Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Төлбөр
Төлбөр
2022-06-08

Мэдээлэл, лавлах үйлчилгээний тусгай дугаар

Жилийн зохицуулалтын хөлсний хэмжээ / мян.төгрөг /

Энгийн (Улаанбаатар хотод) 

 540,0

Энгийн (Орон нутагт)

 140,0

(1800/1900-АВАВ, 1800/1900-ААВВ, 1800/1900-АВВА)(Улаанбаатар хотод)

 1040,0

 

(1800/1900-АВАВ, 1800/1900-ААВВ, 1800/1900-АВВА)(Орон нутагт)

 340,0

(1900-1900, 1800-1800, 1800/1900-АААА)

 2040,0

Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсийг Голомт банкны 1102626829 тоот дансанд тушаах ба мөн Голомт банкны 1165009467 тоот дансанд улсын тэмдэгтийн хураамж 20.000 ₮-ийг тушаана уу.