Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн...
Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2022 оны 3-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2022-09-02

Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2022 оны 3-р сард хийсэн мониторингийн дүн

 

1

Хэмнэлт долгион медиа групп ХХК. Хэмнэл радио ФМ 91.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.03 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93.1% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

86.44% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

11.51% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

17.49% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

67:10:40 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

2

ШУТИС-Мэдээлэл Холбооны Технологийн ургууль. Шинжлэх ухааны радио ФМ 94.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.03 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

73.68% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

48.76% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.33% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0.65% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

13:15:06 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

3

Хүүхэд, ирээдүй, соёл, боловсрол сан ТББ. Арга билиг ФМ 95.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.03 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93.51% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

97.6% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

3.28% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

6.24% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

12:01:22 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

4

Монголын бурхан шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийд ШБ. Лавайн эгшиг ФМ 97.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.03 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

98.35% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

99.74% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

41.89% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

70.72% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

56:31:39 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

5

Радиоком Монгол ХХК. Формула ФМ 98.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2021.03 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

95.79% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

94.24% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

3.98% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

7.7% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

1:01:15 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

6

Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо ТББ. Best ФМ 98.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.03 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93.6% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

92.35% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

3.16% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

15.91% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

21:04:31 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

7

Ви Өү Эм ХХК.  Эрүүл амьдралын радио ФМ 104

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.03 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

77.03% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

49.60% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

20.39% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

37.11% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

31:09:48 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:07:15 хэтрэлттэй

 

 

 

8

Салхи энтертейнмент ХХК. Гэр бүлийн радио ФМ 104.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.03 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

91.96% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

96.75% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

56.28% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

73.82% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

227:36:41 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

1:36:12 хэтрэлттэй

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00 цагийн хооронд нэвтрүүлсэн зөрчил)

25 удаа

 

 

 

9

 Чугу ХХК. VIBE ФМ 105.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.03 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

88.36% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

83.78% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

13.42% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

26.38% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

10

И Зэт Эф Эм ХХК.  Эх дэлхий ФМ 107

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.03 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

99.15% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

97.31% шаардлага хангаагүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0.33% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

1:46:39 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

 

---оОо---