Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Мониторингийн 2018 оны 8,9 дүгээр сарын тайлан
Мониторингийн 2018 оны 8,9 дүгээр сарын тайлан
2018-10-30
Мониторингийн 2018 оны 8,9 дүгээр сарын тайлан Мониторингийн 2018 оны 8,9 дүгээр сарын тайлан
.expandedNode div{ display: block; margin-left:20px; } a:visited { color: } .collapsedNode div{ display:none; } СУВАГ ЭВЕРГРИЙНЛАЙФ ХХК-ИЙН 7 СУВАГ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 0:17:44 2:15:11 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:10:17 1:32:22 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 42.53% Шаардлага хангаагүй 48.79% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 37.50% Хангалтгүй 42.22% Хангалтгүй ЭЙШН БОКС ХХК-ИЙН ASIABOX СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 0:06:59 0:16:07 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:06:59 0:16:07 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 24.33% Шаардлага хангаагүй 20.36% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 248 удаа зөрчсөн A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 71.76% Хангалтгүй 72.98% Хангалтгүй ЭХ ГОЁОТ МЕДИА ХХК-ИЙН CHANNEL 11 СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 87.60% Шаардлага хангасан 88.05% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 2 удаа зөрчсөн A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 77.36% Хангалтгүй 78.08% Хангалтгүй МОНГОЛ МАСС МЕДИА ХХК-ИЙН DOCUMENTARY BOX СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 0.58% Шаардлага хангаагүй 0.62% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ 92.74% Хангалттай 94.02% Хангалттай A6.1 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ 94.46% Хангалттай 96.54% Хангалттай МЮЗИК БОКС ХХК-ИЙН EBOX СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 99.84% Хангалттай 99.85% Хангалттай ХАППИ ВЕРИТАС ХХК-ИЙН GTV СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 99.34% Шаардлага хангасан 99.86% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ 58.25% Хангалтгүй 63.17% Хангалттай A6.1 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ 55.49% Хангалтгүй 61.93% Хангалтгүй ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН HOME SHOPPING СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 99.70% 99.82% A7 Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил байхгүй байхгүй A8 Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь 2.29% 1.87% A9 Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал 7.08% 3.29% ТЭРГЭЛ МЕДИА ХХК-ИЙН HTV СУВАГ   Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 78.37% Шаардлага хангасан 72.79% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил 3 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ 32.44% Хангалтгүй 25.64% Хангалтгүй A6.1 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ 47.90% Хангалтгүй 31.31% Хангалтгүй МАСС ТИ ВИ ХХК-ИЙН MASSTV СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 58:32:32 59:43:59 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 95.72% Шаардлага хангасан 99.02% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 57.71% Хангалтгүй 59.93% Хангалтгүй МҮОНРТ-ИЙН MNB СПОРТ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 91.12% Хангалттай 86.14% Хангалттай ВИПМЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН MNBA SPORTS СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 0:00:12 0:01:30 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 96.34% Шаардлага хангасан 95.52% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 99.22% Хангалттай 99.24% Хангалттай МОНГОЛИАН НЬЮС ЧАННЕЛ ХХК-ИЙН MNC СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 0:03:07 Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:03:07 байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 89.86% Шаардлага хангасан 84.02% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 48.44% Хангалтгүй 50.13% Хангалтгүй МӨҮВИБОКС ХХК-ИЙН MOVIEBOX СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 0:04:55 0:20:40 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:04:55 0:20:40 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 33.10% Шаардлага хангаагүй 35.20% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил 54 удаа зөрчсөн 324 удаа зөрчсөн A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 95.33% Хангалттай 95.87% Хангалттай ЭН ТИ ЭН ЭЙЧ ДИ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН NATIONAL TIMES NEWS СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй 0:01:38 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй 0:01:38 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 66.34% Шаардлага хангасан 78.82% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ 31.20% Хангалтгүй 42.64% Хангалтгүй A6.1 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ 29.82% Хангалтгүй 37.70% Хангалтгүй МАСТ ТЕХНОЛОГИ ХХК-ИЙН NEWS CHANNEL СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 76.26% Шаардлага хангасан 87.01% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 45.92% Хангалтгүй 62.14% Хангалтгүй МОНЗАХ ХХК-ИЙН ONTV СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 64.33% Шаардлага хангасан 74.25% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил 1 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ 29.36% Хангалтгүй 27.10% Хангалтгүй A6.1 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ 21.66% Хангалтгүй 27.55% Хангалтгүй ОРГИЛ МЕДИА КОНСАЛТИНГ ХХК-ИЙН OTV СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 86.01% Шаардлага хангасан 85.76% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 47.94% Хангалтгүй 52.40% Хангалтгүй ЭС СИ ЭЙЧ ХХК-ИЙН SCH СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй 0:29:01 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй 0:24:51 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 85.38% Шаардлага хангасан 88.06% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 63% Хангалтгүй 57% Хангалтгүй ЭГОН ХХК-ИЙН SHOP MONGOLIA СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 98.62% 98.48% A7 Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил 3:19:36 Зөрчилтэй 0:23:29 Зөрчилтэй A8 Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь 9.76% 6.89% A9 Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал 13.83% Шаардлага хангасан 10.54% Шаардлага хангасан ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS ТУЛААН СПОРТ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 52.23% Шаардлага хангасан 43.96% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 83.43% Хангалттай 80.69% Хангалттай ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS САГСАН БӨМБӨГ СПОРТ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 25.10% Шаардлага хангаагүй 20.86% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 97.08% Хангалттай 98.87% Хангалттай ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS ИХ СПОРТ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 36.88% Шаардлага хангаагүй 39.37% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 78.17% Хангалтгүй 80.10% Хангалттай ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS ХӨЛБӨМБӨГ СПОРТ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 18.60% Шаардлага хангаагүй 20.97% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 95.75% Хангалттай 99.16% Хангалттай ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS ҮНДЭСНИЙ СПОРТ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 38.64% Шаардлага хангаагүй 38.43% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 98.17% Хангалттай 98.88% Хангалттай ТРЕЙД ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН TRADE СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 99.30% 98.05% A7 Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил байхгүй байхгүй A8 Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь 3.42% 1.76% A9 Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал 6.59% 7.84% ДИ ВИ ПРОДАКШН ХХК-ИЙН TV3 СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 68.54% Шаардлага хангасан 70.58% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ 47.01% Хангалтгүй 44.52% Хангалтгүй A6.1 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ 60.61% Хангалтгүй 60.65% Хангалтгүй ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН TV5X3 СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 63.95% Шаардлага хангасан 57.27% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 60% Хангалтгүй 69% Хангалтгүй МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН TV9X2 СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 69.54% Шаардлага хангасан 54.01% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 15% Хангалтгүй 54% Хангалтгүй ТИ ВИ АРАВ ХХК-ИЙН TV10 СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 0:15:07 1:06:58 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:15:07 0:43:34 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 93.50% Шаардлага хангасан 92.22% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 49.85% Хангалтгүй 45.92% Хангалтгүй МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН VOLUME PLUS СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 74.44% Шаардлага хангасан 73.93% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 85.41% Хангалттай 85.01% Хангалттай ДЭЛХИЙН ЧИМЭЭ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН WORLD TV СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 45.38% Шаардлага хангаагүй 50.53% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 27.79% Хангалтгүй 21.20% Хангалтгүй ЭЙЧ ДИ ВИ ХХК-ИЙН БАРИЛГА ТВ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 53.65% Шаардлага хангасан 54.44% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ 48.85% Хангалтгүй 42.38% Хангалтгүй A6.1 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ 74.95% Хангалтгүй 73.27% Хангалтгүй НЭЙШНЛ НЬЮС КОРПОРЭЙШН ХХК-ИЙН БЛҮҮМБЕРГ МН СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 55.60% Шаардлага хангасан 66.60% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 99.97% Хангалттай 99.51% Хангалттай ФОРЧУН ГЛОБАЛ ХХК-ИЙН ГЛОБАЛ ТВ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 96.85% 99.62% A7 Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил 0:35:33 Зөрчилтэй 3:45:40 Зөрчилтэй A8 Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь 4.90% 5.15% A9 Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал 11.84% Шаардлага хангасан 7.71% МӨРӨӨДЛИЙН СУВАГ ТББ-ИЙН ДРЕАМ ТВ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 1:47:04 0:15:59 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 1:16:58 0:13:43 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 23.79% Шаардлага хангаагүй 26.11% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 90.91% Хангалттай 92.65% Хангалттай A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 755 / 177:58:19 760 / 186:14:37 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 РЕАЛ МАСТЕР ЛИНКС ХХК-ИЙН ЛАЙК СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 96.49% Шаардлага хангасан 98.17% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ 55.18% Хангалтгүй 57.54% Хангалтгүй A6.1 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ 44.59% Хангалтгүй 42.03% Хангалтгүй ХҮННҮ ХХК-ИЙН МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 1:11:34 0:22:02 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:02:56 0:07:59 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 100% Шаардлага хангасан 100% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 12.65% Хангалтгүй 5.41% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 52% Хангалтгүй 51% Хангалтгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 МАЛЧИН ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН МОЛОР ТВ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 41:10:07 37:51:05 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 18:06:17 17:19:20 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 97.60% Шаардлага хангасан 97.68% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 42.04% Хангалтгүй 36.20% Хангалтгүй БИ ЭНД БИ ПИКЧЕРС ХХК-ИЙН ОЛЛОО ТВ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 0:02:35 Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:02:35 байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 57.13% Шаардлага хангасан 47.35% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ 33.03% Хангалтгүй 32.84% Хангалтгүй A6.1 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ 36.28% Хангалтгүй 38.12% Хангалтгүй ӨЛЗИЙ МЕДИА ХХК-ИЙН ӨЛЗИЙ ТВ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 0:53:23 3:49:47 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:23:02 2:46:45 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 92.75% Шаардлага хангасан 86.29% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 1 удаа зөрчсөн A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 54.71% Хангалтгүй 49.33% Хангалтгүй ПАРЛАМЕНТЫН СУВАГ ХХК-ИЙН ПАРЛАМЕНТ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй 0:44:37 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 91.62% Шаардлага хангасан 89.82% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 98.88% Хангалттай 98.81% Хангалттай ЭН БИ ЖИ КИНГ МОНГОЛИА ХХК-ИЙН РОЯЛЬ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 0:00:34 Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:00:34 байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 81.89% Шаардлага хангасан 85.88% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 43.29% Хангалтгүй 49.60% Хангалтгүй ХАНЛИГ ӨЛЗИЙ ХХК-ИЙН СКАЙ ТВ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 24.78% Шаардлага хангаагүй 14.27% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 94.63% Хангалттай 92.57% Хангалттай ДӨРӨВ КЭЙ ХХК-ИЙН СМАРТ HD СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 56.63% Шаардлага хангасан 57.72% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил 1 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ 33.02% Хангалтгүй 32.96% Хангалтгүй A6.1 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ 38.48% Хангалтгүй 37.15% Хангалтгүй МОДЕРН КАСТЛ МОДИФАЕР ХХК-ИЙН СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭГЧ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 55.91% Шаардлага хангасан 58.80% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ 38.93% Хангалтгүй 46.88% Хангалтгүй A6.1 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ 39.78% Хангалтгүй 50.69% Хангалтгүй СҮЛД МЕДИА ХХК-ИЙН СҮЛД ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 80.09% Шаардлага хангасан 78.83% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 15.36% Хангалтгүй 18.15% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 2 удаа зөрчсөн A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 41% Хангалтгүй 36% Хангалтгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 ДӨРӨВ КЭЙ МҮҮВ ХХК-ИЙН ТАЛЫН МОНГОЛ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 47.48% Шаардлага хангаагүй 49.93% Шаардлага хангаагүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил 1 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ 42.99% Хангалтгүй 51.45% Хангалтгүй A6.1 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ 46.89% Хангалтгүй 63.80% Хангалтгүй ЭМ ДИ ЭНТЕРТЭЙНМЕНТ ХХК-ИЙН ТВ2 СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 72.48% Шаардлага хангасан 68.88% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил 1 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%/ 29.33% Хангалтгүй 35.40% Хангалтгүй САРНЫ ЧУЛУУ АНАР ХХК-ИЙН ТВ6 СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 0:24:46 0:09:54 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:12:49 0:01:39 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 66.14% Шаардлага хангасан 69.95% Шаардлага хангасан A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /60%/ 15.53% Хангалтгүй 23.45% Хангалтгүй A6.1 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь /80%, 18-23 цаг/ 13.24% Хангалтгүй 25.37% Хангалтгүй ШУУД ТИ ВИ ХХК-ИЙН ШУУД ТВ СУВАГ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A6 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 82.71% 82.53% A7 Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил байхгүй байхгүй A8 Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь 0% Шаардлага хангасан 0% Шаардлага хангасан A9 Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал 14.01% Шаардлага хангасан 9.88% ТЕЛЕВИЗ ДАТУКОМ ХХК-ИЙН BBS ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 2:21:16 2:41:10 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:53:33 1:21:42 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 86.18% Шаардлага хангасан 70.58% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 19.23% 13.11% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 14 / 12:31:43 2 / 2:59:48 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН C1 ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй 0:37:23 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй 0:25:40 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 58.57% Шаардлага хангасан 62.47% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 13.51% Хангалтгүй 6.93% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил 1 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН ETV ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 18:49:32 17:00:48 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:20:34 0:35:13 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 84.02% Шаардлага хангасан 80.71% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 12.98% Хангалтгүй 11.03% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 13 / 1:45:18 6 / 0:22:45 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 МҮОНРТ-ИЙН MN2 ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 92.89% Шаардлага хангасан 98.31% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 20.04% Хангалттай 18.18% A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 2 / 0:20:23 0 / 0:00:00 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН MN25 ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 0:46:00 1:37:20 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:35:13 1:22:54 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 63.70% Шаардлага хангасан 61.20% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 16.81% Хангалтгүй 13.96% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил 129 удаа зөрчсөн 28 удаа зөрчсөн A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 38 / 26:42:46 7 / 4:14:45 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 МҮОНРТ-ИЙН MNB ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 91.19% Шаардлага хангасан 84.35% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 20.17% Хангалттай 21.82% Хангалттай A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 19 / 6:09:48 29 / 11:33:38 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН NTV ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 1:09:51 2:20:53 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 1:03:27 2:17:13 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 59.50% Шаардлага хангасан 58.29% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 7.23% Хангалтгүй 5.46% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 41 / 30:16:16 1 / 1:14:24 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 МОРЬТЫН ШИРЭЭ ХХК-ИЙН SB ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 5:32:02 2:10:03 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 2:17:11 0:33:02 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 47.78% Шаардлага хангаагүй 66.08% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 1.45% Хангалтгүй 2.97% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил 2 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН SBN ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй 0:51:19 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй 0:51:19 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 69.33% Шаардлага хангасан 65.41% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 14.92% Хангалтгүй 13.74% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 48 / 16:44:29 19 / 6:47:41 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН TM ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 2:48:57 3:08:57 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:13:21 0:47:50 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 81.34% Шаардлага хангасан 81.88% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 14.05% Хангалтгүй 11.47% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 19 / 9:21:36 24 / 11:44:38 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН TV5 ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 0:20:10 0:47:23 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:09:30 0:27:25 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 61.26% Шаардлага хангасан 55.88% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 2.89% Хангалтгүй 4.60% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 СЭРҮҮЛЭГ КОНСТРАКШН ХХК-ИЙН TV8 ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 94.46% Шаардлага хангасан 93.91% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 29.73% Хангалттай 28.94% Хангалттай A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 62 / 53:17:49 59 / 52:22:17 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН TV9 ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 0:01:27 0:12:34 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:01:18 0:06:25 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 72.27% Шаардлага хангасан 70.49% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 14.21% Хангалтгүй 17.16% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 1 / 0:25:38 0 / 0:00:00 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН UBS ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 4:43:20 1:23:35 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 3:52:09 1:06:53 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 62.46% Шаардлага хангасан 72.56% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 13.67% Хангалтгүй 9.97% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 20 / 8:32:11 15 / 6:26:52 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 ПРОМЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН V ТВ ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 100% Шаардлага хангасан 99.86% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 16.10% Хангалтгүй 12.87% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил 9 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 30 / 7:03:19 30 / 7:12:11 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН БОЛОВСРОЛ ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 0:54:44 0:19:53 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:53:32 0:19:53 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 48.89% Шаардлага хангаагүй 47.95% Шаардлага хангаагүй A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 31.23% Хангалттай 30.24% Хангалттай A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 47 / 12:30:10 15 / 11:28:13 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН ИЙГЛ ТВ ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй 0:00:25 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй 0:00:25 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 76.24% Шаардлага хангасан 95.73% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 23.21% Хангалттай 3.48% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН МОНГОЛ HD ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй 0:22:20 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй 0:22:20 A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 42.13% Шаардлага хангаагүй 62.49% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 15.70% Хангалтгүй 29.97% Хангалттай A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил 3 удаа зөрчсөн 7 удаа зөрчсөн A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 74 / 32:30:55 96 / 51:47:58 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 ШИНЭ ЗУРАГ ХХК-ИЙН НУТАГ 21 ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 0:22:38 0:17:05 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 86.06% Шаардлага хангасан 86.57% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 15.44% Хангалтгүй 13.67% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 1 / 0:50:58 2 / 0:53:46 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН СТАР ТВ ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 39.61% Шаардлага хангаагүй 43% Шаардлага хангаагүй A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 15.42% Хангалтгүй 8.56% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил 1 удаа зөрчсөн Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 40 / 14:21:31 8 / 2:44:45 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 ЛХА ХХК-ИЙН ТВ4 ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил Зөрчилгүй 13:19:21 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ байхгүй байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 87.43% Шаардлага хангасан 93.14% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 1.13% Хангалтгүй 3% Хангалтгүй A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 1 / 0:14:42 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00 ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН ЭХ ОРОН ТЕЛЕВИЗ # Холбогдох заалтууд 2018 08-р сар 2018 09-р сар A1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил 0:05:44 0:01:19 A1.1 Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /18-00 цаг/ 0:05:44 байхгүй A2 Монгол бүтээлийн хувь /50%/ 64.98% Шаардлага хангасан 67.89% Шаардлага хангасан A3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн хувь /20%/ 19.40% 23.33% Хангалттай A4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй Зөрчилгүй A5 Баннер гаргасан зөрчил 1 удаа зөрчсөн 2 удаа зөрчсөн A10 Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг 15 / 1:18:56 8 / 0:31:41 A10.1 Дохионы хэл, бичгэн тайлбартай гаргасан хүүхэд, боловсрол, танин мэдэхүйн нэвтрүүлгийн тоо/цаг 0 / 0:00:00 0 / 0:00:00