Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мониторингийн дүн 2022.05 сар
Мониторингийн дүн 2022.05 сар
2022-09-05

АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН
25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

62.16%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

36.62%
Шаардлага хангасан

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

31:09:16

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

18 / 7:53:10

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

5 / 2:41:03

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

13 / 5:12:07

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:05:48

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

97
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

5
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:02:36
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

72 / 0:14:10

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

272693 / 15.12%ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН
C1 ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

62.01%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

28.44%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

1:26:49

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

9:41:03

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

17 / 15:51:58

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

17 / 15:51:58

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

39 / 33:08:28

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 0:54:19

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:07:56
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

35 / 0:19:42

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

308587 / 17.04%ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН
CENTRAL ТВ ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

34.08%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

23.11%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

24:23:21

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

41:48:52

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

374 / 55:05:43

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:02:56
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

32 / 0:29:00

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН
NTV ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

58.44%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

30.79%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

9:14:04

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

8:06:24

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

91 / 51:23:42

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

91 / 51:23:42

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:47:51
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

200 / 4:01:39

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

12374 / 0.50%СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
SBN ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

73.27%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

31.50%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

10:01:56

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

3:17:28

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

49 / 20:32:19

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

49 / 20:32:19

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

40 / 38:20:24

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:25:41

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:00:47
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

8 / 0:09:15

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

366120 / 20.78%АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН
TM ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

83.75%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

36.07%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

4:32:37

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

18:05:00

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

64 / 21:49:33

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

34 / 16:55:17

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

30 / 4:54:16

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

14 / 10:13:25

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

330954 / 17.75%УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
UBS ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

85.15%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

43.22%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

3:08:45

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

15:32:28

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 1:11:49

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

4 / 1:11:49

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:09:27

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

24 / 2:20:21

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:37:07
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

231 / 5:06:38

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

349959 / 17.57%ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН
VTV ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

75.70%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

26.27%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

0:16:51

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

161:02:26

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

25 / 5:40:39

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН
БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

49.64%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

31.78%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

37:34:36

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

23:11:11

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

162 / 30:45:48

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

64 / 15:55:36

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

98 / 14:50:12

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

29 / 10:28:38

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:37:42
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

71 / 0:19:11

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

7333 / 0.38%ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН
ЕТВ ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

63.23%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

20.81%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

11:51:27

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

27:43:26

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

26 / 13:04:33

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

19 / 8:55:13

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

7 / 4:09:20

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

12 / 6:14:23

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:25:48

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

78 / 0:33:28

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

223437 / 10.49%

ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН
ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

87.35%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

77.13%
Шаардлага хангасан

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

68:15:52

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

29 / 0:25:31

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%МАЛЧИН УДМЫН ХИЙМОРЬ ХХК-ИЙН
МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

87.57%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

43.73%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

4:41:16

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

0:29:05

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

26 / 6:03:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

26 / 6:03:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

64 / 16:15:32

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:13:48
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

127 / 2:46:40

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

136257 / 6.19%МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МОНГОЛ HD ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

68.76%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

56.19%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

18:52:28

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

2:36:43

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

23 / 10:53:22

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

17 / 6:35:14

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

6 / 4:18:08

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

32 / 22:47:43

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

7 / 0:02:54

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

2818 / 0.13%ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН
СТАР ТВ ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

45.24%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

11.21%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

7:36:32

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

21:10:21

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

24 / 7:58:49

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

24 / 7:58:49

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

40 / 5:18:09

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

10
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

273145 / 14.98%УЛС СҮЛД ХХК-ИЙН
СҮЛД ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

81.09%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

47.52%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

17:15:00

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

12:31:36

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

27 / 10:19:05

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

27 / 10:19:05

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

61 / 30:33:43

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

15 / 0:34:36

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

213508 / 11.44%ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
ТВ5 ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

88.54%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

35.45%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

5:39:45

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

5:46:18

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

30 / 11:50:31

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

1 / 0:20:28

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

29 / 11:30:03

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

16 / 12:23:06

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:05:44

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

13
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:05:55
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

120 / 1:15:49

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

828858 / 34.41%СУВАГ ТИ ВИ НАЙМ ХХК-ИЙН
ТВ8 ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

71.32%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

28.29%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

13:35:42

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

15:57:44

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

23 / 7:31:31

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

23 / 7:31:31

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

65 / 57:06:25

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

3
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:00:11
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

8 / 0:06:49

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

205148 / 9.26%МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
ТВ9 ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 05-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

79.86%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

38.95%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

2:27:16

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

13:20:08

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 3:56:25

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

3 / 3:56:25

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

17 / 20:05:55

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

11
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:01:00
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

47 / 0:22:20

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

245754 / 9.17%