Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / 2015
2015
2022-09-15

БҮХ НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮҮРГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХЭРЭГЖСЭН ТӨСЛҮҮДИЙН СУДАЛГАА /2015 ОН/

Төсөл хөтөлбөрийн нэр

Хэргэжих хугацаа

Хийгдэх ажил, хамрах хүрээ/аймаг, сум,суурин газрын нэр/

Төслийн нийт гүйцэтгэл /төг/

Төслийн гүйцэтгэгч

 

Урьд оны үлдэгдэл санхүүжилт

543,600,000

 

1

Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт үүрэн холбооны үйлчилгээ хүргэх

2015-2018 он

Баян-Өлгий аймгийн Хужирт-Булаг уул, Өвөрхангай аймгийн Арцын нурууны Баянхангай уул, Их Боригдой баг, Булган аймгийн Авзага хайрхан уул зэрэг 4 газарт үүрэн холбооны үйлчилгээг шинээр оруулан бүх нийтийн үүрэг хүлээн ажиллаж байна.

280,000,000

Юнител групп

2

Сүхбаатар аймгийн Мөнххаан, Өмнөговь аймгийн Ханхонгор, Дорнод аймгийн Сүмбэр хилийн боомт зэрэг алслагдсан 3 газарт үүрэн холбооны үйлчилгээг шинээр оруулан бүх нийтийн үүрэг хүлээн ажиллаж байна.

210,000,000

Юнител групп

3

Шуудангийн салбарын үйлчилгээний хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, дэмжлэг үзүүлэх

2015-2016 он

Архангай, Баянхонгор, Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Дорнод, Завхан, Өмнөговь, Сүхбаатар, Увс, Ховд, Хөвсгөл, Хэнтий зэрэг 12 аймгийн сумдад шуудан хүргэлтийн давтамжийг 7 хоногт 1 байсныг 2-3 удаа болгон нэмэгдүүлж, багт 7 хоног тутам хүргэлтийг хийж, шуудангийн үйлчилгээг тогтмол тасралтгүй хүргэн ажиллаж байна.

199,900,000

Монгол Шуудан ТӨХК

4

Хөдөө орон нутгийн иргэдэд мэдээлэл харилцаа холбооны боловсрол олгох төсөл

2015 он

Хөдөө орон нутгийн иргэд, малчдыг хамруулан мэдээлэл технологийн анхан шатны болон хэрэглээний сургалт явуулж, сургалтын материалыг видео хичээл болгон эмхэтгэж онлайнаар иргэдэд хүргэн ажилласан.

236,800,000

ШУТИС-ХМТС

5

Иргэдэд тоон телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн болон мэдээлэл, харилцаа холбооны талаарх гарын авлага болон сурталчилгааны материал боловсруулж, хэвлэн түгээх

2015 он

Мэдээлэл харилцаа холбооны талаар ойлголт, интернет болон түүний хэрэглээний талаар ойлголт, тоон телевиз, гар утас зэрэг мэдээлэл харилцаа холбооны гарын авлагыг эх бэлтгэлийг бэлтгэн боловсруулан хэвлэн ажилласан.

24,700,000

Алтан-Алим ХХК

                                                                        Нийт

1,495,000,000