33:23

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

6 / 3:14:11

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

1 / 0:19:12

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

67 удаа
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

6 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:22:37
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

218 / 2:38:26

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

316795 / 17.12%

 

ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН
C1 ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

60.19%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

27.51%
Шаардлага хангаагүй

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

18:48:13

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

34 / 30:06:21

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

24 / 0:06:55

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

275486 / 14.47%

 

ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН
CENTRAL ТВ ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

45.99%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

30.28%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

36:36:57

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

73:38:28

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

344 / 48:31:59

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

3 / 0:00:44

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%

 

ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН
NTV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

58.26%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

31.16%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

1:48:26

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

9:51:16

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:15:00

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

1 / 0:15:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

31 / 1:36:58

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

8 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

2:08:31
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

180 / 8:06:08

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

6945 / 0.28%

 

СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
SBN ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

86.78%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

30.73%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

5:04:02

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

3:10:48

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

44 / 18:22:43

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

44 / 18:22:43

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

15 / 16:24:38

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:01:17
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

4 / 0:03:17

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

379467 / 21.16%

 

АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН
TM ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

86.35%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

40.30%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

9:24:55

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

13:57:19

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

71 / 19:08:45

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

30 / 14:10:04

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

41 / 4:58:41

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:30:01

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:04:19
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

50 / 0:32:56

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

289230 / 15.96%

 

УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
UBS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

81.24%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

38.45%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

9:15:31

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

10:49:48

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

16 / 4:29:43

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

16 / 4:29:43

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

12 / 1:53:05

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 0:18:28

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:25:48
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

128 / 1:27:49

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

229373 / 11.37%

 

ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН
VTV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

99.93%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

94.03%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

0:59:26

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

4:40:32

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%

 

МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН
БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

41.62%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

24.45%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

18:12:43

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

44:43:05

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

13 / 0:37:02

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

13 / 0:37:02

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

18 / 5:14:22

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:46:59
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

107 / 2:06:38

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

5540 / 0.29%

 

ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН
ETV ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

57.39%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

25.75%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

1:57:39

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

14:06:05

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

27 / 13:40:27

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

10 / 4:30:48

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

17 / 9:09:39

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

47 / 22:30:31

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

2 удаа
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:54:18
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

168 / 5:32:25

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

250642 / 12.02%

 

ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН
ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

89.24%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

80.83%
Шаардлага хангасан

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

55:38:43

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

22 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

14 / 0:05:18

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

4662 / 0.25%

 

МАЛЧИН УДМЫН ХИЙМОРЬ ХХК-ИЙН
МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

86.90%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

41.88%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

8:27:42

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

9:04:34

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

39 / 9:56:33

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

39 / 9:56:33

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

50 / 24:51:35

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:05:36
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

250 / 7:07:17

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

314940 / 14.84%

 

МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МОНГОЛ HD ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

72.73%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

58.23%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

11:57:05

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

7:03:12

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

13 / 3:58:47

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

8 / 3:14:36

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

5 / 0:44:11

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

48 / 38:40:57

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

4 / 0:00:10

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

3619 / 0.17%

 

ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН
СТАР ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

56.50%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

10.18%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

9:38:05

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

15:42:25

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

8 / 1:42:22

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

19 / 0:07:00

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

499785 / 27.31%

 

УЛС СҮЛД ХХК-ИЙН
СҮЛД ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

83.20%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

45.61%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

17:16:35

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

20:15:41

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

27 / 10:32:50

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

27 / 10:32:50

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

15 / 0:10:29

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

419292 / 22.15%

 

ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
ТВ5 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

98.38%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

38.48%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

0:30:15

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

7 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

5:27:06
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

244 / 6:24:22

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

689239 / 32.52%

 

СУВАГ ТИ ВИ НАЙМ ХХК-ИЙН
ТВ8 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

65.88%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

21.89%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

19:46:48

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:45:42

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

2 / 0:45:42

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

53 / 44:28:52

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:01:12
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

11 / 0:05:20

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

385708 / 18.32%

 

МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
ТВ9 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 01-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

79.45%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

40.06%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

5:13:39

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

26:29:02

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

10 / 7:31:55

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

10 / 7:31:55

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

29 / 35:14:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

23 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

2:14:11
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

190 / 6:37:45

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

218825 / 8.16%