Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн...
Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2022 оны 5-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2022-09-05

Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2022 оны 5-р сард хийсэн мониторингийн дүн

 

1

Эм Жи Эл радио ньюс ХХК. Эм Жи Эл радио ФМ 88.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

77.85% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

99.71% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

54.15% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

72.99% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

214:09:36 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

7:34:15 хэтрэлттэй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

53:47:17 хэтрэлттэй

 

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь (тухайн өдрийн 10%)

1.06-1.86%

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

9 удаа

 

 

 

2

Сета тех ХХК. Аялгуу ФМ 89.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

90.58% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

98.37% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

20.98% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

38.67% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

9:54:52 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

1:06:54 хэтрэлттэй

 

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь (тухайн өдрийн 10%)

1.20%

 

 

 

3

Авторадио эфэм ерэн зургаа аравны гурав ХМХ. Авто радио  ФМ 96.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

80.83% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

78.02% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

6.41% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

12.94% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

13:25:34 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:08:19 хэтрэлттэй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

5:07:44 хэтрэлттэй

 

 

 

 

Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо ТББ. Best ФМ 98.5

 

4

Холбогдох заалтууд

2022.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

92.55% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

92.76% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

2.34% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

4.27% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

10:48:23 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:03:59 хэтрэлттэй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

3:44:10 хэтрэлттэй

 

 

 

 

Монголиан мюзик медиа ХХК. Бизнес радио ФМ 98.9

 

5

Холбогдох заалтууд

2022.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

75.11% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

9.06% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

25.43% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

39% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

157:18:45 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:00:36 хэтрэлттэй

 

 

 

6

Нью медиа ХХК. Инээмсэглэл радио ФМ 99.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

84.4% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

83.37% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.64% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

3.18% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

2:51:21 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

1:18:19 хэтрэлттэй

 

 

 

7

Билэгт дөлгөөн ХХК. Их Монгол ФМ 99.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

70.92% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

40.76% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

17.04% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

29.98% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

32:08:46 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

0:59:11 хэтрэлттэй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

15:33:17 хэтрэлттэй

 

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь (тухайн өдрийн 10%)

1.31-2.35%

 

 

 

8

Бадруун ХХК. Улаанбаатар радио ФМ 102.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

66.71% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

35.58% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

12.73% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

28.91% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

1:15:46 хэтрэлттэй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

5:37:45 хэтрэлттэй

 

 

 

9

 Салхи энтертейнмент ХХК.  Гэр бүлийн радио ФМ 104.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

89.58% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

92.72% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

52.9% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

70.39% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

231:35:02 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

5:05:23 хэтрэлттэй

 

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь (тухайн өдрийн 10%)

0.57-2.32%

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

7 удаа

 

 

 

10

Билэг санаа ХХК. Шинэ долгион ФМ 107.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.05 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

92.53% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

83.17% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

32.77% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

74.35% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

233:15:54 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:00:06 хэтрэлттэй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээллээгүй зөрчил

4 удаа

 

 

 

 

 

 

 

---оОо---