Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн...
Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2022 оны 12-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2023-02-02

 

 

1

Эм Жи Эл радио ньюс ХХК. Эм Жи Эл радио ФМ 88.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

76.47% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

99.89% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

58.4% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

72.73% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

175:56:27 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

4:57:59 хэтрэлттэй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

21:00:34 хэтрэлттэй

 

Арилжаа, сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь (тухайн өдрийн эфирийн 10%)

0.14%-1.45%

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00 цагийн хооронд нэвтрүүлсэн зөрчил)

10 удаа

 

 

 

2

Монгол комикс ХХК. Цаг үеийн залуус ФМ 91.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

89.57% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

59.84% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

70.99% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

80.44% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

36:37:22 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

1:18:53 хэтрэлттэй

 

 

 

3

Тэргүүн медиа ХХК. Стар ФМ 92.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

73.64% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

48.99% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.27% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0.97% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

11:34:37 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

7:01:54 хэтрэлттэй

 

 

 

4

Эх элгэн нутаг ХХК. Элгэн нутаг ФМ 96.9

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96.55% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

98.42% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

6.93% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

18.7% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

86:11:46 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

0:01:58 хэтрэлттэй

 

 

 

5

Радиоком Монгол ХХК. Формула ФМ 98.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93.56% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

89.13% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

00:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

зөрчилгүй

 

 

 

6

Монголиан мюзик медиа ХХК. Бизнес радио  ФМ 98.9

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

66.89% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

0% хангалтгүй

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

28.13% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

47.76% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

135:19:15 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

0:09:48 хэтрэлттэй

 

 

 

7

НС холбоо ХХК. Гийнгоо ФМ 100.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

97.44% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

99.89% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

15.83% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

25.8% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

95:38:26 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

0:00:01 хэтрэлттэй

 

 

 

8

Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевиз. 3-р суваг ФМ 100.9

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

81.67% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

63.09% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

5% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

9.19% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

Зөрчилгүй

 

 

 

9

Чугу ХХК. Vibe ФМ 105.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

83.82% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

68.71% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

10.92% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

22.2% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

31:50:04 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

0:03:58 хэтрэлттэй

 

 

 

10

И Зэт Эф Эм ХХК. Эх дэлхий радио ФМ 107

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.12 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

98.49% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

97.49% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.03% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

3.42% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

0:44:02 хэтрэлттэй