Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мониторингийн дүн 2022.12 сар
Мониторингийн дүн 2022.12 сар
2023-01-12

АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН
25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

57.70%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

37.60%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

0:22:53

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

12:41:52

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

12 / 4:42:42

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

1 / 0:31:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

11 / 4:11:42

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:29:08

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

53
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:35:00
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

239 / 2:34:14

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

214811 / 11.71%ЧАННЕЛ-УАН ХХК-ИЙН
C1 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

63.93%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

31%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

0:25:21

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

13:32:21

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 2:00:06

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

2 / 2:00:06

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

38 / 31:15:45

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:22:29

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

9 / 0:06:27

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

266734 / 14.72%ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН
CENTRAL ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

55.15%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

47.99%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

19:45:37

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

27:41:14

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

273 / 37:22:58

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

12
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:06:55
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

103 / 2:50:33

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН
NTV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

59.51%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

29.36%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

0:34:12

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

1:03:10

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

76 / 28:01:46

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

1 / 0:46:01

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

75 / 27:15:45

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

58 / 47:35:02

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

4:55:50
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

383 / 3:57:23

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

1562 / 0.06%СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
SBN ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

77.34%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

38.24%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

5:05:10

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

37 / 15:16:08

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

37 / 15:16:08

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

34 / 32:06:35

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:06:40
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

29 / 0:09:07

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

320180 / 17.25%АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН
TM ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

86.65%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

40.27%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

16:23:28

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

10:52:09

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

51 / 20:11:52

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

24 / 11:57:12

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

27 / 8:14:40

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

13 / 14:49:14

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

287402 / 15.67%УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
UBS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

90.06%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

44.20%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

4:20:27

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

6:31:11

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:29:01

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

33
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:08:43
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

69 / 0:53:04

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

450117 / 22.11%МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН
БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

58.91%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

26.42%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

12:44:48

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

10:34:47

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

165 / 31:26:22

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

76 / 16:40:40

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

89 / 14:45:42

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

26 / 5:21:49

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:49:55
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

184 / 1:56:10

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

2584 / 0.14%ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН
Е
TV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

76.28%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

24.85%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

1:40:18

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

7:11:02

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

36 / 10:56:31

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

33 / 9:30:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

3 / 1:26:31

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

17 / 5:59:49

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

21 / 0:06:11

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

330869 / 16.32%ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХК-ИЙН
ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

90.29%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

81.53%
Шаардлага хангасан

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

37:36:46

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 1:32:07

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:04:46
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

27 / 0:43:30

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

4872 / 0.26%МАЛЧИН УДМЫН ХИЙМОРЬ ХХК-ИЙН
МАЛЧИН ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

50.98%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

15:48:48

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

45 / 21:32:17

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

45 / 21:32:17

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 1:12:47

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

25 / 0:05:56

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

238582 / 10.76%МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

68.88%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

51.89%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

9:20:38

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

13:32:20

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

19 / 7:18:06

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

18 / 6:58:10

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

1 / 0:19:56

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

30 / 21:50:18

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

10
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:09:12
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

18 / 0:04:05

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

5714 / 0.25%ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН
СТАР ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

57.58%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

16.52%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

9:01:41

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

25:34:42

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

15 / 5:08:34

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

15 / 5:08:34

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 1:09:51

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

59 / 11:45:30

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

437693 / 24.12%УЛС СҮЛД ХХК-ИЙН
СҮЛД ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

86.41%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

51.18%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

16:21:57

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

11:02:07

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

62 / 18:59:05

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

34 / 7:13:11

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

28 / 11:45:54

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

85 / 41:45:57

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

391531 / 21.36%ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
ТВ5 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

82.25%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

30.78%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

1:06:11

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

0:40:42

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

50 / 17:46:10

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

50 / 17:46:10

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 1:06:32

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

7
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

2:26:08
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

183 / 4:18:55

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

702861 / 32.16%СУВАГ ТИ ВИ НАЙМ ХХК-ИЙН
ТВ8 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

69.85%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

29.76%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

19:49:02

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

8:43:45

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

44 / 17:37:14

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

44 / 17:37:14

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

50 / 41:53:26

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

9 / 3:10:28

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

9
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

255802 / 11.50%МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
ТВ9 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

83.61%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

45.24%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

19:54:26

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

11:54:13

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 1:43:26

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

1 / 1:43:26

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

18 / 16:36:17

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

9
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

2:57:33
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

292 / 3:35:23

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

285136 / 10.63%ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН
TENGER ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

84.61%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

69.17%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

13:40:11

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

111:12:25

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 5:35:41

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

27 / 9:17:33

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:00:02

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

11891 / 0.67%