Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн...
Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2022 оны 10-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2023-01-09

 

1

Сета тех ХХК. Аялгуу ФМ 89.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

91.02% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

87.7% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

32.92% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

57.26% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

50:52:58 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:00:43 хэтрэлттэй

 

Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь (тухайн өдрийн 10%)

0.74-0.98%

 

 

 

2

Улаанбаатар телевиз ХХК. VIP радио ФМ 90.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

99.81% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

99.88% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

3

Хэмнэлт долгион медиа групп ХХК. Хэмнэл ФМ 91.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

92.98% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

87.2% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

9.38% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

18.37% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

70:54:28 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

 

 

4

Смарт коммуникэйшн ХХК. Тойм ФМ 92.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

98.05% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

98.41% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

4.3% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

23.78% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

120:25:32 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:00:17 хэтрэлттэй

 

 

 

5

Хүүхэд, ирээдүй, соёл, боловсрол сан ТББ. Арга билиг ФМ 95.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

92.44% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

96.12% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.69% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

2.35% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

5:09:11 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:00:22 хэтрэлттэй

 

 

 

6

Монголын бурхан шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийд ТББ. Лавайн эгшиг ФМ 97.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

97.91% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

100% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

52.22% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

75.98% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

42:36:58 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:06:12 хэтрэлттэй

 

Тусгай дугаарын үнэ тариф мэдээлээгүй зөрчил

11 удаа

 

 

 

7

Нью медиа ХХК. Инээмсэглэл ФМ 99.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

83.82% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

77.96% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.89% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

2.66% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

1:56:42 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:09:53 хэтрэлттэй

 

 

 

8

Бадруун ХХК. Улаанбаатар радио ФМ 102.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

67.85% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

34.12% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

19.24% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

34.88% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:24:46 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

1:52:49 хэтрэлттэй

 

 

 

9

 Салхи энтертейнмент ХХК. Гэр бүлийн радио ФМ 104.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93.08% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

97.46% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

55.29% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

73.42% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

238:01:57 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

1:34:00 хэтрэлттэй

 

Арилжаа сурталчилгааны нэвтрүүлгийн хувь (тухайн өдрийн 10%)

1.87-1.90%

 

18+ нэвтрүүлгийн зөрчил (06:00-22:00)

35 удаа

 

 

 

10

Билэг санаа ХХК.  Шинэ долгион ФМ 107.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.10 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

92.67% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (нийт дууны 25%)

85.31% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

27.16% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

70.6% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

242:37:48 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 минутаас хэтрэхгүй)

0:07:38 хэтрэлттэй

 

 

 

 

 

 

---оОо---