Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Мониторингийн 2022 оны 2 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2022 оны 2 дугаар сарын тайлан
2022-03-21
Мониторингийн 2022 оны 2 дугаар сарын тайлан Мониторингийн 2022 оны 2 дугаар сарын тайлан

АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН
25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

66.06%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

38.78%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

1:56:09

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

20:27:07

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 2:17:36

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

4 / 2:02:11

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

1 / 0:15:25

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 1:02:12

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:46:36

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

74 удаа
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

25 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:08:56
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

149 / 1:03:35

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

221398 / 13.42%

 

ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН
C1 ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

72.98%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

37.46%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

4:01:02

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

9:28:40

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

21 / 21:40:28

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 1:48:49

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

11 удаа
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:20:22
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

78 / 2:09:03

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

178768 / 10.73%

 

ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН
CENTRAL ТВ ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

54.16%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

43.47%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

28:56:36

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

46:52:16

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

284 / 40:16:21

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

2 / 0:10:10

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%

 

ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН
NTV ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

63.86%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

32.01%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

8:02:31

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

5:07:02

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:14:57

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

1 / 0:14:57

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 5:21:59

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 1:32:51

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

2 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

3:10:46
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

272 / 8:54:28

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

3682 / 0.17%

 

СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
SBN ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

78.85%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

27.08%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

10:12:03

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

2:04:00

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

37 / 15:10:12

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

37 / 15:10:12

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

39 / 40:06:54

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

376527 / 23.50%

 

АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН
TM ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

89.18%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

36.39%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

12:45:55

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

11:37:47

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

55 / 15:22:51

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

26 / 13:06:23

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

29 / 2:16:28

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

13 / 5:59:58

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:12:26
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

95 / 0:55:44

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

288984 / 17.75%

 

УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
UBS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

94.97%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

52.02%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

4:52:32

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

6:17:13

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

8 / 1:50:15

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

8 / 1:50:15

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 1:28:36

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 0:22:03

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

3:49:29
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

165 / 9:04:12

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

299449 / 16.53%

 

ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН
VTV ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

64.63%
Шаардлага хангасан

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

11:26:56

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:20:18
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

78 / 1:42:21

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%

 

МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН
БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

64.77%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

40.76%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

14:19:51

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

17:54:33

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

18 / 1:01:05

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

18 / 1:01:05

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

17 / 4:02:19

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:50:32
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

140 / 4:08:31

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

2294 / 0.13%

 

ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН
ЕТВ ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

73.14%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

32.54%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

11:12:23

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

10:38:56

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

15 / 7:32:54

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

5 / 1:56:28

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

10 / 5:36:26

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

37 / 27:39:23

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

5 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:45:10
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

103 / 3:19:59

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

246834 / 12.98%

 

ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН
ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

93.44%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

82.47%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

2:50:19

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

33:21:11

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:05:16

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

14 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:21:09
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

74 / 3:47:35

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

4232 / 0.25%

 

МАЛЧИН УДМЫН ХИЙМОРЬ ХХК-ИЙН
МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

90.75%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

45.58%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

9:55:15

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

1:39:16

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

38 / 9:05:07

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

38 / 9:05:07

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

26 / 17:23:53

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:50:59

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:00:36
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

97 / 2:00:18

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

210105 / 11.05%

 

МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МОНГОЛ HD ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

73.09%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

56.81%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

23:42:17

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

11:01:15

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

26 / 7:47:51

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

13 / 5:20:34

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

13 / 2:27:17

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

30 / 27:51:52

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

4 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

2 / 0:00:04

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

4081 / 0.20%

 

ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН
СТАР ТВ ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

60.04%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

9.09%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

7:31:12

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

8:40:45

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

17 / 5:49:28

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

17 / 5:49:28

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:05:21

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

8 / 0:03:27

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

444638 / 26.88%

 

УЛС СҮЛД ХХК-ИЙН
СҮЛД ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

85.80%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

47.51%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

15:57:36

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

19:12:01

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

26 / 10:18:56

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

26 / 10:18:56

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

23 / 11:10:50

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

19 / 0:15:34

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

359691 / 21.12%

 

ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
ТВ5 ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

98.04%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

55.76%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

3:51:47

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

0:49:28

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:23:04
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

171 / 2:08:47

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

299019 / 15.55%

 

СУВАГ ТИ ВИ НАЙМ ХХК-ИЙН
ТВ8 ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

68.47%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

19.96%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

15:27:36

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

6:45:01

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

41 / 33:45:31

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1 удаа
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

9 / 0:03:16

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

325401 / 16.80%

 

МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
ТВ9 ТЕЛЕВИЗ 

#

Холбогдох заалтууд

2022 02-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

90.23%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

52.50%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

2:47:51

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

18:53:28

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:34:12

A8

- Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

- Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

2 / 0:34:12

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

27 / 27:08:04

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:36:42

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

3:53:57
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

273 / 11:28:34

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

184286 / 7.63%