Холбоо барих 976-11-304258, 1800-1858
Санал хүсэлт Илгээх
Нүүр / Телевизийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн жагсаалт
Телевизийн үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчдийн жагсаалт
2022-04-23
  1. Улаанбаатар хот. Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид
  2. Улаанбаатар хот. Арилжааны телевизийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид
  3. Орон нутаг. Өргөн нэвтрүүлгийн телевизийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид
  4. Орон нутагт Арилжааны телевизийн үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчид