Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн...
Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2022 оны 7-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2022-09-05

 

1

СКОД ХХК. Medeemn ФМ 88.8

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

88.22% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

92.77% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

16.69% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

29.07% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

22:33:19 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:06:29 хэтрэлттэй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

3:33:37 хэтрэлттэй

 

 

 

2

Эх элгэн нутаг ХХК. Элгэн нутаг ФМ 96.9

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

95.22% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

99.45% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

9.45% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

15.49% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

136:39:57 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:01:12 хэтрэлттэй

 

 

 

3

Билэгт дөлгөөн ХХК. Их Монгол ФМ 99.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

73.61% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

43.51% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.8% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

1.52% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:33:43 хэтрэлттэй

 

 

 

4

РФ ХХК. Kiss radio  ФМ 100.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96.21% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

99.14% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.3% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

8.11% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

21:09:32 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

5

НС холбоо ХХК. Гийнгоо ФМ 100.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

95.44% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

100% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

13.29% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

22.86% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

125:43:15 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

1:03:28 хэтрэлттэй

 

 

 

6

Аггрегатор ХХК. Тэргүүлэгч ФМ 101.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

95.03% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

90.49% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

3.1% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

7.28% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

39:06:36 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

7

Эм Эс Жи Эм Эл ХХК.  Монголчуудын радио ФМ 102.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

95.53% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

95.9% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

5.63% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

9.15% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

48:31:50 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:01:04 хэтрэлттэй

 

 

 

8

Медиахолдинг ХХК. Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

98.36% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

99.97% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.39% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

1.82% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

6:07:34 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээллээгүй зөрчил

зөрчилгүй

 

 

 

9

 Ви Өү Эм ХХК. Эрүүл амьдралын радио ФМ 104

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

84% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

66.88% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

12.1% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

22.09% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:00:47 хэтрэлттэй

 

 

 

10

Чугу ХХК. VIBE ФМ 105.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.07 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

80.03% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

62.93% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

21.44% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

40.7% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

137:32:50 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:02:50 хэтрэлттэй

 

 

 

 

 

 

 

 

---oOo---