Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Мониторингийн 2018 оны 3 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн 2018 оны 3 дугаар сарын тайлан
2018-05-14
Мониторингийн 2018 оны 3 дугаар сарын тайлан Мониторингийн 2018 оны 3 дугаар сарын тайлан
.expandedNode div{ display: block; margin-left:20px; } a:visited { color: } .collapsedNode div{ display:none; } ТЕЛЕВИЗ ДАТУКОМ ХХК-ИЙН BBS ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 04:48:08 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 70.07% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 15.71% Хангалтгүй 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй ОГНОО 2018 - 04 - 20 ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН C1 ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 00:00:52 2 Монгол бүтээлийн хувь 71.99% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 6.03% Хангалтгүй 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил 1 удаа зөрчсөн 5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН ETV ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 18:13:28 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 86.04% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 7.24% Хангалтгүй 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН 25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 07:04:35 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 70.97% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 13.11% Хангалтгүй 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН NTV ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 03:05:01 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 61.59% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 11.76% Хангалтгүй 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй МОРЬТЫН ШИРЭЭ ХХК-ИЙН SB ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 02:29:18 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 63.51% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 8.16% Хангалтгүй 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН SBN ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 66.76% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 10.57% Хангалтгүй 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН TM ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 00:06:21 2 Монгол бүтээлийн хувь 72.90% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 11.90% Хангалтгүй 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН TV5 ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 02:47:51 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 66.36% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 7.28% Хангалтгүй 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй СЭРҮҮЛЭГ КОНСТРАКШН ХХК-ИЙН TV8 ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 91.66% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 18.99% Хангалтгүй 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН TV9 ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 02:45:35 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 79.56% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 8.32% Хангалтгүй 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 5 Баннер гаргасан зөрчил 1 удаа зөрчсөн УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН UBS ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 04:38:22 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 66.62% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 12.19% Хангалтгүй 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй ПРОМЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН V ТВ ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 00:03:32 2 Монгол бүтээлийн хувь 100% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 16.29% Хангалтгүй 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 5 Баннер гаргасан зөрчил 2 удаа зөрчсөн МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 01:52:45 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 50.23% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 35.71% Хангалттай 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 84.37% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 3.55% Хангалтгүй 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй ШИНЭ ЗУРАГ ХХК-ИЙН НУТАГ 21 ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 00:00:09 2 Монгол бүтээлийн хувь 86.95% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 7.69% Хангалтгүй 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН СТАР ТВ ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 00:01:58 2 Монгол бүтээлийн хувь 51.65% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 7.11% Хангалтгүй 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй ЛХА ХХК-ИЙН ТВ4 ТЕЛЕВИЗ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 07:17:54 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 87.18% Шаардлага хангасан 3 Соён гэгээрүүлэх, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг 10.45% Хангалтгүй 4 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 5 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй СУВАГ  ЭВЕРГРИЙНЛАЙФ ХХК-ИЙН 7 СУВАГ СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 00:04:41 2 Монгол бүтээлийн хувь 50.08% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 30.25% Хангалтгүй ЭЙШН БОКС ХХК-ИЙН ASIABOX СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 00:17:58 2 Монгол бүтээлийн хувь 22.61% Шаардлага хангаагүй 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 69.45% Хангалтгүй ЭХ ГОЁОТ МЕДИА ХХК-ИЙН CHANNEL 11 СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 68.42% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 77.77% Хангалтгүй МОНГОЛ МАСС МЕДИА ХХК-ИЙН DOCUMENTARY BOX СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 0.93% Шаардлага хангаагүй 2 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 95.43% Хангалттай ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН HOME SHOPPING СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 99.95% Хангалттай 2 Зар сурталчилгаа дамжуулсан эсэх Зөрчилгүй 3 Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь 3.42% Шаардлага хангасан 4 Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал 9.91% ДАРГА С.АДЪЯАСҮРЭН ТЭРГЭЛ МЕДИА ХХК-ИЙН HTV СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 67.19% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил 1 удаа зөрчсөн 4 Баннер гаргасан зөрчил 2 удаа зөрчсөн 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 32.53% Хангалтгүй МАСС ТИ ВИ ХХК-ИЙН MASSTV СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 18:02:18 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 96.38% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 66.51% Хангалтгүй МОНГОЛИАН НЬЮС ЧАННЕЛ ХХК-ИЙН MNC СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 04:20:45 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 83.93% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 51.54% Хангалтгүй МӨҮВИБОКС ХХК-ИЙН MOVIEBOX СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 00:05:31 2 Монгол бүтээлийн хувь 45.80% Шаардлага хангаагүй 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил 2 удаа зөрчсөн 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 95.14% Хангалттай ЭН ТИ ЭН ЭЙЧ ДИ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН NATIONAL TIMES NEWS СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 00:24:47 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 93.14% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 29.83% Хангалтгүй МАСТ ТЕХНОЛОГИ ХХК-ИЙН NEWS CHANNEL СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 56.94% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 45.34% Хангалтгүй МОНЗАХ ХХК-ИЙН ONTV СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 68.72% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 47.70% Хангалтгүй ДАРГА С.АДЪЯАСҮРЭН ОРГИЛ МЕДИА КОНСАЛТИНГ ХХК-ИЙН OTV СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 76.45% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 52.27% Хангалтгүй ЭС СИ ЭЙЧ ХХК-ИЙН SCH СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 03:08:49 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 100% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 74.39% Хангалтгүй ЭГОН ХХК-ИЙН SHOP MONGOLIA СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 98.22% Хангалттай 2 Зар сурталчилгаа дамжуулсан эсэх 02:42:17 Зөрчилтэй 3 Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь 20.62% Зөрчилтэй 4 Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал 20.74% Шаардлага хангасан ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS PLAY СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 15.75% Шаардлага хангаагүй 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 99.36% Хангалттай ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS PLUS СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 40.26% Шаардлага хангаагүй 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 88.21% Хангалттай ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS PRIME СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 46.83% Шаардлага хангаагүй 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 99.31% Хангалттай ЭС ПИ ЭС ЭЙЧ ДИ ХХК-ИЙН SPS WORLD СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 00:04:27 2 Монгол бүтээлийн хувь 27.01% Шаардлага хангаагүй 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 94.88% Хангалттай ТРЕЙД ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН ТРЕЙД СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 98.43% Хангалттай 2 Зар сурталчилгаа дамжуулсан эсэх Зөрчилгүй 3 Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь 4.63% Шаардлага хангасан 4 Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал 7.96% ДИ ВИ ПРОДАКШН ХХК-ИЙН TV3 СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 69.32% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 44.27% Хангалтгүй ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН TV5-3 СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 74% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 23.94% Хангалтгүй МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН TV9-2 СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 67.25% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 25.70% Хангалтгүй ТИ ВИ АРАВ ХХК-ИЙН TV10 СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 00:03:26 2 Монгол бүтээлийн хувь 95.03% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 39.87% Хангалтгүй МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН VOLUME PLUS СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 72.69% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил 7 удаа зөрчсөн 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 85.56% Хангалттай ДЭЛХИЙН ЧИМЭЭ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН WORLD TV СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 48.48% Шаардлага хангаагүй 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 22.74% Хангалтгүй ЭЙЧ ДИ ВИ ХХК-ИЙН БАРИЛГА ТВ СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 01:17:16 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 58.12% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 50.31% Хангалтгүй ФОРЧУН ГЛОБАЛ ХХК-ИЙН ГЛОБАЛ ТВ СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 75.89% Хангалтгүй 2 Зар сурталчилгаа дамжуулсан эсэх 00:10:21 Зөрчилтэй 3 Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь 6.26% Шаардлага хангасан 4 Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал 12.79% Шаардлага хангасан МӨРӨӨДЛИЙН СУВАГ ТББ-ИЙН ДРЕАМ ТВ СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 47.13% Шаардлага хангаагүй 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 88.74% Хангалттай РЕАЛ МАСТЕР ЛИНКС ХХК-ИЙН ЛАЙК СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 00:02:44 2 Монгол бүтээлийн хувь 96.90% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 48.83% Хангалтгүй ХҮННҮ ХХК-ИЙН МАЛЧИН ТВ СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 02:23:40 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 99.20% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 51.65% Хангалтгүй ИКОД ХХК-ИЙН МОЛОР СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 34:18:07 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 81.05% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 38.60% Хангалтгүй БИ ЭНД БИ ПИКЧЕРС ХХК-ИЙН ОЛЛОО ТВ СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 55.84% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 45.09% Хангалтгүй ӨЛЗИЙ МЕДИА ХХК-ИЙН ӨЛЗИЙ ТВ СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 00:21:54 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 80.60% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 37.60% Хангалтгүй ПАРЛАМЕНТЫН СУВАГ ХХК-ИЙН ПАРЛАМЕНТ СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 92.58% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 57.21% Хангалтгүй ЭН БИ ЖИ КИНГ МОНГОЛИА ХХК-ИЙН РОЯЛЬ СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 00:17:31 2 Монгол бүтээлийн хувь 93.15% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 46.02% Хангалтгүй ЭЙЗУРЕ ХХК-ИЙН СИТИ СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 99.94% Хангалттай 2 Зар сурталчилгаа дамжуулсан эсэх Зөрчилгүй 3 Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь 15.12% Зөрчилтэй 4 Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал 9.41% ХАНЛИГ ӨЛЗИЙ ХХК-ИЙН СКАЙ ТВ СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 33.37% Шаардлага хангаагүй 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 90.89% Хангалттай ДӨРӨВ КЭЙ ХХК-ИЙН 4K SMART СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 42.27% Шаардлага хангаагүй 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 32.63% Хангалтгүй МОДЕРН КАСТЛ МОДИФАЕР ХХК-ИЙН СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭГЧ СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 56.59% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 49.41% Хангалтгүй СҮЛД МЕДИА ХХК-ИЙН СҮЛД СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 05:30:48 Зөрчилтэй 2 Монгол бүтээлийн хувь 87.35% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 32.35% Хангалтгүй ДӨРӨВ КЭЙ МҮҮВ ХХК-ИЙН ТАЛЫН МОНГОЛ СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 37.98% Шаардлага хангаагүй 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 32.01% Хангалтгүй ЭМ ДИ ЭНТЕРТЭЙНМЕНТ ХХК-ИЙН ТВ2 СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт Зөрчилгүй 2 Монгол бүтээлийн хувь 88.60% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 43.36% Хангалтгүй САРНЫ ЧУЛУУ АНАР ХХК-ИЙН ТВ6 СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 00:01:14 2 Монгол бүтээлийн хувь 67.59% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 15.26% Хангалтгүй ШУУД ТИ ВИ ХХК-ИЙН ШУУД ТВ СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Төрөлжсөн нэвтрүүлэг 80.96% 2 Зар сурталчилгаа дамжуулсан эсэх Зөрчилгүй 3 Арилжааны нэвтрүүлгийн хувь 1.44% Шаардлага хангасан 4 Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал 10.17% Шаардлага хангасан ХАТРЕК ХХК-ИЙН ЭКО СУВАГ д/д Холбогдох заалтууд 2018 03-р сар 1 Зар сурталчилгааны хэтрэлт 00:01:36 2 Монгол бүтээлийн хувь 82.64% Шаардлага хангасан 3 06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил Зөрчилгүй 4 Баннер гаргасан зөрчил Зөрчилгүй 5 Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь 39.88% Хангалтгүй