Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Мэдээ мэдээлэл / Мониторингийн дүн 2022.03 дугаар сарын тайлан
Мониторингийн дүн 2022.03 дугаар сарын тайлан
2022-06-02
Мониторингийн дүн 2022.03 дугаар сарын тайлан Мониторингийн дүн 2022.03 дугаар сарын тайлан

АЭ ЭНД ЖААГ ХХК-ИЙН
25-Р СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

57.46%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

36.93%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

0:58:03

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

15:55:47

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 1:35:24

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

3 / 1:35:24

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 2:43:21

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

101
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

3
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:18:36
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

218 / 1:09:23

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

235622 / 13.02%ЭМ БИ ЭС ХХК-ИЙН
C1 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

64.78%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

34.39%
Шаардлага хангасан

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

8:32:46

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

80 / 92:31:33

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

8
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

26 / 0:13:51

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

214928 / 11.79%ТЭНГЭРЛЭГ ЭХ ОРОН ХХК-ИЙН
CENTRAL ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

54.21%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

43.62%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

39:39:55

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

52:38:11

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

324 / 47:38:41

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:03:36
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

14 / 0:07:16

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%ЭН ТИ ВИ БРОАДКАСТИНГ ХХК-ИЙН
NTV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

54.52%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

25.11%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

3:51:52

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

7:01:50

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 26:11:51

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:46:01

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

3
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

3:35:51
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

291 / 6:21:58

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

19079 / 0.78%СУПЕР ВИЖН МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
SBN ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

77.19%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

35.50%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

8:18:04

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

2:43:10

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

43 / 17:56:19

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

43 / 17:56:19

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

41 / 52:02:17

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:02:18
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

34 / 0:17:16

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

346251 / 19.55%

ЗөрчилтэйАЛСЫН ГЭРЭЛ ХХК-ИЙН
TM ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

84.79%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

36.91%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

4:50:13

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

15:55:48

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

68 / 19:49:36

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

32 / 15:34:12

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

36 / 4:15:24

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

23 / 18:49:23

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:07:17
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

69 / 0:22:16

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

342707 / 18.69%

ЗөрчилтэйУЛААНБААТАР ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
UBS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

76.57%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

37.58%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

3:32:09

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

6:13:58

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

10 / 3:11:59

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

10 / 3:11:59

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

6 / 1:54:59

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 0:30:04

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:25:45
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

293 / 5:30:49

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

397291 / 19.93%

ЗөрчилтэйПРО МЕДИА НЕТВОРК ХХК-ИЙН
VTV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

28.32%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

1:59:03

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

83:12:38

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 37:03:39

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

0 / 0%МЕДИА БОЛОВСРОЛ СУВАГ ХХК-ИЙН
БОЛОВСРОЛ СУВАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

49.64%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

28.52%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

36:18:47

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

19:47:41

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

129 / 26:40:24

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

95 / 24:40:30

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

34 / 1:59:54

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

13 / 6:10:08

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

2
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:07:15
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

112 / 1:55:42

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

8144 / 0.43%ИМЕРЖ МЕДИА ХХК-ИЙН
ЕТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

64.10%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

20.18%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

0:54:58

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

12:38:23

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

14 / 7:37:57

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

8 / 3:20:50

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

6 / 4:17:07

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

78 / 77:33:15

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 0:32:35

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

2
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

2
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

47 / 0:12:27

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

484596 / 22.40%

ЗөрчилтэйИЙГЛ БРОДКАСТИНГ ХХ-ИЙН
ИЙГЛ НЬЮС ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

87.39%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

77.08%
Шаардлага хангасан

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

66:05:47

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 8:02:57

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

55
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:03:03
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

25 / 0:23:47

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

1488 / 0.08%МАЛЧИН УДМЫН ХИЙМОРЬ ХХК-ИЙН
МАЛЧИН ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

85.09%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

46.52%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

6:32:03

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

1:35:21

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

39 / 9:34:55

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

39 / 9:34:55

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

15 / 6:27:56

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:13:59
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

99 / 1:16:14

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

242052 / 11.23%МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МОНГОЛ HD ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

70.44%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

55.89%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

28:31:00

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

9:18:24

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

33 / 10:11:10

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

15 / 6:02:55

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

18 / 4:08:15

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

49 / 57:50:16

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

6
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

5 / 0:00:33

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

4323 / 0.19%ЮНАЙТЕД БРОДКАСТИНГ КОРПОРЭЙШНИ ХХК-ИЙН
СТАР ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

53.66%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

6.88%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

0:31:28

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

31:29:53

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

20 / 6:45:53

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

20 / 6:45:53

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:45:30

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

57 / 0:14:09

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

355538 / 19.45%

ЗөрчилтэйУЛС СҮЛД ХХК-ИЙН
СҮЛД ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

86.90%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

55.59%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

21:48:06

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

18:15:02

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

32 / 11:13:17

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

32 / 11:13:17

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

86 / 42:12:01

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:00:30

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

239784 / 12.82%ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
ТВ5 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

87.10%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

31.22%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

5:01:18

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

9:04:22

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

18 / 4:17:21

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

18 / 4:17:21

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 2:55:04

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

2
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

1:44:01
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

195 / 2:26:16

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

710390 / 29.49%

ЗөрчилтэйСУВАГ ТИ ВИ НАЙМ ХХК-ИЙН
ТВ8 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

67.29%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

20.83%
Шаардлага хангаагүй

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

16:37:00

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

3:37:34

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

65 / 58:47:32

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:02:37

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

6 / 0:00:11

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

410931 / 18.83%

ЗөрчилтэйМЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
ТВ9 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 03-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /60%/

75.68%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

36.67%
Шаардлага хангасан

A4

Үндсэний түүх, соёл, уламжлалын нэвтрүүлэг /жилд 200 цаг/

6:30:03

A5

Танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг /жилд 180 цаг/

23:11:01

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:23:59

A8

-   Балчир нас 3+ /жилд 90 цаг/

0 / 0:00:00

A9

-   Бага нас 6+ болон Өсвөр нас 12+ /жилд 130 цаг/

1 / 0:23:59

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

33 / 44:10:57

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

8
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /1 цагт 15 минут ихгүй/

0:02:47
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

108 / 3:47:33

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь /Өдрийн хөтөлбөрт 15% ихгүй/

252805 / 9.42%