Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн...
Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2022 оны 11-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2023-01-09

 

1

СКОД ХХК.  Medeemn радио ФМ 88.8

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

85.96% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

89.09% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

32.18% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

47.45% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

44:53:19 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

2:19:52 хэтрэлтэй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

10:58:35 хэтрэлттэй

 

 

 

2

Шүхэр ТББ. Хамаг Монгол ФМ 95.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

95.36% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

99.87% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

6.41% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

12.32% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

6:52:36

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

0:12:18 хэтрэлттэй

 

Тусгай дугаарын үнэ тариф мэдээлээгүй зөрчил

45 удаа

 

 

 

3

Авторадио эфэм ерэн зургаа аравны гурав ХМХ. Авто радио  ФМ 96.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

78.32% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

65.19% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

8.4% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

11.56% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

25:24:35

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:13:45 хэтрэлттэй

 

 

 

4

 Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо ТББ. Бест ФМ 98.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

94.1% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

94.62% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.76% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

1.43% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

5:23:48 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

 

 

5

Билэгт дөлгөөн ХХК. Их Монгол ФМ 99.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

83.92% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

73.18% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

6.75% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

11.94% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

35:48:35

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

1:54:05 хэтрэлттэй

 

Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь (тухайн өдрийн 10%)

0.07%

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

5 удаа

 

Тусгай дугаарын үнэ тариф мэдээлээгүй зөрчил

1 удаа

 

 

 

6

РФ ХХК.  kiss radio ФМ 100.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

96.29% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

99.34% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.27% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

9.16% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

15:19:31 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

зөрчилгүй

 

 

 

7

Аггрегатор ХХК. Тэргүүлэгч ФМ 101.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

94.27% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

89.33% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

7.44% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

13.51% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

69:37:07

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

Зөрчилгүй

 

 

 

8

Эм Эс Жи Эм Эл ХХК. Монголчуудын радио ФМ 102.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93.39% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

96.31% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

7.33% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

5.57% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

67:57:50

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

0:50:47 хэтрэлттэй

 

 

 

9

Медиахолдинг ХХК. Тэнгэрлэг радио ФМ 103.6

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

98.99% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

99.87% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.46% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

3.92% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

12:40:42 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

Зөрчилгүй

 

Тусгай дугаарын үнэ тариф мэдээлээгүй зөрчил

6 удаа

 

 

 

10

Ви Өү Эм ХХК. Эрүүл амьдралын радио ФМ 104

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.11 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

81.74% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

67.98% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

5.35% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

10.54% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

17:01:51 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

1:29:26 хэтрэлттэй

 

Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь (тухайн өдрийн 10%)

0.07%

 

Тусгай дугаарын үнэ тариф мэдээлээгүй зөрчил

1 удаа

 

 

 

 

 

 

---оОо---