Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛЭГ / Гадаад сувгийн бүртгэл
Гадаад сувгийн бүртгэл
2022-04-01
 

Улаанбаатар хотод тусгай зөвшөөрөлтэй ОСДҮЭ-ийн үйлчилгээгээр дахин дамжуулж байгаа нийт 238 гадаад сувгийн тоо, төрөл, харьяалал, хэл, эзэмшлийн судалгаа, мэдээлэл /2021.12.12/

Тайлбар: “Тийм” албан ёсны эрхтэй дамжуулагдаж байгаа “Үгүй” эрхгүй дамжуулагдаж байгаа сувгууд

 
Гадаад сувгийн тоо үйлчилгээ эрхлэгч тус бүрээр
 
Гадаад сувгийн хөтөлбөрийн хэл