Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайлан, мэдээ
2024-05-08

2024 оны 1 дүгээр улиралд ирсэн санал, гомдлын тайлан мэдээ

2023 оны 4 дүгээр улиралд ирсэн санал, гомдлын тайлан мэдээ

2023 оны 3 улиралд ирсэн санал, гомдлын тайлан мэдээ

2023 оны эхний хагас жилд ирсэн санал, гомдлын тайлан мэдээ

2023 оны улиралд ирсэн санал, гомдлын тайлан мэдээ

2022 оны жилийн эцсийн санал, гомдлын тайлан мэдээ

2022 оны улиралд ирсэн санал, гомдлын тайлан мэдээ

2021 оны жилийн эцсийн санал, гомдлын тайлан мэдээ 

2021 оны 
III улиралд ирсэн санал, гомдлын тайлан мэдээ

2021 оны эхний хагас жилийн санал, гомдлын тайлан мэдээ

2021 оны I улиралд ирсэн санал, гомдлын тайлан мэдээ

2020 оны жилийн эцсийн санал, гомдлын тайлан мэдээ

2020 оны 11 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2020 оны 8 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2020 оны 6 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2020 оны 5 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2020 оны 4 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2020 оны 3 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2020 оны 2 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2020 оны 1 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2019 оны сүүлийн хагас жилийн санал, гомдлын тайлан мэдээ

2019 оны 12 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2019 оны 11 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2019 оны 10 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2019 оны 9 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2019 оны 8 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2019 оны 7 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2019 оны 6 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2019 оны 5 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ