Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн...
Улаанбаатар хотод арилжааны радиогийн үйлчилгээ эрхлэгчдийн хөтөлбөрийн нөхцөл шаардлагын биелэлтэд 2022 оны 09-р сард хийсэн мониторингийн дүн
2023-01-09

 

1

Улаанбаатар телевиз ХХК. VIP радио ФМ 90.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.09 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

98.76% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

99.82% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

0% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

0:00:00 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

зөрчилгүй

 

 

 

2

Монгол комикс ХХК. Цаг үеийн залуус ФМ 91.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.09 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

91.25% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

99.44% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

64.31% шаардлага хангасан

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

71.96% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

31:06:43

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

0:35:28 хэтрэлттэй

 

 

 

3

Хэмнэлт долгион медиа групп ХХК. Хэмнэл радио ФМ 91.7

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.09 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

92.91% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

85.8% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

12.12% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

20.44% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

70:40:10 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

зөрчилгүй

 

 

 

4

Тэргүүн медиа ХХК. Стар ФМ 92.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.09 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

66.64% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

39.71% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

4.98% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

8.16% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

17:06:50 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

0:04:34 хэтрэлттэй

 

 

 

5

Хүүхэд, ирээдүй, соёл, боловсрол сан ТББ

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.09 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

92.04% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

96.11% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.45% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

1% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

10:09:25

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

зөрчилгүй

 

 

 

6

Авторадио эфэм ерэн зургаа аравны гурав ХМХ. Авто радио  ФМ 96.3

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.09 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

84.73% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

84.81% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

5.47% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

10.83% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

4:54:36 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

0:28:45 хэтрэлттэй

 

 

 

7

Эх элгэн нутаг ХХК. Элгэн нутаг ФМ 96.9

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.09 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

93.5% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

98.51% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.46% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

2.76% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

53:47:50

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

0:46:06 хэтрэлттэй

 

 

 

8

Радиоком Монгол ХХК. Формула ФМ 98.1

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.09 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

94.65% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

85.09% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

0.79% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

1.31% хангалтгүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

7:02:15 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

Зөрчилгүй

 

 

 

9

Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбоо ТББ. Бест ФМ 98.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.09 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

94.56% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

93.53% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

1.96% хангалтгүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

6.4% шаардлага хангаагүй

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

21:40:20

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

зөрчилгүй

 

 

 

10

НС холбоо ХХК. Гийнгоо радио ФМ 100.5

 

 

Холбогдох заалтууд

2022.09 сар

 

Монгол бүтээлийн хувь (50%)

97.17% шаардлага хангасан

 

Монгол дууны хувь (25%)

100% шаардлага хангасан

 

Өөрийн бүтээлийн хувь (30%)

14.01% шаардлага хангаагүй

 

Хөтлөлттэй шууд нэвтрүүлгийн хувь (15%)

23.87% шаардлага хангасан

 

Үндэсний түүх, соёл, уламжлал, хүүхэд, танин мэдэхүйн нэвтрүүлэг

128:34:46 цаг

 

Зар сурталчилгааны хэтрэлтийн зөрчил (цагт 18 минутаас хэтрэхгүй)

Зөрчилгүй

 

Зар сурталчилгааны блокийн хэтрэлт (1 блокийн хугацаа 3 мин)

0:00:39 хэтрэлттэй