Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мониторингийн дүн 2022.11 сар
Мониторингийн дүн 2022.11 сар
2023-01-12

АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН
25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

56.62%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

36.60%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

0:37:18

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

35:30:12

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

13 / 5:06:20

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

6 / 2:59:41

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

7 / 2:06:39

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 2:11:49

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

42
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:13:31
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

93 / 0:25:58

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

205960 / 11.64%ЧАННЕЛЬ УАН ХХК-ИЙН
C1 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

56.98%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

31.98%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

3:14:10

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

9:35:13

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 1:00:37

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

1 / 1:00:37

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

40 / 32:53:46

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:31:10

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

13 / 0:06:05

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

207324 / 11.75%ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН
CENTRAL ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

62.20%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

55.67%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

13:29:43

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

26:00:33

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

249 / 36:36:52

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

32
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:19:31
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

161 / 3:56:46

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН
NTV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

66.33%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

31.15%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

1:51:52

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

4:06:35

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

74 / 26:56:39

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

74 / 26:56:39

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

12 / 9:10:31

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 1:48:22

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

4:21:19
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

339 / 2:05:31

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

17441 / 0.73%СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
SBN ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

72.16%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

29.80%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

10:42:05

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

51 / 21:11:21

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

51 / 21:11:21

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

31 / 30:32:59

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

6 / 0:01:59

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

389174 / 22.75%АЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН
TM ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

86.31%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

37.94%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

23:15:51

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

13:23:12

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

41 / 12:23:57

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

21 / 10:00:54

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

20 / 2:23:03

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

13 / 5:59:13

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

283153 / 15.87%УЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
UBS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

89.65%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

45.32%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

9:57:35

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

8:13:22

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:50:54

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

2 / 0:50:54

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 1:22:01

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:01:58

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:13:51
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

253 / 4:26:44

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

439576 / 22.19%ПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН
TENGER ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

81.55%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

68.83%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

11:49:08

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

113:46:52

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 9:28:07

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

60 / 10:31:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

604 / 0.03%МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН
БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

55.20%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

24.59%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

11:19:42

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

10:17:39

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

163 / 31:48:51

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

59 / 12:56:44

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

104 / 18:52:07

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

10 / 4:29:07

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:57:45
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

145 / 1:18:03

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

11518 / 0.63%ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН
ETV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

70.25%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

24.22%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

0:41:48

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

0:47:53

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

60 / 18:49:31

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

43 / 10:38:19

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

17 / 8:11:12

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

16 / 6:23:23

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:15:33

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

3
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

20 / 0:10:41

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

308368 / 15.24%ИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХК-ИЙН
ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

90.12%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

80.06%
Шаардлага хангасан

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

36:29:41

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 2:12:22

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:02:59
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

16 / 0:18:42

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

21330 / 1.18%МАЛЧИН УДМЫН ХИЙМОРЬ ХХК-ИЙН
МАЛЧИН ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

54.29%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

10:07:27

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

44 / 21:25:57

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

44 / 21:25:57

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

13 / 3:25:34

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:22:54

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:01:12
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

43 / 0:20:21

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

220253 / 10.21%МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

67.84%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

54.09%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

18:03:53

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

10:19:20

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

24 / 9:15:37

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

22 / 8:47:43

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

2 / 0:27:54

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

29 / 20:14:25

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:07:20

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

26
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

10 / 0:01:01

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

11822 / 0.55%ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН
СТАР ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

53.47%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

12.68%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

9:14:08

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

32:14:34

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 2:18:13

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

36 / 5:57:35

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

266526 / 15.21%УЛС СҮЛД ХХК-ИЙН
СҮЛД ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

85.45%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

49.65%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

15:19:42

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

12:06:03

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

53 / 16:51:54

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

29 / 6:54:09

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

24 / 9:57:45

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

53 / 26:47:20

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:00:57
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

4 / 0:01:35

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

348620 / 20.10%ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
ТВ5 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

81.49%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

34.10%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

4:07:16

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

0:48:01

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

80 / 22:37:16

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

33 / 5:49:41

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

47 / 16:47:35

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 1:56:47

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

30
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:03:09
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

64 / 0:31:08

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

603392 / 28.55%СУВАГ ТИ ВИ НАЙМ ХХК-ИЙН
ТВ8 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

80.42%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

25.55%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

11:49:28

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

8:59:37

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

44 / 16:07:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

44 / 16:07:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

75 / 63:22:51

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

11 / 4:03:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

5 / 0:05:51

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

283700 / 13.14%МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
ТВ9 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

85.94%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

46.77%
Шаардлага хангасан

A4

Үндэсний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

26:55:38

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

10:04:42

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

15 / 17:38:05

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:07:17

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

9
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

2:01:29
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

138 / 1:46:36

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

284477 / 10.98%