Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Мониторингийн 2018 оны 1,2 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2018 оны 1,2 дугаар сарын тайлан
2018-04-24
Мониторингийн 2018 оны 1,2 дугаар сарын тайлан Мониторингийн 2018 оны 1,2 дугаар сарын тайлан
.expandedNode div{ display: block; margin-left:20px; } a:visited { color: } .collapsedNode div{ display:none; } СУВАГ БИ ЭНД БИ ПИКЧЕРС ХХК-ИЙН ОЛЛОО СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 38% Хангалтгүй 56% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 41% Хангалтгүй 38% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН ТV5-3 СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 90% Шаардлага хангасан 95% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 78% Хангалтгүй 24% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй ДИ ВИ ПРОДАКШН ХХК-ИЙН ТV3 СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 63% Шаардлага хангасан 71% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 41% Хангалтгүй 44% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй ДӨРӨВ КЭЙ МҮҮВ ХХК-ИЙН ТАЛЫН МОНГОЛ СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 35% Хангалтгүй 38% Хангалтгүй Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 35% Хангалтгүй 40% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй ДЭЛХИЙН ЧИМЭЭ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН WORLD СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 47% Хангалтгүй 60% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 17% Хангалтгүй 22% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй ИКОД ХХК-ИЙН МТВ СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 28:19:54 26:01:31 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 73% Шаардлага хангасан 85% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 43% Хангалтгүй 43% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй ЛХА ХХК-ИЙН ТВ4 ТЕЛЕВИЗ № Огноо Зар сурталчилгааны хэтрэлт Үндэсний нэвтрүүлгийн хувь Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь (+)18 зөрчил (удаа) баннер зөрчил (удаа) 1 2018-1 сар 0:29:46 83% 7,8% Хангалтгүй 0 0 2 2018-2 сар Зөрчилгүй 87% 6,3% Хангалтгүй 0 0 МАСС ТИ ВИ ХХК-ИЙН МАСС ТВ СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 9:27:40 13:22:05 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 95% Шаардлага хангасан 96% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 70% Хангалтгүй 64% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй МЕДИАХОЛДИНГ ХХК-ИЙН ТV9-2 СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 64% Шаардлага хангасан 72% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 19% Хангалтгүй 17% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй МОДЕРН КАСТЛ МОДИФАЕР ХХК-ИЙН СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭГЧ СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 59% Шаардлага хангасан 65% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 49% Хангалтгүй 41% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй МОНГОЛ МАСС МЕДИА ХХК-ИЙН DOCUMENTARY BOX СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 0% Хангалтгүй 0% Хангалтгүй Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 95% Шаардлага хангасан 95% Шаардлага хангасан 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН VOLUME PLUS СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 69% Шаардлага хангасан 61% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 82% Шаардлага хангасан 76% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ 22 удаа 12 удаа Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй МОНГОЛИАН НЬЮС ЧАННЕЛ ХХК-ИЙН MNC СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй 01:22:44 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 86% Шаардлага хангасан 91% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 55% Хангалтгүй 48% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй МОНЗАХ ХХК-ИЙН ONTV СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 64% Шаардлага хангасан 68% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 46% Хангалтгүй 44% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй МӨҮВИБОКС ХХК-ИЙН MOVIE BOX СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /11.211/ 0:07:46 0:21:55 Монгол бүтээлийн хувь /11.4/ 43% Хангалтгүй 36% Хангалтгүй Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /11.51.1/ 93% Шаардлага хангасан 93% Шаардлага хангасан 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /11.23/ 30 удаа 1 удаа Баннер гаргасан зөрчил /11.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй ОРГИЛ МЕДИА КОНСАЛТИНГ ХХК-ИЙН O TV СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 78% Шаардлага хангасан 81% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 54% Хангалтгүй 46% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй ӨЛЗИЙ МЕДИА ХХК-ИЙН ӨЛЗИЙ ТЕЛЕВИЗ СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй 0:03:23 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 74% Шаардлага хангасан 84% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 35% Хангалтгүй 36% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй ПАРЛАМЕНТЫН СУВАГ ХХК-ИЙН ПАРЛАМЕНТЫН СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 96% Шаардлага хангасан 89% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 55% Хангалтгүй 44% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй РЕАЛ МАСТЕР ЛИНКС ХХК-ИЙН LIKE СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 1:23:26 0:02:44 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 91% Шаардлага хангасан 96% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 46% Хангалтгүй 53% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй САРНЫ ЧУЛУУ АНАР ХХК-ИЙН TV6 СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 63% Шаардлага хангасан 78% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 10% Хангалтгүй 13% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй СҮЛД МЕДИА ХХК-ИЙН SULD CHANNEL СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 0:00:00 1:36:26 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 83% Шаардлага хангасан 90% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 35% Хангалтгүй 35% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй ТИ ВИ АРАВ ХХК-ИЙН Тen TV СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 1:38:03 0:54:31 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 94% Шаардлага хангасан 92% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 25% Хангалтгүй 35% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ 1 удаа Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй ТЭРГЭЛ МЕДИА ХХК-ИЙН HTV СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй 0:02:10 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 59% Шаардлага хангасан 70% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 31% Хангалтгүй 21% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй 1 удаа Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ 9 удаа 2 удаа ФОРЧУН ГЛОБАЛ ХХК-ИЙН ГЛОБАЛ ТВ СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгаа дамжуулсан эсэх /7.52.14/ 0:34:10 Зөрчилтэй 0:35:40 Зөрчилтэй Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь /7.52.15/ 1.2% /дундаж/ 3.1% /дундаж/ Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал /7.52.16/ 9.4% /дундаж/ 14.1% /дундаж/ Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 72% Хангалтгүй 73% Хангалтгүй ХАНЛИГ ӨЛЗИЙ ХХК-ИЙН ТЭНГЭР СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 29% Хангалтгүй 26% Хангалтгүй Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 89% Шаардлага хангасан 92% Шаардлага хангасан 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй ХАТРЕК ХХК-ИЙН ECO CHANNEL СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 0:00:16 0:09:36 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 85% Шаардлага хангасан 90% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 36% Хангалтгүй 37% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй ХҮННҮ ХХК-ИЙН МАЛЧИН TV СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 4:44:17 1:37:39 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 60% Хангалтгүй 54% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй ЭВЕРГРИЙНЛАЙФ ХХК-ИЙН 7-Р СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /11.211/ 0:13:52 0:07:35 Монгол бүтээлийн хувь /11.4/ 39% Хангалтгүй 38% Хангалтгүй Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /11.51.1/ 32% Хангалтгүй 34% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /11.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /11.36/ 2 удаа Зөрчилгүй ЭГОН ХХК-ИЙН ШОП МОНГОЛИЯ ТЕЛЕ-ХУДАЛДААНЫ СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгаа дамжуулсан эсэх /7.52.14/ 2:43:08 Зөрчилтэй 3:14:41 Зөрчилтэй Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь /7.52.15/ 12.2% /дундаж/ 21.9% /дундаж/ Зөрчилтэй Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал /7.52.16/ 12.8% /дундаж/ 23% /дундаж/ ЭЙЧ ДИ ВИ ХХК-ИЙН БАРИЛГА ТВ СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 59% Шаардлага хангасан 56% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 58% Хангалтгүй 41% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй ЭЙШН БОКС ХХК-ИЙН ASIAN BOX СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /11.211/ 0:18:00 0:16:40 Монгол бүтээлийн хувь /11.4/ 21% Хангалтгүй 21% Хангалтгүй Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /11.51.1/ 70% Хангалтгүй 69% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /11.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /11.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй ЭМ ДИ ЭНТЕРТЭЙНМЕНТ ХХК-ИЙН TV2 СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 86% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 44% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй ЭН БИ ЖИ КИНГ МОНГОЛИА ХХК-ИЙН ROYAL СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 0:01:08 0:03:10 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 86% Шаардлага хангасан 89% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 48% Хангалтгүй 38% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй ЭН ТИ ЭН ЭЙЧ ДИ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН NATIONAL TIMES NEWS СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /11.211/ 0:23:55 0:21:54 Монгол бүтээлийн хувь /11.4/ 88% Шаардлага хангасан 93% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /11.51.1/ 29% Хангалтгүй 29% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /11.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /11.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК SPS ҮНДЭСНИЙ СПОРТ СПОРТ СУВАГ /world/ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 0:00:33 0:12:09 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 32% Хангалтгүй 27% Хангалтгүй Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 94% Шаардлага хангасан 97% Шаардлага хангасан 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй SPS САГСАН БӨМБӨГ СПОРТ СУВАГ /play/ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 0:04:42 0:13:10 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 18% Хангалтгүй 19% Хангалтгүй Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 98% Шаардлага хангасан 99% Шаардлага хангасан 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй SPS ИХ СПОРТ СПОРТ СУВАГ /plus/ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй 0:00:58 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 45% Хангалтгүй 56% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 91% Шаардлага хангасан 96% Шаардлага хангасан 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй SPS ТУЛААН СПОРТ СУВАГ /action/ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 44% Хангалтгүй 49% Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 95% Шаардлага хангасан 93% Шаардлага хангасан 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй SPS ХӨЛ БӨМБӨГ СПОРТ СУВАГ /prime/ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 31% Хангалтгүй 38% Хангалтгүй Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 99% Шаардлага хангасан 99% Шаардлага хангасан 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй ЭС СИ ЭЙЧ ХХК-ИЙН SCH СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй 1:50:15 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 99% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 80% Шаардлага хангасан 72% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй ЭХ ГОЁОТ МЕДИА ХХК-ИЙН CHANNEL 11 СУВАГ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Байхгүй Байхгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 72% Шаардлага хангасан 73% Шаардлага хангасан Төрөлжсөн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.51.1/ 78% Хангалтгүй 80% Шаардлага хангасан 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Байхгүй Байхгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Байхгүй Байхгүй ТЕЛЕВИЗ  АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН ТМ ТЕЛЕВИЗ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 0:33:32 0:14:39 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 68% Шаардлага хангасан 77% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.16/ 8% Хангалтгүй 19,2% 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН 25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 7:01:54 6:22:19 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 66% Шаардлага хангасан 74% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.16/ 7% Хангалтгүй 10,6% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй 5 удаа Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН ТВ5 ТЕЛЕВИЗ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 2:01:36 3:16:59 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 71% Шаардлага хангасан 91% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.16/ 8,4% Хангалтгүй 1,6% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХК-ИЙН ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Зөрчилгүй 00:03:43 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 69% Шаардлага хангасан 80% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.16/ 19,6% 20,2% Шаардлага хангасан 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй ИМЕРЖМЕДИА ХХК-ИЙН ETV ТЕЛЕВИЗ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 8:20:36 13:55:26 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 81% Шаардлага хангасан 85% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.16/ 9,3% Хангалтгүй 15,3% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 4:23:40 5:33:38 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 52% Шаардлага хангасан 53% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.16/ 33,8% Шаардлага хангасан 36,3% Шаардлага хангасан 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ 1 удаа 1 удаа МЕДИАХОЛДИНГ ХХК-ИЙН ТВ9 ТЕЛЕВИЗ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 2:34:21 7:13:56 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 80% Шаардлага хангасан 79% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.16/ 7,7% Хангалтгүй 10,5% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ 1 удаа Зөрчилгүй МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН МОНГОЛ ТВ ТЕЛЕВИЗ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 62% Шаардлага хангасан 71% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.16/ 37% Шаардлага хангасан 36,6% Шаардлага хангасан Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй ПРОМЕДИА НЭТВОРК ХХК-ИЙН V TV ТЕЛЕВИЗ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.16/ 9% Хангалтгүй 13,1% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ 7 удаа 6 удаа СУПЕРВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН SBN ТЕЛЕВИЗ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 72% Шаардлага хангасан 67% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.16/ 4,6% Хангалтгүй 12,8% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй 1 удаа СЭРҮҮЛЭГ КОНСТРАКШН ХХК-ИЙН ТВ8 ТЕЛЕВИЗ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 99% Шаардлага хангасан 99% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.16/ 15,9% Хангалтгүй 16% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН ЭХ ОРОН ТЕЛЕВИЗ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ Зөрчилгүй 00:02:43 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 77% Шаардлага хангасан 82% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.16/ 53,9% Шаардлага хангасан 47,6% Шаардлага хангасан 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй 2 удаа Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН UBS ТЕЛЕВИЗ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 1:02:36 1:30:13 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 66% Шаардлага хангасан 71% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.16/ 10,6% Хангалтгүй 21% Шаардлага хангасан 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй ЭМ БИ ЭС ХХК -ИЙН С1 ТЕЛЕВИЗ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 00:03:13 00:10:33 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 75% Шаардлага хангасан 80% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.16/ 4,1% Хангалтгүй 6,7% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй ЭН ТИ ВИ БРОДКАСТИНГ ХХК-ИЙН NTV ТЕЛЕВИЗ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 4:59:09 5:00:05 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 53% Шаардлага хангасан 59% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.16/ 13,4% Хангалтгүй 17,7% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШН ХХК-ИЙН STAR TV ТЕЛЕВИЗ Холбогдох заалтууд 2018.1-р сар 2018.2-р сар Зар сурталчилгааны хэтрэлт /7.27/ 00:00:33 00:02:24 Монгол бүтээлийн хувь /7.4/ 55% Шаардлага хангасан 56% Шаардлага хангасан Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь /7.16/ 14,9% Хангалтгүй 12% Хангалтгүй 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил /7.23/ Зөрчилгүй Зарчилгүй Баннер гаргасан зөрчил /7.36/ Зөрчилгүй Зөрчилгүй ШИНЭ ЗУРАГ ХХК-ИЙН НУТАГ 21 ТЕЛЕВИЗ № Огноо Зар сурталчилгааны хэтрэлт Үндэсний нэвтрүүлгийн хувь Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн чиглэлийн нэвтрүүлгийн хувь (+)18 зөрчил (удаа) баннер зөрчил (удаа) 1 2018-1 сар 00:26:48 97% 12,4% Хангалтгүй 0 0 2 2018-2 сар 00:06:59 95% 11,6% Хангалтгүй 0 0