Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Радио давтамжийн харилцан нөлөөлөл шалгуулах хуудас
Радио давтамжийн харилцан нөлөөлөл шалгуулах хуудас
2023-02-22

РДӨНХТ-ЖУ03-М03

РАДИО ДАВТАМЖИЙН ХАРИЛЦАН НӨЛӨӨЛӨЛ ШАЛГУУЛАХ ХУУДАС

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН БӨГЛӨХ ХЭСЭГ

1.    Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн мэдээлэл:

Нэр:

Тусгай зөвшөөрлийн дугаар:

Хэрэглэгчийн хаяг:

Холбоо барих утас:

2.    Тоног төхөөрөмжийн мэдээлэл:

Нэр:

Төрөл /марк/:

Тоо:

Антены  марк:

 

 

 

 

 

 

 

 

N

Sй

Антены бүртгэлийн дугаар:  

 

Байршил:

 

3.    Үйлчилгээний мэдээлэл

Төрөл:             Телевизийн өргөн нэвтрүүлэг    Радио өргөн нэвтрүүлэг

                        Үүрэн холбоо                                 Харилцааны станц

                        Утасгүй интернет                          Сансрын холбоо

                        Бусад:

4.    Нөлөөллийн талаарх мэдээлэл

Нөлөөлөл үүссэн давтамж:

Нөлөөлөл мэдрэгдэх байдал: яриа             шуугиан              дохионы түвшний өөрчлөлт

Дамжуулах төрөл:                             тоон            аналог

Нөлөөллийн үргэлжлэх хугацаа:    тогтмол      өдөр                        орой

                                                            цаг, хугацаа:

Нөлөөллийн эх үүсвэрийг шалгасан байдал:

 

 

Нөлөөллийг арилгах талаар танай байгууллагаас авсан арга хэмжээ:

 

 

Бүртгэлийн хуудсыг бөглөсөн:

(нэр, албан тушаал,

утасны дугаар)

 

 

Огноо:

 

     

 

 

Маягт татаж авах