Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / 2020
2020
2022-09-15

Бүх нийтийн үйлчилгээний үүргийн сангаас 2020 онд хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөрийн тайлан

 

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Батлагдсан төсөвт өртөг (сая.төг)

Гэрээний дүн (сая.төг)

Гүйцэтгэгчийн  нэр [2]

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Гэрээний дугаар

 

 

Төслийн ашиглалт,  үр дүнгийн талаарх мэдээлэл

 
 

 

1

Хөдөлгөөнт холбоо

Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээ хүргэх /31 цэгт/

2800000000.00

2784000000.00

Юнител ХХК

НТШ

ХХМТГ/202001007

Төслийн хүрээнд 12 аймгийн 30 сумын 31 багуудад хөдөлгөөнт холбооны сүлжээ оруулж шинээр 30 гэрээт ажлын байр бий болгосон.

 

 

2

Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээ хүргэх /31 цэгт нэмэлт гэрээ/

200000000.00

200000000.00

Юнител ХХК

НТШ

ХХМТГ/202001007-1

Төслийн хүрээнд сумын алслагдсан багт харилцаа холбооны үйлчилгээг 2G, 4G 2 шинээр 30 гэрээт ажлын байр бий болсон.

 

 

3

Хөдөлгөөнт холбооны сүлжээний өргөтгөл хийх /9 цэгт/

200000000.00

99000000.00

Юнител ХХК

НТШ

ХХМТГ/202001008

Төслийн хүрээнд нийт 4 аймгийн 7 сумын 9 багийн цэгт хөдөлгөөнт холбооны 2 жи үйлчилгээг өргөтгөлөөр багийн /давхардсан тоогоор/ 2800 иргэд, малчдад хүргэж 9 ажлын байр шинээр бий болгосон.

 

 

4

Интернэт

Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт утасгүй болон суурин өргөн зурвасын сүлжээ байгуулах, интернэтийн үйлчилгээ хүргэх /71 цэгт/

400000000.00

 400000000.00

Исатком ХХК

НТШ

ХХМТГ/202001009

Төслийн хүрээнд 18 аймгийн 71 сумын ЗДТГ, Эрүүл мэндийн төвд 8 Mbps хүртэлх хурдаар интернэтийг үйлчилгээ хүргэсэн.

 

 

5

Шуудан

Шуудангийн хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх /9 аймаг/

200000000.00

200000000.00

Монгол шуудан ХК

НТШ

ХХМТГ/202001011

Төслийн хүрээнд 3 аймгийн бүх сумдад шуудан хүргэлтийн давтамжийг 7 хоногт 2-3 удаа байсныг 3-4 удаа болгон нэмэгдүүлж, улмаар багт 7 хоног тутам хүргэлт хийж, шуудангийн үйлчилгээг тогтмол тасралтгүй, хурдан шуурхай, найдвартай үзүүлэх боломж бүрдсэн..

 

 

6

Дэд бүтэц

Өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй сумдыг холбох /2 тосгон/

187279130.00

Багц 1

165577132.00

Комтек Солюшн ХХК

НТШ

ХХМТГ/202003013-1

Төслийн хүрээнд Хэнтий аймгийн Мөрөн сум/Өлзийт тосгон, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум/Номгон тосгон тус тус өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбосон.

 

 

150000000.00

Багц 2

124000000.00

Нью-Оптик ХХК

ХХМТГ/202003013-2

 

 

7

Сургалт, Судалгаа, Сурталчилгаа

Сумдад төрийн дижитал шилжилтийг олон нийтэд телевиз, радиогоор сурталчлан, таниулах

41583600.00

41200000.00

Лайтзүүм ХХК

ХХМТГ/202001010

ЗҮТШ

Төслийн хүрээнд хөдөө орон нутгийн сум, суурин газарт төрийн дижитал шилжилтийн танилцуулга видео, мэдээ болон нэг цэгийн үйлчилгээний мэдээг орон нутгийн телевизүүдээр цацсан.

 

 

8

Гарын авлага болон сурталчилгааны материал боловсруулж, хэвлэн түгээх

10000000.00

10000000.00

Мэдээлэл холбооны технологийн сургууль

ХХМТГ/202001012

Шууд худалдан авалт

Төслийн хүрээнд Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын нэр томьёоны талаар нэгдсэн нэг ойлголттой болох зорилгоор, салбарын нэр томьёоны тайлбар толь бичгийг боловсруулан, 200 ширхгийг хэвлүүлэн түгээсэн.

 

 

 

 

Тухайн жилд худалдан авах бараа, ажил, үйлчилгээний нэр төрөл, тоо хэмжээ, хүчин чадал

Батлагдсан төсөвт өртөг (сая.төг)

Гэрээний дүн (сая.төг)

Гүйцэтгэгчийн  нэр [2]

Худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журам

Гэрээний дугаар

 

 

Төслийн ашиглалт,  үр дүнгийн талаарх мэдээлэл

 
 

 

1

Хөдөлгөөнт холбоо

Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээ хүргэх /31 цэгт/

2800000000.00

2784000000.00

Юнител ХХК

НТШ

ХХМТГ/202001007

Төслийн хүрээнд 12 аймгийн 30 сумын 31 багуудад хөдөлгөөнт холбооны сүлжээ оруулж шинээр 30 гэрээт ажлын байр бий болгосон.

 

 

2

Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт хөдөлгөөнт холбооны үйлчилгээ хүргэх /31 цэгт нэмэлт гэрээ/

200000000.00

200000000.00

Юнител ХХК

НТШ

ХХМТГ/202001007-1

Төслийн хүрээнд сумын алслагдсан багт харилцаа холбооны үйлчилгээг 2G, 4G 2 шинээр 30 гэрээт ажлын байр бий болсон.

 

 

3

Хөдөлгөөнт холбооны сүлжээний өргөтгөл хийх /9 цэгт/

200000000.00

99000000.00

Юнител ХХК

НТШ

ХХМТГ/202001008

Төслийн хүрээнд нийт 4 аймгийн 7 сумын 9 багийн цэгт хөдөлгөөнт холбооны 2 жи үйлчилгээг өргөтгөлөөр багийн /давхардсан тоогоор/ 2800 иргэд, малчдад хүргэж 9 ажлын байр шинээр бий болгосон.

 

 

4

Интернэт

Хөдөө орон нутгийн алслагдсан сум, суурин газарт утасгүй болон суурин өргөн зурвасын сүлжээ байгуулах, интернэтийн үйлчилгээ хүргэх /71 цэгт/

400000000.00

 400000000.00

Исатком ХХК

НТШ

ХХМТГ/202001009

Төслийн хүрээнд 18 аймгийн 71 сумын ЗДТГ, Эрүүл мэндийн төвд 8 Mbps хүртэлх хурдаар интернэтийг үйлчилгээ хүргэсэн.

 

 

5

Шуудан

Шуудангийн хүргэлтийн давтамж, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх /9 аймаг/

200000000.00

200000000.00

Монгол шуудан ХК

НТШ

ХХМТГ/202001011

Төслийн хүрээнд 3 аймгийн бүх сумдад шуудан хүргэлтийн давтамжийг 7 хоногт 2-3 удаа байсныг 3-4 удаа болгон нэмэгдүүлж, улмаар багт 7 хоног тутам хүргэлт хийж, шуудангийн үйлчилгээг тогтмол тасралтгүй, хурдан шуурхай, найдвартай үзүүлэх боломж бүрдсэн..

 

 

6

Дэд бүтэц

Өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбогдоогүй сумдыг холбох /2 тосгон/

187279130.00

Багц 1

165577132.00

Комтек Солюшн ХХК

НТШ

ХХМТГ/202003013-1

Төслийн хүрээнд Хэнтий аймгийн Мөрөн сум/Өлзийт тосгон, Сэлэнгэ аймгийн Сайхан сум/Номгон тосгон тус тус өндөр хурдны шилэн кабелийн сүлжээнд холбосон.

 

 

150000000.00

Багц 2

124000000.00

Нью-Оптик ХХК

ХХМТГ/202003013-2

 

 

7

Сургалт, Судалгаа, Сурталчилгаа

Сумдад төрийн дижитал шилжилтийг олон нийтэд телевиз, радиогоор сурталчлан, таниулах

41583600.00

41200000.00

Лайтзүүм ХХК

ХХМТГ/202001010

ЗҮТШ

Төслийн хүрээнд хөдөө орон нутгийн сум, суурин газарт төрийн дижитал шилжилтийн танилцуулга видео, мэдээ болон нэг цэгийн үйлчилгээний мэдээг орон нутгийн телевизүүдээр цацсан.

 

 

8

Гарын авлага болон сурталчилгааны материал боловсруулж, хэвлэн түгээх

10000000.00

10000000.00

Мэдээлэл холбооны технологийн сургууль

ХХМТГ/202001012

Шууд худалдан авалт

Төслийн хүрээнд Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн салбарын нэр томьёоны талаар нэгдсэн нэг ойлголттой болох зорилгоор, салбарын нэр томьёоны тайлбар толь бичгийг боловсруулан, 200 ширхгийг хэвлүүлэн түгээсэн.