Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Арилжааны телевизийн мониторингийн дүн 2022.11 сар
Арилжааны телевизийн мониторингийн дүн 2022.11 сар
2023-01-12

НЭЙШНЛ НЬЮС КОРПОРЭЙШН ХХК-ИЙН
BLOOMBERG MN ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

62.54%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

61.67%
Шаардлага хангасан

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

2184 / 0.12%СИ ЧАННЕЛЬ ХХК-ИЙН
C CHANNEL ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

47.68%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

15.36%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

68 / 20:16:13

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

85 / 29:23:09

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

365 / 0.02%ЭХ ГОЁОТ МЕДИА ХХК-ИЙН
CHANNEL 11 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

65.05%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

21.90%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

58 / 71:00:47

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 1:27:52

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

6
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

17861 / 0.91%ЖИ СУВАГ ХХК-ИЙН
GANDAN ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

98.98%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

41.39%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

8 / 2:55:04

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 3:12:32

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 5:50:11

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:01:02

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

49774 / 2.96%

 

МОНГОЛИАН НЬЮС ЧАННЕЛ ХХК-ИЙН
MNC ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

86.61%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

39.61%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

19 / 19:44:58

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

63 / 29:58:08

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:00:15

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

326675 / 19.33%ЭН ТИ ЭН ЭЙЧ ДИ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
NATIONAL TIMES NEWS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

38.48%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

17.65%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 0:42:48

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

10 / 4:50:17

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

 

МАСТ ТЕХНОЛОГИ ХХК-ИЙН
NEWS CHANNEL ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

76.99%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

63.65%
Шаардлага хангасан

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

56 / 20:16:17

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:03:21
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

23 / 0:15:58

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ТРЕЙД ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
TRADE ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

72.24%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

12.33%
Шаардлага хангаагүй

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

23 / 10:13:59

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

7
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

218029 / 12.47%МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
VOLUME PLUS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

68.88%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

2.58%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

24 / 8:57:01

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

30 / 23:40:44

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:07:18

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

26
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

10 / 0:00:59

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

10352 / 0.48%НАЙС ТИ ВИ ХХК-ИЙН
АВТО ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

76.68%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

10.90%
Шаардлага хангаагүй

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

6 / 4:11:21

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

11 / 4:44:02

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

11
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

6 / 0:01:49

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

53491 / 2.48%ЭНТЕРТАЙНМЕНТ ИНТЕРПРАЙС ХХК-ИЙН
БИДНИЙ ЦӨӨХӨН МОНГОЛЧУУД ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

82.44%
Шаардлага хангасан

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

6889 / 0.41%ФОРЧУН ГЛОБАЛ ХХК-ИЙН
ГЛОБАЛЬ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

0.03%
Шаардлага хангаагүй

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:08:18
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

179 / 4:20:51

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%МАЛЧИН УДМЫН ХИЙМОРЬ ХХК-ИЙН
ИХ ЗАСАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

2.15%
Шаардлага хангаагүй

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

18 / 0:12:22

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

33860 / 2.21%ДЭЛХИЙН ЧИМЭЭ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
LIVE ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

68.52%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

22.96%
Шаардлага хангаагүй

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

20 / 6:49:31

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

6 / 0:02:17

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

428086 / 25.66%РЕАЛ МАСТЕР ЛИНКС ХХК-ИЙН
LIKE ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

88.64%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

20.88%
Шаардлага хангаагүй

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

144 / 29:31:48

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

223190 / 12.02%МАСС ТИ ВИ ХХК-ИЙН
МАСС ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

88.83%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

22.62%
Шаардлага хангаагүй

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

110 / 26:35:17

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:44:06
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

271 / 42:41:18

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

421122 / 22.01%МАЛЧИН ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МЯНГАТ МАЛЧИН ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

99.69%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

19.87%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

51 / 11:48:37

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

13 / 7:14:20

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

66 / 13:21:47

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

3
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

9 / 0:06:54

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

465364 / 18.11%ЭН БИ ЖИ КИНГ МОНГОЛИА ХХК-ИЙН
НИЙСЛЭЛ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

96.89%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

7.71%
Шаардлага хангаагүй

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

18
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

160858 / 9.69%МОНЗАХ ХХК-ИЙН
ONTV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

31.87%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

2.97%
Шаардлага хангаагүй

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ОРГИЛ МЕДИА КОНСАЛТИНГ ХХК-ИЙН
О
TV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

82.15%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

8.66%
Шаардлага хангаагүй

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 2:20:44

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:04:33
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

98 / 0:42:17

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

29281 / 1.46%ПАРЛАМЕНТЫН СУВАГ ХХК-ИЙН
ПАРЛАМЕНТ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

88.14%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

77.62%
Шаардлага хангасан

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

6 / 2:55:29

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%МОДЕРН КАСТЛ МОДИФАЕР ХХК-ИЙН
СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭГЧ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

60.57%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

33.80%
Шаардлага хангасан

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

11 / 1:19:33

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

3 / 0:03:01

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

9557 / 0.68%

 

ЭС СИ ЭЙЧ ХХК-ИЙН
СУВАГ 1 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

81.84%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

44.68%
Шаардлага хангасан

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 0:47:30

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

339227 / 19.48%ЭВЕРГРИЙНЛАЙФ ХХК-ИЙН
СУВАГ 7 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

15.58%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

6 / 7:08:18

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

19 / 24:02:48

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

92364 / 6%ЭМ ДИ ЭНТЕРТЭЙНМЕНТ ХХК-ИЙН
ТВ2 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

63.52%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

4.64%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

9 / 3:01:31

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

13 / 5:52:36

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:22:53

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:04:03

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ДИ ВИ ПРОДАКШН ХХК-ИЙН
ТВ3 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

71.42%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

13.31%
Шаардлага хангаагүй

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%САРНЫ ЧУЛУУ АНАР ХХК-ИЙН
ТВ6 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

71.14%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

17.44%
Шаардлага хангаагүй

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

14 / 13:37:26

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

12 / 0:07:29

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

121758 / 7.16%ДӨРӨВ КЭЙ МҮҮВ ХХК-ИЙН
ТАЛЫН МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

92.09%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

18.16%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 2:31:02

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:06:05
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

10 / 0:11:19

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

337093 / 15.87%ХАТРЕК ХХК-ИЙН
ЭКО ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

81.74%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

46.87%
Шаардлага хангасан

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

19 / 18:08:07

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

138 / 0:53:44

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

260452 / 13.88%ӨЛЗИЙ МЕДИА ХХК-ИЙН
ӨЛЗИЙ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

92.56%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

31.21%
Шаардлага хангасан

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

50 / 0:45:26

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

377542 / 19.76%


МӨРӨӨДЛИЙН СУВАГ ТББ-ИЙН
DREAM ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

30.68%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

12.35%
Шаардлага хангаагүй

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

77.39%
Хангалтгүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

741 / 126:41:44

A8

-   Балчир нас 3+

49 / 8:56:20

A9

-   Бага нас 6+

692 / 117:45:24

A10

-   Өсвөр үе 12+

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

18 / 7:17:21

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

16
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:15:34
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

58 / 1:18:42

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ЭЙШН БОКС ХХК-ИЙН
ASIANBOX ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

27.86%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

4.62%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

86.35%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:04:37
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

63 / 0:32:36

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

3237 / 0.15%МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
CINEMA ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

45.39%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

2.45%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

91.88%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

7 / 0:03:13

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ЭМ ВИ ЭС ХХК-ИЙН
MON PLUS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

0.41%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

96.38%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

54497 / 3.38%

 

ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
MOVIE MAX ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

18.61%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

30.11%

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

3
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

18
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%МӨҮВИБОКС ХХК-ИЙН
MOVIEBOX ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

30.08%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

0.42%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

96.37%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:51:44
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

251 / 1:59:07

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ПРЕМЬЕР СПОРТС НЭТВОРК ХХК-ИЙН
SPS CLASSIC ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

91.88%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

56.58%
Шаардлага хангасан

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.25%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ПРЕМЬЕР СПОРТС НЭТВОРК ХХК-ИЙН
SPS FIGHT ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

77.08%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

65.06%
Шаардлага хангасан

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.58%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ПРЕМЬЕР СПОРТС НЭТВОРК ХХК-ИЙН
SPS NBA ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

61.79%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

47.81%
Шаардлага хангасан

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.61%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

2
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ПРЕМЬЕР СПОРТС НЭТВОРК ХХК-ИЙН
SPS NATIONAL ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

97.31%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

83.18%
Шаардлага хангасан

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.25%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ПРЕМЬЕР СПОРТС НЭТВОРК ХХК-ИЙН
SPS PRIME ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

93.33%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

60.20%
Шаардлага хангасан

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.39%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:09:33
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

112 / 2:14:32

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%МОНВСАТ НЭТВОРК ХХК-ИЙН
М КИНО ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

0%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

96.50%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

3
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:10:49
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

53 / 1:01:16

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ХАНЛИГ ӨЛЗИЙ ХХК-ИЙН
MBO ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

13.10%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

0.06%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

0%
Хангалтгүй

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%

 

МЮЗИК БОКС ХХК-ИЙН
ХӨГЖИМ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

0%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

100%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
HOME SHOPPING ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.84%

A19

Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил

Зөрчилгүй

A20

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлэг дамжуулсан зөрчил

3.95%
Зөрчилгүй

A21

Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал

25.87%ШУУД ТИ ВИ ХХК-ИЙН
АСАР ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

100%

A19

Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил

Зөрчилгүй

A20

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлэг дамжуулсан зөрчил

0%
Зөрчилгүй

A21

Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал

5.30%