Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Стандарт
2022-03-28

1.    MNS 4907 : 2005 Кабелийн телевизийн сүлжээний техникийн үндсэн шаардлага

2.    MNS 5591-1 : 2012 Радиогийн студи. Үндсэн шаардлага 

3.    MNS 5591-2 : 2016 Радиогийн студи. Тоног төхөөрөмжид тавих үндсэн шаардлага 

4.    MNS 5592-1 :2012 Телевизийн студи. Үндсэн шаардлага 

5.    MNS 5592-2 : 2016 Тоон телевизийн студи. Тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага

6.    MNS 5595 : 2006 Дүрс шахах MPEG-2 арга. Үндсэн шаардлага

7.    MNS 5761 : 2007 Интерактив кабелийн телевизийн сүлжээний төхөөрөмж. Техникийн шаардлага

8.    MNS 6304 : 2012 Телевизийн тоон архивын стандарт

9.    MNS 6401 : 2013 Тоон телевиз. Газрын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-T2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

10. MNS 6402 : 2013 Тоон телевиз. Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-C2 системийн дамжуулах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

11. MNS 6403 : 2013 Тоон телевиз. Кабелийн тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-C2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

12. MNS 6404 : 2013 Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн нэвтрүүлэх төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

13. MNS 6405 : 2013 Тоон телевиз. Хиймэл дагуулын тоон өргөн нэвтрүүлгийн DVB-S2 системийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих техникийн шаардлага

14. MNS 6472 : 2014 Тоон дүрсийн өргөн нэвтрүүлэг. Тоон телевизийн DVB-T2 тюнертэй хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжийн үзүүлэлт, хэмжилт ба шалгалтын аргачлал

15. MNS 6473 : 2014 IPTV хэрэглэгчийн төхөөрөмж. Техникийн үзүүлэлт ба тохирлын сорил

16. MNS 6496 : 2015 Тоон DRM радио хэрэглэгчийн хүлээн авах төхөөрөмжид тавих шаардлага

17. MNS 6587 : 2020 Өргөн нэвтрүүлэгт насны ангилал тогтоох, таних тэмдэг ашиглах шаардлага

18. MNS 6607 : 2016 Өргөн нэвтрүүлгийн үгэн болон урсдаг мэдээллийн форматад тавих шаардлага