Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН МОНИТОРИНГИЙН ДҮН
ОРОН НУТГИЙН ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН МОНИТОРИНГИЙН ДҮН
2022-10-31

Өргөн нэвтрүүлгийн тухай хууль, Харилцаа холбооны зохицуулах хорооны 2021 оны 01 тоот тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Телевизийн хөтөлбөрт тавигдах шаардлага”, 2020 оны 89 дүгээр тогтоолын хавсралтаар батлагдсан “Телевизээр нэвтрүүлэх зар сурталчилгааны зохицуулалтын журам”-ын хэрэгжилтийн байдалд хийсэн хяналт, мониторингийн дүн

ОРОН НУТГИЙН 2022 ОНЫ ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН МОНИТОРИНГИЙН  ДҮН 

ОРОН НУТГИЙН 2023 ОНЫ ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН МОНИТОРИНГИЙН  ДҮН

ОРОН НУТГИЙН 2024 ОНЫ ТЕЛЕВИЗҮҮДИЙН МОНИТОРИНГИЙН  ДҮН

2024 оны 1-р улирлын мониторингийн нэгдсэн дүн

2024 оны 2-р улирлын мониторингийн нэгдсэн дүн