Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Энгийн зөвшөөрөл
2022-05-06
 • Хөдөлгөөнт холбооны станц

  Радио долгионы тухай хуулийн 13.1 заалтад Иргэн, хуулийн этгээд хувийн болон дотоод хэрэглээний харилцаанд зориулан радио холбоо зохион байгуулах, эрдэм шинжилгээ, туршилтын ажиллагаа явуулах бусад бүх төрлийн радио төхөөрөмжийг нийтийн үйлчилгээний бус зориулалтаар ашиглахад зөвшөөрөл авах бөгөөд радио давтамж ашиглах эрхийг баталгаажуулсан баримт бичиг /цаашид “эрхийн бичиг” гэх/ олгоно.

  Радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийг шинээр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

  1.    Ашиглах радио тоног төхөөрөмжийн нэвтрүүлэгчийн болон антены техникийн үзүүлэлт хавсаргах;
  2.
      Тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын  талаарх мэдээллийг хавсаргах;
  3.
      Тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны зарчим болон радио холбооны сүлжээ зохион байгуулах зургийг хавсаргах;
  4.
      Станцын хамрах хүрээний зураглалыг хавсаргах.

  Заавар, зөвлөгөө авах

  Та радио давтамж ашиглах өргөдлийн маягтыг бөглөхөд асууж тодруулах, зөвлөгөө авах шаардлагатай бол тус хорооны холбогдох мэргэжилтнүүдтэй холбогдох эсвэл биеэр ирж уулзан зөвлөгөө авах боломжтой.

   

  Эх файлыг энд дарж татаж авна уу! 

 • Сансрын холбооны станц

  Радио долгионы тухай хуулийн 13.1 заалтад Иргэн, хуулийн этгээд хувийн болон дотоод хэрэглээний харилцаанд зориулан радио холбоо зохион байгуулах, эрдэм шинжилгээ, туршилтын ажиллагаа явуулах бусад бүх төрлийн радио төхөөрөмжийг нийтийн үйлчилгээний бус зориулалтаар ашиглахад зөвшөөрөл авах бөгөөд радио давтамж ашиглах эрхийг баталгаажуулсан баримт бичиг /цаашид “эрхийн бичиг” гэх/ олгоно.

  Радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийг шинээр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

  1.    Ашиглах радио тоног төхөөрөмжийн нэвтрүүлэгчийн болон антены техникийн үзүүлэлт хавсаргах;
  2.
      Тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын  талаарх мэдээллийг хавсаргах;
  3.
      Тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны зарчим болон радио холбооны сүлжээ зохион байгуулах зургийг хавсаргах;
  4.
      Станцын хамрах хүрээний зураглалыг хавсаргах.

  Заавар, зөвлөгөө авах

  Та радио давтамж ашиглах өргөдлийн маягтыг бөглөхөд асууж тодруулах, зөвлөгөө авах шаардлагатай бол тус хорооны холбогдох мэргэжилтнүүдтэй холбогдох эсвэл биеэр ирж уулзан зөвлөгөө авах боломжтой.

   

  Эх файлыг энд дарж татаж авна уу! 

 • Сонирхогчийн радио станц

  Радио долгионы тухай хуулийн 13.1 заалтад Иргэн, хуулийн этгээд хувийн болон дотоод хэрэглээний харилцаанд зориулан радио холбоо зохион байгуулах, эрдэм шинжилгээ, туршилтын ажиллагаа явуулах бусад бүх төрлийн радио төхөөрөмжийг нийтийн үйлчилгээний бус зориулалтаар ашиглахад зөвшөөрөл авах бөгөөд радио давтамж ашиглах эрхийг баталгаажуулсан баримт бичиг /цаашид “эрхийн бичиг” гэх/ олгоно.

  Радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийг шинээр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

  1.    Ашиглах радио тоног төхөөрөмжийн нэвтрүүлэгчийн болон антены техникийн үзүүлэлт хавсаргах;
  2.
      Тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын  талаарх мэдээллийг хавсаргах;
  3.
      Тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны зарчим болон радио холбооны сүлжээ зохион байгуулах зургийг хавсаргах;
  4.
      Станцын хамрах хүрээний зураглалыг хавсаргах;
  5.   Радио сонирхогчийн станц ашиглах бол эхлээд Монголын радио спортын холбоо (МРСХ)-нд хандаж, тоног төхөөрөмжийн тохиргоо болон дуудлага ашиглах эрх авсан байна. Тус хороо нь МРСХ-ны дүгнэлт дээр үндэслэн зөвшөөрөл олгоно.

  Заавар, зөвлөгөө авах

  Та радио давтамж ашиглах өргөдлийн маягтыг бөглөхөд асууж тодруулах, зөвлөгөө авах шаардлагатай бол тус хорооны холбогдох мэргэжилтнүүдтэй холбогдох эсвэл биеэр ирж уулзан зөвлөгөө авах боломжтой.

   

  Эх файлыг энд дарж татаж авна уу! 

 • Радио тоног төхөөрөмж

  Радио долгионы тухай хуулийн 13.1 заалтад Иргэн, хуулийн этгээд хувийн болон дотоод хэрэглээний харилцаанд зориулан радио холбоо зохион байгуулах, эрдэм шинжилгээ, туршилтын ажиллагаа явуулах бусад бүх төрлийн радио төхөөрөмжийг нийтийн үйлчилгээний бус зориулалтаар ашиглахад зөвшөөрөл авах бөгөөд радио давтамж ашиглах эрхийг баталгаажуулсан баримт бичиг /цаашид “эрхийн бичиг” гэх/ олгоно.

  Радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийг шинээр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

  1.    Ашиглах радио тоног төхөөрөмжийн нэвтрүүлэгчийн болон антены техникийн үзүүлэлт хавсаргах;
  2.
      Тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын  талаарх мэдээллийг хавсаргах;
  3.
      Тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны зарчим болон радио холбооны сүлжээ зохион байгуулах зургийг хавсаргах;
  4.
      Станцын хамрах хүрээний зураглалыг хавсаргах.

  Заавар, зөвлөгөө авах

  Та радио давтамж ашиглах өргөдлийн маягтыг бөглөхөд асууж тодруулах, зөвлөгөө авах шаардлагатай бол тус хорооны холбогдох мэргэжилтнүүдтэй холбогдох эсвэл биеэр ирж уулзан зөвлөгөө авах боломжтой.

   

  Эх файлыг энд дарж татаж авна уу! 

 • Өгөгдөл дамжуулах станц

  Радио долгионы тухай хуулийн 13.1 заалтад Иргэн, хуулийн этгээд хувийн болон дотоод хэрэглээний харилцаанд зориулан радио холбоо зохион байгуулах, эрдэм шинжилгээ, туршилтын ажиллагаа явуулах бусад бүх төрлийн радио төхөөрөмжийг нийтийн үйлчилгээний бус зориулалтаар ашиглахад зөвшөөрөл авах бөгөөд радио давтамж ашиглах эрхийг баталгаажуулсан баримт бичиг /цаашид “эрхийн бичиг” гэх/ олгоно.

  Радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийг шинээр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

  1.    Ашиглах радио тоног төхөөрөмжийн нэвтрүүлэгчийн болон антены техникийн үзүүлэлт хавсаргах;
  2.
      Тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын  талаарх мэдээллийг хавсаргах;
  3.
      Тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны зарчим болон радио холбооны сүлжээ зохион байгуулах зургийг хавсаргах;
  4.
      Станцын хамрах хүрээний зураглалыг хавсаргах.

  Заавар, зөвлөгөө авах

  Та радио давтамж ашиглах өргөдлийн маягтыг бөглөхөд асууж тодруулах, зөвлөгөө авах шаардлагатай бол тус хорооны холбогдох мэргэжилтнүүдтэй холбогдох эсвэл биеэр ирж уулзан зөвлөгөө авах боломжтой.

   

  Эх файлыг энд дарж татаж авна уу! 

 • Радио линкний станц

  Радио долгионы тухай хуулийн 13.1 заалтад Иргэн, хуулийн этгээд хувийн болон дотоод хэрэглээний харилцаанд зориулан радио холбоо зохион байгуулах, эрдэм шинжилгээ, туршилтын ажиллагаа явуулах бусад бүх төрлийн радио төхөөрөмжийг нийтийн үйлчилгээний бус зориулалтаар ашиглахад зөвшөөрөл авах бөгөөд радио давтамж ашиглах эрхийг баталгаажуулсан баримт бичиг /цаашид “эрхийн бичиг” гэх/ олгоно.

  Радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийг шинээр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

  1.    Ашиглах радио тоног төхөөрөмжийн нэвтрүүлэгчийн болон антены техникийн үзүүлэлт хавсаргах;
  2.
      Тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын  талаарх мэдээллийг хавсаргах;
  3.
      Тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны зарчим болон радио холбооны сүлжээ зохион байгуулах зургийг хавсаргах;
  4.
      Станцын хамрах хүрээний зураглалыг хавсаргах.

  Заавар, зөвлөгөө авах

  Та радио давтамж ашиглах өргөдлийн маягтыг бөглөхөд асууж тодруулах, зөвлөгөө авах шаардлагатай бол тус хорооны холбогдох мэргэжилтнүүдтэй холбогдох эсвэл биеэр ирж уулзан зөвлөгөө авах боломжтой.

   

  Эх файлыг энд дарж татаж авна уу! 

 • Харилцааны радио станц

  Радио долгионы тухай хуулийн 13.1 заалтад Иргэн, хуулийн этгээд хувийн болон дотоод хэрэглээний харилцаанд зориулан радио холбоо зохион байгуулах, эрдэм шинжилгээ, туршилтын ажиллагаа явуулах бусад бүх төрлийн радио төхөөрөмжийг нийтийн үйлчилгээний бус зориулалтаар ашиглахад зөвшөөрөл авах бөгөөд радио давтамж ашиглах эрхийг баталгаажуулсан баримт бичиг /цаашид “эрхийн бичиг” гэх/ олгоно.

  Радио давтамж ашиглах эрхийн бичгийг шинээр авахад бүрдүүлэх баримт бичгийн жагсаалт:

  1.    Ашиглах радио тоног төхөөрөмжийн нэвтрүүлэгчийн болон антены техникийн үзүүлэлт хавсаргах;
  2.
      Тоног төхөөрөмжийн баталгаажуулалтын  талаарх мэдээллийг хавсаргах;
  3.
      Тоног төхөөрөмжийн ажиллагааны зарчим болон радио холбооны сүлжээ зохион байгуулах зургийг хавсаргах;
  4.
      Станцын хамрах хүрээний зураглалыг хавсаргах.

  Заавар, зөвлөгөө авах

  Та радио давтамж ашиглах өргөдлийн маягтыг бөглөхөд асууж тодруулах, зөвлөгөө авах шаардлагатай бол тус хорооны холбогдох мэргэжилтнүүдтэй холбогдох эсвэл биеэр ирж уулзан зөвлөгөө авах боломжтой.

   

  Эх файлыг энд дарж татаж авна уу!