Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн мэдээний маягт
Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн мэдээний маягт
2022-06-30

ТЗ-ийн үйлчилгээний маягтын төрөл 

Маягт бөглөх заавар

Шинэчилсэн ТЗ-ийн үйлчилгээний маягтын төрөл

Шинэчилсэн маягт бөглөх заавар

 

1

Мэдээлэл харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх

 

• Харилцаа холбооны сүлжээ (үндсэн сүлжээ)
• Харилцаа холбооны сүлжээ (интернэтийн бөөн)
• Сансрын холбооны сүлжээ, үйлчилгээ
• ХХ үйлчилгээ-суурин холбоо
• ХХ үйлчилгээ-үүрэн холбоо
• ХХ үйлчилгээ-интернэт
• Мэдээллийн сүлжээ- контент
• ХХ сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт

• Харилцаа холбооны сүлжээ (үндсэн сүлжээ)
• Харилцаа холбооны сүлжээ (интернэтийн бөөн)
• Сансрын холбооны сүлжээ, үйлчилгээ
• ХХ үйлчилгээ-суурин холбоо
• ХХ үйлчилгээ-үүрэн холбоо
• ХХ үйлчилгээ-интернэт
• Мэдээллийн сүлжээ- контент
• ХХ сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт• 
ХХ үйлчилгээ-суурин холбоо
• ХХ үйлчилгээ-үүрэн холбоо
• ХХ үйлчилгээ-интернэт• ХХ үйлчилгээ-суурин холбоо
• ХХ үйлчилгээ-үүрэн холбоо
• ХХ үйлчилгээ-интернэт

 
 
 
 
 
 
 
 

2

Өргөн нэвтрүүлэгийн үйлчилгээ эрхлэх

 

• РТВ газрын сүлжээ

• РТВ газрын сүлжээ

 

 

 

• Олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ (CaTV)

• Олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ (CaTV)

• Олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ

• Олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ

 

• Олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ (IPTV)

• Олон сувгийн дамжуулах үйлчилгээ (IPTV)

 

• Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз
• Арилжааны телевиз
• Төлбөртэй телевиз
• Арилжааны радио

• Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз
• Арилжааны телевиз
• Төлбөртэй телевиз
• Арилжааны радио

• Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз
• Арилжааны телевиз
• Төлбөртэй телевиз
• Арилжааны радио

 Өргөн нэвтрүүлгийн телевиз
• Арилжааны телевиз
• Төлбөртэй телевиз
• Арилжааны радио

 
 
 
 

3

Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх

 

Шуудангийн сүлжээ, үйлчилгээ

 Шуудангийн сүлжээ, үйлчилгээ

 Шуудангийн сүлжээ, үйлчилгээ

 Шуудангийн сүлжээ, үйлчилгээ

 

    4

Домэйн нэрийн бүртгэгч, гэрээт бүртгэгчдийн маягт