Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн...
Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2022 оны 4-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2022-09-02

Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2022 оны 4-р сард хийсэн мониторингийн дүн

 

1

СКОД ХХК. Medeemn ФМ 88.8

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

87.92% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

95.9% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

21.92% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

31.71% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

57:47:07 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

1:35:10 хэтрэлттэй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

6:24:19 хэтрэлттэй

 

 

 

2

Улаанбаатар телевиз ХХК. VIP ФМ 90.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

99.98% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

99.96% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

3

Радиоком Монгол ХХК. Формула ФМ 98.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

94.76% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

92.49% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.76% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

1.47% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:24:17 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

4

РФ ХХК. Kiss radio  ФМ 100.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96.7% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

100% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.16% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

8.15% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

20:31:19 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

5

НС холбоо ХХК. Гийнгоо ФМ 100.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

94.96% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

100% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

12.35% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

21.34% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

112:46:49 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:46:00 хэтрэлттэй

 

 

 

6

Аггрегатор ХХК. Тэргүүлэгч ФМ 101.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

94.11% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

92.42% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

3.29% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

6.66% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

34:08:25 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:10:54 хэтрэлттэй

 

Хүүхдийн нэвтрүүлгийн зөрчил (21:00 цагаас хойш нэвтрүүлсэн)

1 удаа

 

 

 

7

Эм Эс Жи Эм Эл ХХК.  Монголчуудын радио ФМ 102.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

92.89% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

90.3% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

2.85% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

5.27% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

15:39:37 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:07:24 хэтрэлттэй

 

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь (тухайн өдрийн 10%)

0.83-1.06%

 

 

 

8

Медиахолдинг ХХК. Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

98.68% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

100% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

2.28% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

3.11% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

10:18:17 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:01:48 хэтрэлттэй

 

Тусгай дугаарын үнэ тарифыг мэдээллээгүй зөрчил

121 удаа

 

 

 

9

 Ви Өү Эм ХХК. Эрүүл амьдралын радио ФМ 104

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

81.35% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

60.09% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

22.12% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

37.39% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

35:51:36 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

1:33:57 хэтрэлттэй

 

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь (тухайн өдрийн 10%)

1.4-2.45%

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

4 удаа

 

 

 

10

Чугу ХХК. VIBE ФМ 105.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.04 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

89.02% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

85.37% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

9.88% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

19.33% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

35:24:19 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:00:50 хэтрэлттэй

 

 

 

 

 

 

 

---оОо---