Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Зохицуулалт, нөхцөл шаардлага
Зохицуулалт, нөхцөл шаардлага
2024-05-28
 • Гүйцэтгэл нь дууссан болон боловсруулалтыг зогсоосон төслүүд >>>>

  Санал авах төслийн нэр

  Эхлэх огноо

  Дуусах огноо

  Радио давтамжийн 3400-3600 МГЦ-ийн  зурвасын зохицуулалт, техникийн нөхцөл шаардлага

  2017/04/03

  2017/04/15

  Радио давтамжийн 2 500-2 690 МГЦ-ийн зурвасын зохицуулалт

  2016/11/04

  2016/11/30

  Радио давтамжийн 2300-2400 мгц-ийн зурвасын зохицуулалт, техникийн нөхцөл шаардлага

  2016/09/19

  2016/10/03

  “MNS 5473:2005 Радио, телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн сүлжээний тооцооны арга стандарт"-ыг шинэчлэн боловсруулах

  2016/09/08

  2016/10/20

  “Мэдээлэл холбооны сүлжээний худаг, сувагчлалын байгууламжийн стандарт” шинээр боловсруулах

  2016/09/08

  2016/10/20

  “Программ хангамжийн шалгалт, бататгалын стандарт” шинээр боловсруулах

  2016/09/08

  2016/10/20

  ”Эрчим хүчний шугамын баганыг ашиглан холбооны шилэн кабелийн суурилуулалт хийх стандарт” шинээр боловсруулах

  2016/09/01

  2016/10/20

  ”MNS 4908:2000 Техникийн зураг. Телефон сүлжээний зургийн тэмдэглэгээ, түүний хэмжээ стандарт”-ыг шинэчлэн боловсруулах

  2016/08/23

  2016/10/01

  “Мэдээлэл Холбооны зай тэжээл, нөөц тэжээл болон кабелийн уурхайн өрөөний стандарт” шинээр боловсруулах

  2016/08/23

  2016/10/01

  “MNS 6285:2011 Төрийн үйлчилгээний вэб сайтад тавигдах шаардлага”-ыг шинэчлэн боловсруулах

  2016/08/23

  2016/10/01

  “Телевиз, сувгийн дуу, дүрсийн дохионы техникийн үзүүлэлтүүдийг хэмжих аргачлал” гарын авлага шинээр боловсруулах

  2016/08/23

  2016/10/01

  Радио өргөн нэвтрүүлгийн аналог системийг тоон технологид шилжүүлэхэд баримтлах зохицуулалт төсөл

  2016/05/13

  2016/06/13

  “Телевизийн үгэн /урсдаг/ мэдээллийн форматад тавигдах шаардлага” стандарт төсөл

  2016/04/25

  2016/05/09

  “Оффис болон үйлдвэрийн зориулалттай барилгын мэдээлэл холбооны дэд бүтцэд тавигдах угсралтын болон норматив шаардлага” төсөл Файл 1, Файл 2

  2016/04/21

  2016/05/09

  Томоохон арга хэмжээний үед радио давтамжийн зохицуулалт хийх, хяналт тавих журам төсөл

  2016/04/15

  2016/05/15

  Зохицуулалтын баримт бичгийг сайжруулахад та санал аа өгнө үү. Төслийн файлуудыг татаж авна уу

  2016/03/28

  2016/04/19

  Үүрэн холбооны цамхагт байрлах радио давтамжуудын хуваарилалт, хязгаарлалтын хэмжээ, илүүдэл мужийн цацаргалтуудыг хэмжих аргууд

  2016/03/22

  2016/04/25

  "LTE, LTE-А дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийн  техникийн нөхцөл шаардлага" стандартын төсөл

  2016/03/22

  2016/04/25

  “Цахим худалдааны хүргэлтийн стандарт”стандартын төсөл

  2016/03/22

  2016/04/25

  "Орон сууцны зориулалттай барилгын дотор мэдээлэл холбооны дэд бүтэц байгуулах техникийн шаардлага" стандартын төсөл

  • 2.2.or.suuts.ICT.suuril. stand.16.02.26
  • 2.3.or.suuts. ICT.tuluvluh stand.16.01.28

  2016/03/22

  2016/04/04

  Орон сууцны хотхоны мэдээлэл холбооны дэд бүтцэд тавигдах техникийн нөхцөл шаардлага ерөнхий шаардлага

  2016/03/16

  2016/04/04

  Оффис болон үйлдвэрийн зориулалттай барилгын мэдээлэл холбооны дэд бүтцэд тавигдах угсралтын болон норматив шаардлага

  2016/03/16

  2016/04/04

  Мэдээллийн технологи, шуудан, харилцаа холбооны зах зээлд зүй ёсны монополь болон давамгай байдалтай аж ахуй эрхлэгчийг тогтоох аргачлалын төсөл

  2016/3/7

  2016/3/14

  Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрэн байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах ерөнхий шаардлага

  2016/1/28

  2016/2/5

  Орон сууцны хотхоны мэдээлэл, холбооны суурин сүлжээний дэд бүтцийн төлөвлөлт. ерөнхий шаардлага файл1, файл2

  2016/1/22

  2016/2/5

  “Радиогийн студийн тоног төхөөрөмжид тавих ерөнхий шаардлага /mns 5591-2:2006 шинэчлэх/ стандарт боловсруулах зөвлөх үйлчилгээ”

  2015/12/14

  2015/12/25

  “Телевизийн үгэн /урсдаг/ болон дүрст мэдээллийн форматад тавигдах шаардлага” стандарт

  2015/12/14

  2015/12/25

  Орон сууцны барилгын зураг төсөлд мэдээлэл, холбооны суурин  сүлжээний кабель шугамын байгууламж суурилуулах орон зайг төлөвлөх ерөнхий шаардлага файл1, файл2, файл3

  2015/12/14

  2016/2/5

   

  Орон сууцны барилгын дотор  мэдээлэл, холбооны суурин  сүлжээ байгуулах зураг төсөл боловсруулах , суурилуулалт хийх. ерөнхий шаардлага файл1, файл2, файл3

  2015/12/14

  2016/2/5

  Үүрэн холбооны антен, фидерийн байгууламжинд ажиллах аюулгүй ажиллагааны стандарт файл1, файл2

  2015/12/14

  2016/2/5

  Цахилгаан холбоо, радио нэвтрүүлэг, телевизийн байгууламж болон тоног төхөөрөмжийн монтажийн талаарх барилга-технологийн нормууд

  2015/12/14

  2015/12/25

  Шуудангийн цахим худалдааны стандарт

  2015/12/14

  2015/12/25

  Телевизийн нэвтрүүлэгт насны ангилал тогтоох,таних тэмдэг, тэмдэглэгээ ашиглах шаардлага

  2015/12/14

  2015/12/25

  Автозам, төмөр зам хөндлөн гарах болон гүүрний байгууламжид холбооны кабель шугамыг суурилуулах  ерөнхий  шаардлага

  2015/12/14

  2015/12/25

  Орон сууцны барилгын зураг төсөлд мэдээлэл, холбооны суурин  сүлжээний кабел шугамын байгууламж суурилуулах орон зайг төлөвлөх ерөнхий шаардлага файл1файл2

  2015/12/14

  2015/12/25

  Монгол улсын нутаг дэвсгэрт сонирхогчийн радио станц ашиглах эрхийн бичиг олгох журам

  2015/12/09

  2015/12/25

  Мэдээлэл, харилцаа холбооны үйлчилгээний чанарыг хянах журам

  2015/12/07

  2015/12/25

  Монгол улсад дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны (ДҮХХ) системийг нэвтрүүлэхэд баримтлах зохицуулалтын чиглэл төсөл

  2015/12/07

  2015/12/25

  Зохицуулалтын баримт бичгүүдийн чанарын талаар санал асуулга

  2015/09/07

  2015/10/15

  Харилцаа холбооны салбарын үйлчилгээний тарифын үндэслэлийг хянах журам төсөл

  2015/09/28

  2015/10/28

  "Тусгай зөвшөөрлийг өрсөлдүүлэн шалгаруулж олгох журам" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

  "Харилцаа холбооны салбарт үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрлийн журам" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

  "Machine-to-machine (M2M) буюу төхөөрөмжнөөс төхөөрөмжид хандах, хянах, удирдахтай холбоотой үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага" төсөл

  2015/05/28

  2015/06/05

  "Монгол Улсын харилцаа холбооны зах зээлд үүрэн холбооны сүлжээний виртуал оператор (MVNO) нэвтрүүлэх талаарх судалгаа, зохицуулалтын чиглэл" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

  "Шуудангийн илгээмжийн бүртгэл, хяналтын хугацааны чанарыг хянах журам" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

  "Үүрэн холбооны дугаартайгаа шилжих үйлчилгээний ерөнхий журам" төсөл

  2015/05/29

  2015/06/10

   

Та саналаа бичгээр эсвэл info@crc.gov.mn хаягаар өгч болно. Харилцах утас: 304258, 1800-1858

  

Санал авах төслийн нэр

Эхлэх огноо

Дуусах огноо

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн шаардлага

2024.05.28

2024.06.28

“Телевизийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага”-д оруулах нэмэлт өөрчлөлтийн төсөл

2024.01.19

2024.02.19

Харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага (Интернэтийн үйлчилгээнд)

2023.11.03

2023.12.03

Мэдээллийн сүлжээ ашиглах, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага

2023.11.01

2023.12.01

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага

2023.07.30

2023.08.30

Радио давтамжийн ашиглалт, үйлчилгээний төлбөрийн хэмжээнд өөрчлөлт оруулах талаар төсөлд санал авч байна.

2023.06.05

2023.07.04

Хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлэгт ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага -ын төсөлд санал авах тухай 

2023.05.29

2023.06.29

Харилцааны радио станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага

2023.05.12

2023.06.11

Шуудангийн илгээмж хүргэх хугацааг тогтоох тухай тогтоолын төсөл

2023.04.26

2023.05.26

Радио релейнд ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага

2023.04.14

2023.06.29

Дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системд ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага 

2023.01.30

2023.06.29

Шуудангийн сүлжээ байгуулах, түүнийг ашиглах үйлчилгээ эрхлэгчид тавих нөхцөл, шаардлага

2022.12.22

2023.01.22

Шуудангийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага

2022.12.22

2023.01.22

Телевизийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага 

2022.12.21

2023.01.21

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага

2022.12.21

2023.01.21

Радиогийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага

2022.12.21

2023.01.21

Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага

2022.12.21

2023.01.21

Харилцаа холбооны идэвхгүй шугам, сүлжээг ашиглах дүрэм

2022.12.06

2023.01.06

Харилцаа холбооны сүлжээ байгуулах, түүний ашиглалт үйлчилгээний нөхцөл, шаардлага

2022.11.30

2022.12.30

Мэдээллийн сүлжээ ашиглах, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага

2022.10.20

2022.11.20

Сансрын холбоонд ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт,  техникийн нөхцөл, шаардлага 

2022.06.29

2022.07.29

Контентын үйлчилгээ эрхлэх зохицуулалтын журам

2022.04.21

2022.05.21

Хөдөлгөөнт холбооны 5 дахь үеийн технологид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, зохицуулалт

2022.04.05

2022.05.05

Богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт,техникийн нөхцөл, шаардлагын 3 дугаар хавсралт

2021.11.22

2021.12.22

Иргэний нисэхийн агаарын навигацийн үйлчилгээнд ашиглагдах радио давтамжийн хуваарилалт ба зохицуулалт

2021.07.08

2021.08.08

Хөдөлгөөнт холбооны 5 дахь үеийн технологид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт ба зохицуулалт төсөл

2021.04.01

2021.12.31

Сансрын хиймэл дагуулын холбоонд ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт ба зохицуулалт төсөл

2021.03.19

2021.04.19

Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлагын төсөл

Радио, телевизийн газрын сүлжээний үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагын төслийн шинэчилсэн хувилбар

2021.02.22

2021.03.22

Зохицуулалтын үйлчилгээний хөлсний хэмжээ

2021.02.02

2021.03.02

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээний тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага

Олон суваг дамжуулах үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлагын төслийн шинэчилсэн хувилбар

2021.01.26

2021.02.26

Хөдөлгөөнт холбооны 5 дах үеийн сүлжээнд ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт ба зохицуулалт

2021.01.15

2021.02.15

Телевизийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага

2020.12.18

2021.01.18

Телевизийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага

2020.12.18

2021.01.18

Радиогийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага

2020.11.20

2020.12.20

Радиогийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага

2020.11.20

2020.12.20

Контентын үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага

2020.08.24

2020.09.24

Тоон контентын үйлчилгээний зохицуулалтын ерөнхий нөхцөл шаардлага

2020.08.24

2020.09.24

Харилцаа холбооны богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжид ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, хяналт тавих болон техникийн нөхцөл, шаардлага

2020.04.03

2020.05.03

Харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлд тавигдах нөхцөл, шаардлага /Интернэтийн үйлчилгээ эрхлэх/

2020.01.30

2020.02.28

Харилцаа холбооны үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөлд тавигдах нөхцөл, шаардлага /Телефон ярианы үйлчилгээ эрхлэх/

2020.01.30

2020.02.28

ҮҮРЭН ХОЛБООНЫ 2G РАДИО ДАВТАМЖИЙН ЗУРВАСЫН АШИГЛАЛТ, ОЛГОЛТ БОЛОН СҮЛЖЭЭГ ЗОГСООХ СУДАЛГААНЫ ТАЙЛАН

2019.12.05

2020.01.05

ШУУДАНГИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ ЭРХЛЭХЭД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГА

2019.09.24

2019.10.24

ШУУДАНГИЙН СҮЛЖЭЭ БАЙГУУЛАХ, ТҮҮНИЙГ АШИГЛАХАД ТАВИГДАХ НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГА

2019.09.24

2019.10.24

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн шаардлага, норматив

2019.09.24

2019.10.24

Монгол улсын харилцаа холбооны сүлжээний нөхцөл, шаардлага

2019.07.24

2019.08.24

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл, шаардлага

2019.07.16

2019.08.16

Монгол Улсын Харилцаа холбооны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт орж буйтай холбогдуулан тус хороо нь “Телефон ярианы үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага”-ыг Захиргааны ерөнхий хуульд нийцүүлэх үүднээс нэмэлт өөрчлөлт хийх тул та бүхэн уг баримт бичигт санал байвал 2019 оны 06 дугаар сарын 25-ны дотор өгнө үү. 

2019.06.06

2019.07.09

Харилцаа холбооны сүлжээ, дэд бүтцийн суурилуулалт, засвар үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн нөхцөл шаардлага

2019.06.05

2019.07.05

Телевизийн өргөн нэвтрүүлгийн станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага

2019.04.01

2019.05.01

“Орон нутагт хэт богино долгионы радио өргөн нэвтрүүлэгт ашиглах радио давтамжийн сувгийн хуваарилалт” баримт бичгийн төсөлд

2019.03.29

2019.04.26

Нэвтрүүлэх болон хүлээн авах антены төхөөрөмжийг бүртгэлжүүлэх нөхцөл, шаардлага

2019.03.22

2019.04.22

“Харилцаа холбооны богино зайн радио холбооны тоног төхөөрөмжийн радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага”

2019.03.15

2019.04.15

ӨРГӨН НЭВТРҮҮЛГИЙН ЗОХИЦУУЛАЛТ, НӨХЦӨЛ ШААРДЛАГАТ ОРУУЛСАН НЭМЭЛТ ӨӨРЧЛӨЛТИЙН ТӨСӨЛ- V2 (2019.02.27)

Та бүхэн дээрх нөхцөл шаардлагын төсөлтэй танилцаад саналаа sudalgaa@crc.gov.mn  цахим хаягаар болон Харилцаа холбооны зохицуулах хороонд 2019 оны 3-р сарын 30-ны дотор бичгээр ирүүлнэ үү

2019.03.01

2019.03.30

Сонирхогчийн радио станцад ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл шаардлага

2019.01.30

2019.03.04

Монгол улсад дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системд ашиглах радио давтамжийн зурвасын хуваарилалт, техникийн нөхцөл, шаардлага

2018.04.02

2018.05.02

“Монгол улсад дараа үеийн хөдөлгөөнт холбооны системийг нэвтрүүлэхэд баримтлах зохицуулалт”-ын биелэлт болон шинэчлэн найруулсан төсөл

2018.04.02

2018.05.02

Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2016 оны 30 дугаар тогтоолын хавсралтаар баталсан “радио өргөн нэвтрүүлгийн аналог системийг тоон технологид шилжүүлэхэд баримтлах зохицуулалт”-д нэмэлт өөрчлөлт оруулж, шинэчлэн батлах тухай

2018.04.02

2018.05.02

 

 Хэлэлцүүлэг зохион байгуулах алхам

Хаяг: Харилцаа холбооны зохицуулах хороо

Метро бизнес төв А-блок 5 давхар

Д.Сүхбаатарын гудамж-13

Сүхбаатар дүүрэг, Улаанбаатар 14201-0033

Утас: +976-11-304258, 1800-1858

Цахим хаяг: info@crc.gov.mn