Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн...
Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2022 оны 6-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2022-09-05

 

1

Сета тех ХХК. Аялгуу ФМ 89.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.06 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

90.95% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

96.92% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

18.85% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

38.03% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

33:45:42 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:44:49 хэтрэлттэй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:33:23 хэтрэлттэй

 

 

 

2

Хэмнэлт долгион медиа групп ХХК. Хэмнэл ФМ 91.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.06 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93.07% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

86.49% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

11.38% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

18.04% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

55:22:50 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

3

Смарт коммуникэйшн ХХК. Тойм ФМ 92.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.06 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

98.04% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

98.56% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

2.43% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

39.03% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

181:44:45 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

4

Тэргүүн медиа ХХК. Стар ФМ 92.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.06 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

78.42% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

56.21% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

3.91% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

6.63% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

33:48:45 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:00:35 хэтрэлттэй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:45:45 хэтрэлттэй

 

 

 

5

Шүхэр НҮТББ. Хамаг Монгол ФМ 95.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.06 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

95.53% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

99.51% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

8.27% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

15.69% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

27:43:23 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:04:51 хэтрэлттэй

 

Тусгай дугаарын үнэ тариф мэдээлээгүй зөрчил

566 удаа

 

 

 

6

Хүүхэд, ирээдүй, соёл, боловсрол сан ТББ. Арга билиг ФМ 95.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.06 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93.19% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

97.17% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.42% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

2.93% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

15:11:42 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

7

Эх элгэн нутаг ХХК. Элгэн нутаг ФМ 96.9

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.06 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

95.37% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

99.12% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.77% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0.41% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

56:51:42 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

1:05:40 хэтрэлттэй

 

 

 

8

Монголын бурхан шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийд ТББ. Лавайн эгшиг ФМ 97.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.06 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

98.09% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

100% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

46.7% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

69.32% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

45:46:47 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:11:29 хэтрэлттэй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээллээгүй зөрчил

5 удаа

 

 

 

9

 Нью медиа ХХК. Инээмсэглэл ФМ 99.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.06 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

85.93% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

86.27% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.62% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

2.45% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

2:46:32 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

2:41:19 хэтрэлттэй

 

 

 

10

И Зэт Эф Эм ХХК.  Эх дэлхий ФМ 107

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.06 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

99.06% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

100% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0.79% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:06:34 хэтрэлттэй

 

 

 

 

 

 

---оОо---