Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн байдал
Санал хүсэлт шийдвэрлэлтийн байдал
2022-05-03

2022 онд ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2022 оны 1 дугаар улиралд ирсэн санал гомдол

2021 оны жилийн эцэс гомдлын мэдээ 

Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ

Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021 оны эхний хагас жилийн тайлан

Санал, гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2021 оны I улирал

2020 оны жилийн эцсийн тайлан

2020 оны 11 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2020 оны 8 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2020 оны 6 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2020 оны 5 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2020 оны 4 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2020 оны 3 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2020 оны 2 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2020 оны 1 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

Санал гомдол шийдвэрлэлтийн мэдээ 2019 оны сүүлийн хагас жил

2019 оны 12 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2019 оны 11 дүгээр сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2019 оны 10 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2019 оны 9 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2019 оны 8 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2019 оны 7 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2019 оны 6 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ

2019 оны 5 дугаар сард ирсэн санал, гомдлын мэдээ