Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ / Хууль тогтоомж
Хууль тогтоомж
2022-04-14


Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль
Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хуулийг дагаж мөрдөх журмын тухай хууль
Радиогоор нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам 
Радиогийн хөтөлбөрт тавих шаардлага 
Радиогийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага  
Телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам
Телевизийн хөтөлбөрт тавих шаардлага
Телевизийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага
Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага
Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний үндсэн багцын зохицуулалтын журам.
Радио телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага
Өргөн нэвтрүүлгийн үйлчилгээний зах зээлд шударгаар өрсөлдөх нөхцөл бүрдүүлэх, зах зээлийн хэт төвлөрөл үүсэхээс сэргийлэх журам

Хүүхдийг зохисгүй агуулгаас хамгаалах радио, телевизийн дүрэм