Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн...
Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээ
2022-09-15

БНҮҮС-ийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээ

2009 -2010 онд

2011 онд

2012 онд

2013 онд

2014 онд

2015 онд

2016 онд

2017 онд

2018 онд

2019 онд

2020 онд

2021 онд

2022 онд

2023 онд

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төслийн тайлан