Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Зааглах цэг, техникийн үзүүлэлтийн мэдээлэл
Зааглах цэг, техникийн үзүүлэлтийн мэдээлэл
2022-08-05

Зааглах цэг, техникийн үзүүлэлтийн мэдээлэл

Д/д

ҮЭ

Зааглах цэг ДД

Зааглах цэгийн байршил

Техникийн үзүүлэлт 

Зааглах цэг

1

2

3

4

Холболтын байгууламж

Дамжуулах байгууламж

Холбор шугамын төрөл, марк, тоо

Интерфэйсийн төрөл

1

Скайтел ХХК

1

Зааглах цэг 1

МЦХ ХК-ийн төв байр

4-р давхар

кросс холболтын өрөө

DDF,PCM, 120ohm cable

ZXC 108, ZTE

Huawei OSN500

G703, E1, 2

Е1,120

2

Зааглах цэг 2

Скайтел ХХК-ийн байр

2-р давхар

Серверийн өрөө

port switch

STACKSWTITCH

 

SIP0

GB

2

Мобиком корпораци ХХК

3

Зааглах цэг 1

Мобиком техникийн төв

5-р давхар

 

Bcisco sw#1, #2

SBC, SE 2900

NGN-Cisco IP network

SIP, 1G interfaces

IP

4

Зааглах цэг 2

МЦХ ХК-ийн төв байр

4-р давхар

кросс холболтын өрөө

DDF,4Е1

Class 5 VoIpswitch SW

CTCU FMUX1600

Е1 шугам, G703

optic fiber 120 ohm

5

Зааглах цэг 3

МХС ТӨХК-ийн Орхон аймгийн газар

Дамжуулах байгууламжийн өрөө

 

DDF, 120ohm cable

Alcatel WCS5060, Alcatel WNG 7549

PTN 6500, ZTE SDH 385

G703

120 ohm

6

Зааглах цэг 4

МХС ТӨХК-ийн төв байр

 

 

DDF, 120ohm cable

Alcatel WCS5060,

Cisco ONS 15454

G703

120 ohm

7

Зааглах цэг 5

МЦХ ХК-ийн төв байр

1-р давхар

106 тоот

DDF, 120ohm cable

Huawei Msoft3000

Cisco ONS 15454

G703

120 ohm

3

МЦХ ХК

8

Зааглах цэг 1

МХС ТӨХК-ийн төв байр

2-р давхар

 

DDF, 120ohm cable

NGN

SDH-STM1

G703

120 ohm

9

Зааглах цэг 2

МХС ТӨХК-ийн төв байр

2-р давхар

Шинэ  ЛАЦ-ын өрөө 

DDF, 120ohm cable

Alcatel E10B

SDH-STM1

G703

120 ohm

10

Зааглах цэг 3

МХС ТӨХК-ийн төв байр

4-р давхар

 

DDF, 120ohm cable

Alcatel E10B

SDH-STM1

G703

120 ohm

4

Мобинет ХХК

11

Зааглах цэг 1

МЦХ ХК-ийн төв байр

4-р давхар

 

DDF, 120ohm cable

Alcatel WCS5060

Cisco ONS 15454
ZTE PTN 385

G703

120 ohm

5

Жимобайл ХХК

12

Зааглах цэг 1

МХС ТӨХК-ийн төв байр

2-р давхар

Шинэ  ЛАЦ-ын өрөө 

switch FE

ZTE ZXC 10MSS

SDH S330-STM16

G703

IP

13

Зааглах цэг 2

МЦХ ХК-ийн төв байр

4-р давхар

кросс холболтын өрөө

 

 

 

IP

 

6

Скаймедиа ХХК

14

Зааглах цэг 1

Скайтел ХХК-ийн байр

2-р давхар

Серверийн өрөө

port switch

STACKSWTITCH

 

SIP

GB

7

Юнивишн ХХК

15

Зааглах цэг 1

МЦХ ХК-ийн төв байр

4-р давхар

кросс холболтын өрөө

DDF, 120ohm cable

MSOFTX3000

NE40

G703

120 ohm

16

Зааглах цэг 2

МХС ТӨХК-ийн төв байр

2-р давхар

Шинэ  ЛАЦ-ын өрөө 

DDF, 120ohm cable

MSOFTX3000

NE40

G703

120 ohm

8

Юнител ХХК

17

Зааглах цэг 1

МЦХ ХК-ийн төв байр

4-р давхар

кросс холболтын өрөө

DDF, 120ohm cable

MSOFTX3000

NE40

G703

120 ohm

18

Зааглах цэг 2

МХС ТӨХК-ийн төв байр

2-р давхар

Шинэ  ЛАЦ-ын өрөө 

DDF, 120ohm cable

MSOFTX3000

NE40

G703

120 ohm

9

Жимобайлнет ХХК

19

Зааглах цэг 1

МЦХ ХК-ийн төв байр

4-р давхар

кросс холболтын өрөө

DDF, 120ohm cable

ZTE MSCe

ZTE s330 STM16

G652

optic fiber 120 ohm

20

Зааглах цэг 2

МЦХ ХК-ийн төв байр

4-р давхар

кросс холболтын өрөө

DDF, 120ohm cable

ZTE MSCe

ZTE s330 STM16

G652

optic fiber 120 ohm