Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мониторингийн дүн 2022.10 сар
Мониторингийн дүн 2022.10 сар
2023-01-12

АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН
25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

56.66%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

37.17%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

0:37:39

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

47:41:33

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

18 / 6:05:41

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

4 / 1:57:27

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

14 / 4:08:14

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 1:23:35

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

33
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

28
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:06:00
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

95 / 0:26:16

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

222166 / 12.15%ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН
C1 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

63.96%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

35.32%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

2:40:34

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

10:55:28

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

41 / 32:59:13

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:28:17

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

3
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:03:45
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

108 / 2:37:31

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

218023 / 11.92%ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН
CENTRAL ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

51%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

43.32%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

17:51:45

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

33:42:51

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

239 / 38:46:57

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

8
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

2 / 0:00:12

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН
NTV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

66.33%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

32.60%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

4:50:48

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

4:41:44

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

55 / 22:09:41

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

1 / 0:46:36

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

54 / 21:23:05

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 1:23:21

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:53:47

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:56:21
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

234 / 0:56:00

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

17887 / 0.73%СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
SBN ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

74.48%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

34.01%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

14:47:44

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

43 / 18:04:11

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

43 / 18:04:11

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

35 / 36:07:15

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

2 / 0:00:13

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

409819 / 23.33%АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН
TM ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

85.35%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

37.84%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

16:11:03

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

10:10:18

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

41 / 12:43:39

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

23 / 11:13:17

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

18 / 1:30:22

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

12 / 5:11:42

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

5 / 0:04:07

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

286394 / 15.45%УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
UBS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

85.80%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

38.50%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

10:43:44

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

7:19:29

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:34:43

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:13:01
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

99 / 1:35:06

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

500125 / 24.79%ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН
TENGER ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

79.31%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

63.98%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

15:26:32

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

154:19:30

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

35 / 14:39:17

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН
БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

55.95%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

30.59%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

13:04:03

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

18:18:19

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

143 / 33:07:08

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

55 / 12:26:58

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

88 / 20:40:10

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

13 / 7:06:33

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:34:32
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

72 / 0:36:17

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

2410 / 0.13%ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН
ETV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

63.06%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

20.78%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

4:00:09

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

2:25:37

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

39 / 13:36:47

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

24 / 6:16:58

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

15 / 7:19:49

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

16 / 6:52:54

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

4
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

19 / 0:07:35

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

300201 / 14.35%ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХК-ИЙН
ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

89.86%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

80.36%
Шаардлага хангасан

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

39:50:24

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 1:23:33

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

18 / 0:16:04

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

3231 / 0.17%МАЛЧИН УДМЫН ХИЙМОРЬ ХХК-ИЙН
МАЛЧИН ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

43.90%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

9:21:54

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

43 / 19:30:10

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

43 / 19:30:10

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

11 / 3:04:37

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:25:21
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

93 / 4:13:02

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

241744 / 10.84%МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

67.62%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

54.17%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

26:19:55

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

1:38:01

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

26 / 9:37:51

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

21 / 8:35:17

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

5 / 1:02:34

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

33 / 26:35:11

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

12
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

6 / 0:00:28

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН
СТАР ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

44.37%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

13.90%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

11:03:52

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

0:51:07

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

44 / 8:39:51

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:01:07

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

308480 / 16.94%УЛС СҮЛД ХХК-ИЙН
СҮЛД ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

85.72%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

47.50%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

19:03:46

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

10:10:25

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

52 / 17:47:17

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

52 / 17:47:17

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

58 / 28:36:45

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

10 / 0:09:34

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

393198 / 21.99%ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
ТВ5 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

79.57%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

32.17%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

8:58:33

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

2:30:35

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

59 / 14:45:30

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

39 / 7:30:33

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

20 / 7:14:57

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 1:39:04

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:39:49
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

109 / 0:56:58

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

640109 / 29.51%СУВАГ ТИ ВИ НАЙМ ХХК-ИЙН
ТВ8 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

70.50%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

28.43%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

29:24:41

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

13:28:56

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

42 / 16:49:22

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

42 / 16:49:22

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

61 / 51:33:02

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

13 / 4:33:27

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

2 / 0:00:56

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

233152 / 10.55%МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
ТВ9 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 10-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

83.15%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

41.42%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

34:05:27

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

20:56:57

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 3:28:29

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

4 / 3:28:29

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

24 / 32:24:35

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

6
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:48:26
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

68 / 0:38:31

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

302021 / 11.29%