Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн...
Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээ
2022-09-15

Хууль эрх зүй

Засгийн газрын тусгай сангийн тухай хууль

Бүх нийтийн үүрэг үйлчилгээний чанар, үндсэн үзүүлэлт, техникийн нөхцөлд тавигдах журам

Бүх нийтийн үйлчилгээний нэр, төрөл

 • Цахилгаан  холбоо
  • Сумын төвд  үүрэн холбооны /нийтийн болон хувийн зориулалттай/ үйлчилгээг хүргэх;
  • Багт телефон ярианы  нийтийн  үйлчилгээг хүргэх;
 • Мэдээллийн технологи
  • Сумын төвд  нийтийн болон хувийн зориулалттай интернэт -128  Kbps / 512 Kbps
 • Шуудан холбоо
  • Бодит хэмжээгээрэ стандартад нийцсэн дээд хязгаар нь 0-70 гр хүртэлх жинтэй, ердийн бичиг захидлыг хүлээн авч дамжуулан хүргэх ;
  • Шуудангийн үндсэн сүлжээгээр дамжиж байгаа электрон маркаар баталгаажсан электрон шуудангийн үйлчилгээг хүргэх;
 • Радио
  • Сум, багт  Монголын радиогийн программыг хүлээн авах боломж бүрдүүлэх;
 • Телевиз
  • Сумын төвд олон сувгийн телевизийн нэвтрүүлгийг хүргэх;

БНҮҮС-ийн санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төсөл арга хэмжээ

2009 -2010 онд

2011 онд

2012 онд

2013 онд

2014 онд

2015 онд

2016 онд

2017 онд

2018 онд

2019 онд

2020 онд

2021 онд

2022 онд

Дэлхийн банкны санхүүжилтээр хэрэгжүүлсэн төслийн тайлан