Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Арилжааны телевизийн мониторингийн дүн 2022.12 сар
Арилжааны телевизийн мониторингийн дүн 2022.12 сар
2023-01-12

НЭЙШНЛ НЬЮС КОРПОРЭЙШН ХХК-ИЙН
BLOOMBERG MN ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

61.18%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

60.13%
Шаардлага хангасан

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

13780 / 0.74%СИ ЧАННЕЛЬ ХХК-ИЙН
C CHANNEL ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

35.47%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

19.68%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

36 / 12:16:43

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

109 / 42:37:33

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ЭХ ГОЁОТ МЕДИА ХХК-ИЙН
CHANNEL 11 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

60.32%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

26.14%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

60 / 73:12:02

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 1:50:30

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

9
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

3412 / 0.17%ЖИ СУВАГ ХХК-ИЙН
G
ANDAN ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

48.53%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

9 / 3:13:05

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

11 / 5:02:48

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

3 / 0:01:39

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

43824 / 2.50%МОНГОЛИАН НЬЮС ЧАННЕЛ ХХК-ИЙН
MNC ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

88.88%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

36.27%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

25 / 25:07:03

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

23 / 9:31:39

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

280397 / 16.54%ЭН ТИ ЭН ЭЙЧ ДИ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
NATIONAL TIMES NEWS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

38.38%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

14.34%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

16 / 8:41:27

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%МАСТ ТЕХНОЛОГИ ХХК-ИЙН
NEWS CHANNEL ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

77.73%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

66%
Шаардлага хангасан

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

59 / 22:48:20

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:03:31
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

60 / 0:51:49

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ТРЕЙД ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
TRADE ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

70.27%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

10.42%
Шаардлага хангаагүй

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

21 / 9:45:02

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

317765 / 17.57%МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
VOLUME PLUS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

69.08%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

1.17%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

19 / 7:18:31

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

32 / 22:48:33

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

8
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:09:12
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

18 / 0:03:58

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

5714 / 0.26%НАЙС ТИ ВИ ХХК-ИЙН
АВТО ТВ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

76.30%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

7.67%
Шаардлага хангаагүй

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

52013 / 2.42%ЭНТЕРТАЙНМЕНТ ИНТЕРПРАЙС ХХК-ИЙН
БИДНИЙ ЦӨӨХӨН МОНГОЛЧУУД ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

86.36%
Шаардлага хангасан

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

4966 / 0.28%ФОРЧУН ГЛОБАЛ ХХК-ИЙН
ГЛОБАЛЬ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

1.91%
Шаардлага хангаагүй

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:00:38
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

12 / 0:08:22

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%МАЛЧИН УДМЫН ХИЙМОРЬ ХХК-ИЙН
ИХ ЗАСАГ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

5.83%
Шаардлага хангаагүй

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

30 / 0:16:07

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

34254 / 1.97%ДЭЛХИЙН ЧИМЭЭ МЕДИА ГРУПП ХХК-ИЙН
LIVE ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

53.59%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

13.71%
Шаардлага хангаагүй

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

17 / 5:39:27

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

43 / 0:46:38

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

408693 / 23.69%РЕАЛ МАСТЕР ЛИНКС ХХК-ИЙН
LIKE ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

87.93%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

18.85%
Шаардлага хангаагүй

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

177 / 32:10:23

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

227766 / 11.83%МАСС ТИ ВИ ХХК-ИЙН
МАСС ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

88.96%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

33.38%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 2:44:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

70 / 17:46:09

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:52:08
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

271 / 42:54:48

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

454537 / 23.02%МАЛЧИН ТЕЛЕВИЗ ХХК-ИЙН
МЯНГАТ МАЛЧИН ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

99.64%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

16.72%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

57 / 15:02:44

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

14 / 5:15:22

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

53 / 12:17:42

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

2
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

3
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

3 / 0:00:45

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

425877 / 16.09%ЭН БИ ЖИ КИНГ МОНГОЛИА ХХК-ИЙН
НИЙСЛЭЛ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

98.70%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

14.34%
Шаардлага хангаагүй

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:10:10

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

259380 / 15.38%МОНЗАХ ХХК-ИЙН
ONTV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

32.51%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

3.08%
Шаардлага хангаагүй

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ОРГИЛ МЕДИА КОНСАЛТИНГ ХХК-ИЙН
О
TV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

85.02%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

6.78%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 1:02:25

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

19 / 6:47:41

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

227 / 3:29:52

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

29970 / 1.44%ПАРЛАМЕНТЫН СУВАГ ХХК-ИЙН
ПАРЛАМЕНТ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

91.89%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

73.80%
Шаардлага хангасан

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

9 / 12:59:07

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

90707 / 5.15%МОДЕРН КАСТЛ МОДИФАЕР ХХК-ИЙН
СОЁН ГЭГЭЭРҮҮЛЭГЧ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

65.77%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

43.82%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

10 / 10:04:12

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

3 / 2:11:38

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

48031 / 3.32%ЭС СИ ЭЙЧ ХХК-ИЙН
СУВАГ 1 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

81.58%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

41.85%
Шаардлага хангасан

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

276512 / 15.47%ЭВЕРГРИЙНЛАЙФ ХХК-ИЙН
СУВАГ 7 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

14.02%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

12 / 13:57:34

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

11 / 12:54:43

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

101807 / 6.34%ЭМ ДИ ЭНТЕРТЭЙНМЕНТ ХХК-ИЙН
ТВ2 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

66.12%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

6.16%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 2:29:30

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

4 / 1:40:11

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 0:22:52

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

3
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ДИ ВИ ПРОДАКШН ХХК-ИЙН
ТВ3 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

69.50%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

10.63%
Шаардлага хангаагүй

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%САРНЫ ЧУЛУУ АНАР ХХК-ИЙН
ТВ6 ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

72.27%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

13.37%
Шаардлага хангаагүй

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

5 / 3:55:16

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

4 / 0:03:38

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

231908 / 13.01%ДӨРӨВ КЭЙ МҮҮВ ХХК-ИЙН
ТАЛЫН МОНГОЛ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

92.42%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

19.13%
Шаардлага хангаагүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 1:33:41

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

402319 / 17.78%ХАТРЕК ХХК-ИЙН
ЭКО ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

81.24%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

49.69%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

1 / 1:24:44

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

12 / 11:27:47

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:03:34
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

223 / 2:22:40

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

230562 / 11.67%ӨЛЗИЙ МЕДИА ХХК-ИЙН
ӨЛЗИЙ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

91.45%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

31.29%
Шаардлага хангасан

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

6 / 3:00:33

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

2 / 0:28:37

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

1
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

3 / 0:02:16

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

465118 / 23.72%ЭЙШН БОКС ХХК-ИЙН
ASIANBOX ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

28.67%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

5.34%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

85.87%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:22:04
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

112 / 1:11:41

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%МЕДИА ХОЛДИНГ ХХК-ИЙН
CINEMA ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

39.21%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

1.67%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

95.47%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

11 / 0:06:50

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ЭМ ВИ ЭС ХХК-ИЙН
MON PLUS ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

0.83%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

97.51%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

44816 / 2.51%ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
MOVIE MAX ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

99.36%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

18.40%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

28.31%
Хангалтгүй

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

7 / 5:39:21

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

3
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

14
Зөрчилтэй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%МӨҮВИБОКС ХХК-ИЙН
MOVIEBOX ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

30.50%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

0.38%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

95.85%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

1:17:33
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

293 / 3:04:15

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ПРЕМЬЕР СПОРТС НЭТВОРК ХХК-ИЙН
SPS CLASSIC ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

93.28%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

62.11%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.21%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ПРЕМЬЕР СПОРТС НЭТВОРК ХХК-ИЙН
SPS FIGHT ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

73.27%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

62.73%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.60%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ПРЕМЬЕР СПОРТС НЭТВОРК -ИЙН
SPS NBA ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

60.39%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

46.77%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.52%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ПРЕМЬЕР СПОРТС НЭТВОРК ХХК-ИЙН
SPS NATIONAL ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

96.74%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

82.93%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.41%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ПРЕМЬЕР СПОРТС НЭТВОРК ХХК-ИЙН
SPS PRIME ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

96.35%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

87.98%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.44%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:00:33
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

61 / 1:21:40

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0% 

МОНВСАТ НЭТВОРК ХХК-ИЙН
М КИНО ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

0%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

96.05%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

3
Зөрчилтэй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:01:27
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

21 / 0:54:55

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ХАНЛИГ ӨЛЗИЙ ХХК-ИЙН
MBO ТЕЛЕВИЗ


#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

19.12%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

0.09%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

0%
Хангалтгүй

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

1 / 0:00:04

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%МЮЗИК БОКС ХХК-ИЙН
ХӨГЖИМ ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

100%
Шаардлага хангасан

A2

Өөрийн бүтээлийн хувь

0%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

100%
Хангалттай

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

Зөрчилгүй

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%МӨРӨӨДЛИЙН СУВАГ ТББ-ИЙН
DREAM TV ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 12-р сар

A1

Монгол бүтээлийн хувь /50%/

29.96%
Шаардлага хангаагүй

A2

Өөрийн бүтээл /30%/

11.43%

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

79.88%

A7

Хүүхдэд зориулсан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

633 / 129:12:17

A8

-   Балчир нас 3+

49 / 9:22:46

A9

-   Бага нас 6+

584 / 119:49:31

A10

-   Өсвөр үе 12+

0 / 0:00:00

A11

Дохионы хэлтэй гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

31 / 11:45:02

A12

Бичгэн тайлбартай гаргасан нэвтрүүлгийн тоо/цаг

0 / 0:00:00

A13

06-22 цагт 18+ контент нэвтрүүлэг цацсан зөрчил

Зөрчилгүй

A14

Баннер гаргасан зөрчил

Зөрчилгүй

A15

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил

0:24:23
Зөрчилтэй

A17

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил /Блокын урт 5мин/

54 / 1:16:49

A18

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн цаг/хувь

0 / 0%ГЭГЭЭН ДАЛАЙ ХХК-ИЙН
HOME SHOPPING ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

99.84%

A19

Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил

Зөрчилгүй

A20

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлэг дамжуулсан зөрчил

3.95%
Зөрчилгүй

A21

Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал

25.87%ШУУД ТИ ВИ ХХК-ИЙН
АСАР ТЕЛЕВИЗ

#

Холбогдох заалтууд

2022 11-р сар

A6

Төрөлжсөн нэвтрүүлгийн хувь

100%

A19

Зар сурталчилгаа дамжуулсан зөрчил

Зөрчилгүй

A20

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлэг дамжуулсан зөрчил

0%
Зөрчилгүй

A21

Үндэсний үйлдвэрлэлийн бараа, бүтээгдэхүүн сурталчилсан байдал

5.30%