Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / НЭЭЛТТЭЙ МЭДЭЭЛЭЛ / Төсөв санхүү, тайлан
Төсөв санхүү, тайлан
2022-04-24

Харилцаа холбооны тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1.16 дах заалт, Засгийн газрын 2016 оны 268 тоот тогтоолоор баталсан, Засгийн газрын 2020 оны 65 тоот тогтоолоор нэмэлт, өөрчлөлт оруулсан Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны дүрмийн 4.3.2 дах заалтыг  тус тус үндэслэн “ХХЗХ-ны жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, орлого, зардлын төлөвлөгөө, ирэх 2 жилийн төсвийн төсөөлөл”-ийг хорооны хуралдааны тогтоолоор батлан хэрэгжүүлдэг. Батлагдсан төлөвлөгөөг байгууллагын бүтцийн нэгж, албад нарийвчилсан ажлын төлөвлөгөөг гарган ХХЗХ-ны даргаа батлуулж хэрэгжүүлэн, тайлагнаж ажилладаг болно.

Мэдээллийн нэр, агуулга

Файл

1

Татах

2

Татах

3

Татах

4

Татах

5

Татах

6

Татах

7

Татах

8

Татах

9

Татах

10

Татах

11

Татах

12

Татах

13

Татах

14

Татах

15

Аудитын гэрчилгээ 2018

Татах

16

Аудитын гэрчилгээ 2019

Татах

17

Аудитын гэрчилгээ 2020

Татах

18

Зөвлөмжийн биелэлт 2019

Татах

19

Зөвлөмжийн биелэлт 2020

Татах

20

Зөвлөмжийн биелэлт 2021

Татах

21

Зөвлөмжийн биелэлт 2022

Татах

22

“Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, орлого, зардлын төлөвлөгөө, 2021-2022 оны төсвийн төсөөлөл”-ийг батлах тухай (Хорооны 2019 оны 60 тоот тогтоол)

Татах

23

“Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, орлого, зардлын төлөвлөгөө, 2022-2023 оны төсвийн төсөөлөл”-ийг батлах тухай (Хорооны 2020 оны 83 тоот тогтоол)

Татах

24

“Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2022 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, орлого, зардлын төлөвлөгөө, 2023-2024 оны төсвийн төсөөлөл”-ийг батлах тухай (Хорооны 2021 оны 80 тоот тогтоол)

Татах

25

“Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2023 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, орлого, зардлын төлөвлөгөө, 2024-2025 оны төсвийн төсөөлөл”-ийг батлах тухай (Хорооны 2022 оны 67 тоот тогтоол)

Татах

26

Мэдээлэл хариуцагчийн захиалгаар хийгдсэн судалгаа, шинжилгээний ажил, түүний тайлан

Татах 

27

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгийг хүн, хуулийн этгээдэд ашиглуулах, шилжүүлэх, хувьчлах, төсвийн хөрөнгийн ашиглалт болон түүнийг ашиглалтаас гаргах, ашиглалтаас гаргаснаас орсон орлогын талаарх мэдээлэл

Үзэх