Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Стратеги зорилтыг хангах үйл ажиллагаа, үр дүн
Стратеги зорилтыг хангах үйл ажиллагаа, үр дүн
2023-02-07

“ХХЗХ-ны үйл ажиллагааны стратеги, 2019-2023” баримт бичигт тодорхойлсон дараах 4 стратеги зорилгын хүрээнд уг баримт бичигт тодорхойлсон зохицуулалтын стратегийн хүрээнд тухайн жилийн бизнес төлөвлөгөөгөө боловсруулан, хэрэгжүүлдэг.

Стратегийн зорилт, зорилго, тэргүүлэх чиглэл, тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, түүний үр дүн