Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / 2018
2018
2022-09-15

БҮХ НИЙТИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ҮҮРГИЙН САНГИЙН САНХҮҮЖИЛТЭЭР ХЭРЭГЖСЭН ТӨСЛҮҮДИЙН СУДАЛГАА /2018 ОН/

Төсөл хөтөлбөрийн нэр

Төлөвлөсөн төсөв

Гэрээний үнийн дүн

Төслийн гүйцэтгэгч

1

Хөдөлгөөнт холбоо  

Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт үүрэн холбооны үйлчилгээ хүргэх   /Багц 1, 2/

700,000,000

Багц 1: 337,000,000 Багц 2: 341,000,000

“Юнител”  ХХК

2

Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт үүрэн холбооны үйлчилгээ хүргэх /Багц 1, 2/

700,000,000

Багц 1: 349,000,000 Багц 2: 339,500,000

“Юнител”  ХХК

3

Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт үүрэн холбооны үйлчилгээ хүргэх

20,000,000

19,000,000

“Юнител”  ХХК

4

Радио, телевиз

Тоон телевизийн үйлчилгээний тасралтгүй байнгын ажиллагаа, чанар, хамрах хүрээг сайжруулах зорилгоор радио долгионы зурвасын шүүр нийлүүлэх  

130,000,000

105,919,000

“Эм Эс И” ХХК

5

Дэд бүтэц

Харилцаа холбооны нэг цэгийн үйлчилгээний төв барих

397,000,000

393,448,169

“Хан Аттрибут” ХХК

6

Харилцаа холбооны байр, цамхаг шинэчлэх  

100,000,000

91,445,886

“Эйч Ти Эл” ХХК

7

Өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй сумдыг холбох

300,000,000

279,089,304

“Оптик Энержи” ХХК

8

Сургалт, сурталчилгаа

Иргэдэд мэдээлэл харилцаа холбооны хэрэглээний талаарх гарын авлага болон сурталчилгааны материал боловсруулж, хэвлэн түгээх

25,000,000

17,830,006

“Мөнхийн Үсэг” ХХК

9

Монголын Улсын үндэсний хиймэл дагуулын сүлжээ хөгжүүлэхтэй холбоотой олон улсын хууль, эрх зүйн актуудыг орчуулж, ном болгон хэвлэх

25,000,000

24,986,800

“Шилмэл Өнгө” ХХК

10

Иргэдэд тоон гарын үсгийн хэрэглээг таниулах, ашиглах чадварын сайжруулах сурталчилгаа

100,000,000

99,500,000

“Хасмервилоус” ХХК

11

Монгол Улсад шуудангийн нэгдсэн код бий болгоход шаардлагатай суурь судалгаа                                       

30,000,000

29,505,480

Сургалт, судалгаа, пиар мониторингийн стратеги академи” ТББ

12

Монгол бичвэрийг авианд хөрвүүлэх програм хангамж боловсруулах

50,000,000

44,900,000

“Мон Спиич Ай Ти “ХХК

13

Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын хүний нөөцийн судалгаа

100,000,000

97,770,240

“Сургалт, судалгаа, пиар мониторингийн стратеги академи” ТББ

14

Мэдээлэл харилцаа холбооны технологийн хэрэглээний мэдлэгийг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн контентүүдийг хийж, олон нийтэд түгээх

61,130,400

51,950,000

“Марчаахай” ХХК

Нийт

2,738,130,400

2,621,844,885