Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / 2021
2021
2022-09-15

Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангаас 2021 онд хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн тайлан

Төсөл, арга хэмжээний нэр

Төсөвт өртөг /төгрөг/

Гэрээний дүн /төгрөг/

Гүйцэтгэгч

1

Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сумын багт хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээ хүргэх /20 цэгт/

1900000000.00

462278000.00

Мобиком Корпораци ХХК

889000500.00

Юнител ХХК

2

Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сумын багт хөдөлгөөнт холбооны сүлжээний өргөтгөл хийх /2 цэгт/

98000000.00

Тендер шалгаруулалт амжилтгүй болсон

3

Өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй сум сууринд интернетийн үйлчилгээ хүргэх

833583600.00

309978416.00

Монкабель Системс aХХК  

218285095.00

Модонхур ХХК

189785508.00

Твинлазурит ХХК

4

Улаанбаатар хотын гэр хорооллын бүсэд өндөр хурдны интернетийн үйлчилгээ хүргэх

500000000.00

377916000.00

Монголын Цахилгаан Холбоо ХК

5

Шуудангийн хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

194942512.00

194932512.00

Монгол шуудан ХК

6

Улаанбаатар хотын хүн амын интернэт хүртээмж, түүний хэрэглээг тодорхойлох судалгаа

150000000.00

Цуцлагдсан